Makine Direktifi (MD)

Makine Direktifi (MD)

Avrupa Makine Direktifi 2006/42 / AT (MD) costituisce la base normativa per l’armonizzazione dei requisiti essenziali di sicurezza per le macchine a livello europeo. La direttiva garantisce la libera circolazione delle macchine all’interno del mercato unico, nonché un corretto livello di tutela dei lavoratori e dei cittadini dell’Unione.

Bu Yönerge, Avrupa topluluğunda ürünlerin serbest dolaşımı ve pazarlama için yasal çerçeve parçasıdır.

In genere la direttiva intende evitare i rischi connessi ad un prodotto o ad un fenomeno. Uno stesso prodotto può essere disciplinato da varie direttive.

La finalità di questa direttiva è la difesa di un interesse comune dei cittadini europei e delle aziende europee.

Bu direktif İngilizce adı: Machinery Directive;

Onun kısaltmasıdır: MD;

Onun kodudur: 2006/42/AK;

La precedente direttiva su questo argomento, oggi non più in vigore è: 98/37/AK.

E 'genellikle ürünler veya bileşenler belgelerinde çünkü direktif referanslarını bilmek faydalı, ama aynı zamanda Avrupa kanun ve yönetmeliklere onlar son güncellenen geçmezse.

kapsam: questa direttiva riguarda il prodotto-macchina definito come “l’insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata”;

temel gereklilikler: questi prodotti, Avrupa pazarında koymak, Aşağıdaki temel şartlarına uymalıdır. Questi requisiti vengono determinati mediante una valutazione dei rischi del prodotto, per rilevare quali aspetti specifici vadano approfonditi e secondo quali norme questo approfondimento vada effettuato.

Yönerge ana içeriği

 • önkoşul
 • kapsam
 • tanımları
 • temel gereklilikler
 • Üreticinin Yükümlülükleri
 • diğer ekonomik operatörlerin Yükümlülükleri
 • serbest dolaşım
 • uygunluk ve uyumlaştırılmış standartların Presumption
 • Uygunluk değerlendirme
 • onaylanmış kuruluşlara
 • CE işaretleme

önkoşul

Sono le motivazioni che hanno portato alla scrittura della direttiva.

kapsam

kapsamı Yönerge kapsamındaki ürün veya fenomenlerin kategorileri tanımlayan.

Sovente viene dato un criterio generale affiancato da liste esplicite di prodotti/fenomeni che sono soggetti alla direttiva e di prodotti/fenomeni che sono esclusi dalla direttiva in modo da chiarire le situazioni particolari.

Divano motorizzatotanımları

Servono anche a capire il campo di applicazione della direttiva fornendo la definizione dei principali termini utilizzati.

temel gereklilikler

I requisiti essenziali sono requisiti ai quali il prodotto deve essere conforme per poter essere immesso sul mercato.

Sovente i requisiti si trovano nell’allegato I della direttiva.

Üreticinin Yükümlülükleri

üretici (o un suo mandatario nella comunità europea) Piyasada bir ürün sürülmesinden sorumlu ana kişidir. In questo capitolo vengono descritti gli obblighi e le procedure che esso deve seguire, rimandando agli allegati della direttiva per gli aspetti di maggior dettaglio.

diğer ekonomik operatörlerin Yükümlülükleri

Avrupa direktiflerine uymayan öğeleri ticaret eğer Distribütörler ve perakendeciler de sorumlu ve yükümlü. Onlar üreticisi elektrikli emniyet testini kaçtın doğrulamalısınız, Ürün AT uygunluk beyanı ile sağlanan ve CE işareti taşıması olduğunu.

Herhangi bir ithal ürün uygunluk doğrulanması için prosedürler ifa edilmiştir sağlamalıdır, CE işaretlemesi için kontrol edin ve ürünün teknik dokümantasyon ulusal yetkili makamlar tarafından kullanılabilir olmasını sağlamalıdır.

serbest dolaşım

Üye Devletler ürünler iliştirilmesini öngören uygulanan tüm direktif hükümlerine uygun CE işareti taşıyan farz gerekir. Dolayısıyla yasak olamaz, kısıtlamak veya piyasaya sürülmesini önlemek ve CE işareti taşıyan ürünlerin kendi topraklarında hizmete sokulmasını, CE ilişkin düzenlemeleri sürece işaretleme yanlış uygulanmamıştır.

uygunluk ve uyumlaştırılmış standartların Presumption

Bizim ilgi direktifleri azından Avrupa Resmi Gazetesinde yayınlandığı uyumlaştırılmış standartların bir listesi ile ilişkilidir.

uyumlaştırılmış standartlar büyük ölçüde Direktifin gerekliliklerine bir ürünün uyum sağlanmasını kolaylaştırır. In queste norme viene descritto in dettaglio come devono essere eseguite le prove o altri generi di valutazione necessari per presumere che un prodotto sia conforme.

Se per un prodotto sono disponibili le Norme armonizzate a copertura di tutti i requisiti della direttiva, se queste norme vengono applicate in maniera completa ed il prodotto supera tutte le prove previste in queste norme, o zaman ürünün bu Direktifin şartlarına uygun olduğu kabul edilebilir.

daha karmaşık ve pahalı ürün yoluna yeterli uyumlaştırılmış standartların yokluğunda.

Uyumlaştırılmış standartlar şey gerektirdiği testlerini gerçekleştirmek için uygun bir laboratuvar donatılması oldukça zahmetli olduğu. Bu nedenle, üreticiler çoğu zaman dış test laboratuvarlarında kullanacağız.

onaylanmış kuruluşlara

Avrupa'da üçüncü bir taraf olarak veya üretici ve güvenilir laboratuarlar tarafından yapılan bir doğru olup olmadığını davranarak uyum bir değerlendirmesini yapabilir organıdır.

Çoğu durumda, bununla birlikte, onaylanmış kuruluş kullanılması gerekli sağlanan değil veya.

CE işaretleme

ürünleri nakletmek gerekir CE işaretlemesi için temin uygulanan tüm direktif hükümlerine uymak. Bu tür bir markalama, özellikle, ürünler geçerli tüm direktiflerin temel gereklerine uymak ve Direktifleri tarafından sağlanan bir uygunluk değerlendirme prosedürüne maruz kaldığını göstermez. Üye Devletler ayrıca CE işaretini korumak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

Sicom Testing offre un servizio completo per la ürünlerin CE sertifikası.

Bu konu hakkında daha fazla bilgi istemek için, yazma info@sicomtesting.com
veya çağrı +39 0481 778931.

İlgili Makaleler

piyasadan ürünlerin Çekilme Enerji verimliliği Çevre dostu tasarım Bir şeylerin interneti CE İşaretleme Aletleri Brexi

Sorular ve yorumlar

Sorularınız veya yorumlarınız varsa
Sicom Testi onlara cevap için mutlu olacak.