Človeška izpostavljenost elektromagnetnim sevanjem

Preverjanje skladnosti z omejitvami izpostavljenosti ljudi potrebuje danes, da bi obvladali različne metode vrednotenja