podatki podjetja

podatki podjetja

Podjetje: Sicom test s.r.l.

sedež: AREA Science Park – Padriciano 99, 34149 Trieste TS

Sedež in uprava: Via dell’Industria 9, 34075 San Canzian d’Isonzo GO

Davčna številka in DDV: IT01052260328

Certified elektronske pošte (PEC): sicomtestsrl@pec.it

Registro imprese di: Trieste

Rea: TS120830

Osnovni kapital: 50.000 € i.v.

Come desidera proseguire?