varnost

Oprema mora

biti varen v primeru uporabe

nenormalno predvidljivo in enojna napaka