Enerji Etiketleme

Enerji Etiketleme

Enerji etiketleme Avrupa Direktifi (yönetmelik (AB) 2017/1369) istituisce un quadro che si applica ai prodotti connessi all’energia immessi sul mercato o messi in servizio. Questa prevede l’etichettatura di tali prodotti e la fornitura di informazioni uniformi relative all’efficienza energetica, il consumo di energia e di altre risorse da parte dei prodotti durante l’uso, nonché informazioni supplementari sugli stessi, in modo da consentire ai clienti di scegliere prodotti più efficienti al fine di ridurre il loro consumo di energia.

Bu Yönerge, Avrupa topluluğunda ürünlerin serbest dolaşımı ve pazarlama için yasal çerçeve parçasıdır.

In genere la direttiva intende evitare i rischi connessi ad un prodotto o ad un fenomeno. Uno stesso prodotto può essere disciplinato da varie direttive.

La finalità di questa direttiva è la difesa di un interesse comune dei cittadini europei e delle aziende europee.

Bu direktif İngilizce adı: Energy Labelling Regulation;

Onun kodudur: (Amerika) 2017/1369;

Bu konuda Önceki direktifler, Bugün artık yürürlükte olan: 2010/30/Amerika, 92/75/CEE.

È utile conoscere i riferimenti delle vecchie direttive perché si trovano sovente nella documentazione di prodotti o componenti, ama aynı zamanda Avrupa kanun ve yönetmeliklere onlar son güncellenen geçmezse.

kapsam: la direttiva riguarda i prodotti connessi all’energia immessi sul mercato o messi in servizio. La direttiva in questione non si applica ai prodotti di seconda mano, a meno che essi non siano importati da un paese terzo e ai mezzi di trasporto per persone o merci.

temel gereklilikler: questi prodotti per essere messi sul mercato europeo devono essere conformi a requisiti essenziali quali l’etichettatura dei prodotti stessi e la fornitura di informazioni uniformi relative all’efficienza energetica, il consumo di energia e di altre risorse. Dal 1 Ocak 2019 è richiesta la registrazione dei prodotti nella banca dati europea dei prodotti per l’etichettatura energetica.

Yönerge ana içeriği

 • önkoşul
 • kapsam
 • tanımları
 • temel gereklilikler
 • Üreticinin Yükümlülükleri
 • diğer ekonomik operatörlerin Yükümlülükleri
 • serbest dolaşım
 • uygunluk ve uyumlaştırılmış standartların Presumption
 • Uygunluk değerlendirme
 • onaylanmış kuruluşlara
 • CE işaretleme

Striscia a LEDönkoşul

Sono le motivazioni che hanno portato alla scrittura della direttiva.

kapsam

kapsamı Yönerge kapsamındaki ürün veya fenomenlerin kategorileri tanımlayan.

Sovente viene dato un criterio generale affiancato da liste esplicite di prodotti/fenomeni che sono soggetti alla direttiva e di prodotti/fenomeni che sono esclusi dalla direttiva in modo da chiarire le situazioni particolari.

tanımları

Servono anche a capire il campo di applicazione della direttiva fornendo la definizione dei principali termini utilizzati.

temel gereklilikler

I requisiti essenziali sono requisiti ai quali il prodotto deve essere conforme per poter essere immesso sul mercato.

Sovente i requisiti si trovano nell’allegato I della direttiva.

Üreticinin Yükümlülükleri

üretici (o un suo mandatario nella comunità europea) Piyasada bir ürün sürülmesinden sorumlu ana kişidir. In questo capitolo vengono descritti gli obblighi e le procedure che esso deve seguire, rimandando agli allegati della direttiva per gli aspetti di maggior dettaglio.

diğer ekonomik operatörlerin Yükümlülükleri

Avrupa direktiflerine uymayan öğeleri ticaret eğer Distribütörler ve perakendeciler de sorumlu ve yükümlü. Onlar üreticisi elektrikli emniyet testini kaçtın doğrulamalısınız, Ürün AT uygunluk beyanı ile sağlanan ve CE işareti taşıması olduğunu.

Herhangi bir ithal ürün uygunluk doğrulanması için prosedürler ifa edilmiştir sağlamalıdır, CE işaretlemesi için kontrol edin ve ürünün teknik dokümantasyon ulusal yetkili makamlar tarafından kullanılabilir olmasını sağlamalıdır.

serbest dolaşım

Üye Devletler ürünler iliştirilmesini öngören uygulanan tüm direktif hükümlerine uygun CE işareti taşıyan farz gerekir. Dolayısıyla yasak olamaz, kısıtlamak veya piyasaya sürülmesini önlemek ve CE işareti taşıyan ürünlerin kendi topraklarında hizmete sokulmasını, CE ilişkin düzenlemeleri sürece işaretleme yanlış uygulanmamıştır.

uygunluk ve uyumlaştırılmış standartların Presumption

Bizim ilgi direktifleri azından Avrupa Resmi Gazetesinde yayınlandığı uyumlaştırılmış standartların bir listesi ile ilişkilidir.

uyumlaştırılmış standartlar büyük ölçüde Direktifin gerekliliklerine bir ürünün uyum sağlanmasını kolaylaştırır. In queste norme viene descritto in dettaglio come devono essere eseguite le prove o altri generi di valutazione necessari per presumere che un prodotto sia conforme.

Se per un prodotto sono disponibili le Norme armonizzate a copertura di tutti i requisiti della direttiva, se queste norme vengono applicate in maniera completa ed il prodotto supera tutte le prove previste in queste norme, o zaman ürünün bu Direktifin şartlarına uygun olduğu kabul edilebilir.

daha karmaşık ve pahalı ürün yoluna yeterli uyumlaştırılmış standartların yokluğunda.

Uyumlaştırılmış standartlar şey gerektirdiği testlerini gerçekleştirmek için uygun bir laboratuvar donatılması oldukça zahmetli olduğu. Bu nedenle, üreticiler çoğu zaman dış test laboratuvarlarında kullanacağız.

onaylanmış kuruluşlara

Avrupa'da üçüncü bir taraf olarak veya üretici ve güvenilir laboratuarlar tarafından yapılan bir doğru olup olmadığını davranarak uyum bir değerlendirmesini yapabilir organıdır.

Çoğu durumda, bununla birlikte, onaylanmış kuruluş kullanılması gerekli sağlanan değil veya.

CE işaretleme

ürünleri nakletmek gerekir CE işaretlemesi için temin uygulanan tüm direktif hükümlerine uymak. Bu tür bir markalama, özellikle, ürünler geçerli tüm direktiflerin temel gereklerine uymak ve Direktifleri tarafından sağlanan bir uygunluk değerlendirme prosedürüne maruz kaldığını göstermez. Üye Devletler ayrıca CE işaretini korumak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

Sicom Testing Bu için tam bir hizmet sunmaktadır ürünlerin CE sertifikası.

Bu konu hakkında daha fazla bilgi istemek için, yazma info@sicomtesting.com
veya çağrı +39 0481 778931.

İlgili Makaleler

piyasadan ürünlerin Çekilme Çevre dostu tasarım takım tezgahları Bir şeylerin interneti CE İşaretleme Aletleri Brexi

Sorular ve yorumlar

Sorularınız veya yorumlarınız varsa
Sicom Testi onlara cevap için mutlu olacak.