Güvenlik

ekipman gerekir

Kullanım durumunda güvenli olması

Anormal tahmin edilebilir ve tek hata