Direktiva o nizki napetosti (LVD)

Direktiva o nizki napetosti (LVD)

La direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio – z dne 26 februar 2014 e recepita in Italia dal Decreto Legislativo n.86 del 19 maj 2016 – armonizza le legislazioni degli Stati membri in relazione al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro specifici limiti di tensione. La direttiva è volta ad assicurare che le apparecchiature elettriche coinvolte dispongano delle protezioni adeguate contro pericoli elettrici di varia natura. Riferendosi a norme tecniche IEC/ISO ENalle quali i produttori di prodotti elettrici devono attenersi – la Direttiva esplicita i rischi previsti per la salute e la sicurezza, definendo i parametri per cui i dispositivi siano sicuri rispetto all’uso previsto.

Ta direktiva je del zakonodajnega okvira za prosti pretok in trženje proizvodov v Evropski skupnosti. Njen končni cilj je, da bi se izognili nevarnosti, povezane z izdelkom ali na pojav, tako brani skupne interese evropskih državljanov in podjetij.

Angleško ime za to direktivo: Direktiva o nizki napetosti;

Njena kratico: LVD;

Njegova koda: 2014/35/ZDA;

Prejšnje direktive o tej temi, Danes niso več v veljavi: 2006/95/ES, 73/23/CEE.

E "koristno vedeti sklicevanja na direktive, saj so pogosto v izdelke ali komponente dokumentacije, ampak tudi v evropskih zakonov in drugih predpisov, če so v zadnjem času ni bila posodobljena.

področje: la direttiva 2014/35/EU (LVD) riguarda il materiale elettrico in corrente alternata e in corrente continua con tensione nominale rispettivamente tra 50 e 1000 In med V. 75 e 1500 V.

bistvene zahteve: prizadete izdelki iz področja uporabe direktive, ki jih je treba dati na evropskem trgu, devono essere conformi ai requisiti essenziali descritti nell’allegato 1 della direttiva. In linea generale i requisiti essenziali della direttiva riguardano un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni, assicurando nel contempo il funzionamento del mercato interno.

Glavna vsebina direktive

 • predpogoji
 • področje
 • opredelitve
 • bistvene zahteve
 • Obveznosti proizvajalca
 • Obveznosti drugih gospodarskih subjektov
 • Prost pretok
 • Domneva standardov skladnosti in usklajenih
 • ocena skladnosti
 • priglašeni organi
 • oznaka CE

predpogoji

Namenjene so kot "Ozadje" razlogov, ki so privedli do pisanja te direktive.

področje

Obseg določa kategorije izdelkov ali pojavov, ki jih zajema Direktiva. Pogosto je izraženo splošno merilo, skupaj z eksplicitnimi seznamov proizvodov / pojavov, ki so predmet te direktive in izdelka / pojave, ki so izključene iz direktive, da bi razjasnili posebne razmere.

opredelitve

V rubriki "Definicije" pomeni tudi vse tiste posebne razlage ključnih izrazov v direktivi, koristno, da v celoti razumejo obseg.

bistvene zahteve

Bistvene zahteve so zahteve, ki jih mora proizvod izpolnjevati, da se lahko dajo na trg,. Pogosto so bistvene zahteve uvrstiti v Prilogo I k Direktivi.

Obveznosti proizvajalca

proizvajalec (ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski skupnosti) je glavna odgovorna oseba za dajanje izdelka na trg. To poglavje opisuje zahteve in postopke, ki jih morate upoštevati, ki se nanašajo na priloge k Direktivi za pojasnila in podrobnejše predpise.

Obveznosti drugih gospodarskih subjektov

Distributerji in trgovci na drobno so odgovorna in se lahko tudi, če trgujejo postavke, ki niso v skladu z evropskimi direktivami. Morajo preveriti, ali je proizvajalec teči preskušanje električne varnosti, da je izdelek opremljen z ES-izjavo o skladnosti in nosijo oznako CE.

Vsak uvoznik mora zagotoviti, da so bili izvedeni postopki za preverjanje skladnosti proizvoda, mora preveriti oznake CE in zagotovijo, da je tehnična dokumentacija za izdelek na voljo pristojnim nacionalnim organom.

Prost pretok

Države članice morajo domnevajo, da so izdelki, ki imajo oznako CE v skladu z vsemi določbami veljavnih direktiv predpisujejo pritrditev. Zato ni mogoče prepovedati, omejiti ali preprečiti dajanja na trg in v obratovanje na svojem ozemlju proizvodov, ki nosijo oznako CE, razen določb v zvezi z oznako CE niso bili uporabljeni nepravilno.

Domneva standardov skladnosti in usklajenih

Na direktivami našem interesu je povezana s seznama usklajenih standardov, ki je objavljen v evropskem Uradnem listu. Usklajeni standardi močno olajša preverjanje skladnosti izdelka z zahtevami direktive. V teh standardov je podrobno opisano, kako naj se preskusi ali druge oblike ocenjevanja so potrebni za preverjanje, da izdelek izpolnjuje.

Če je na voljo usklajeni standardi zajemajo vse zahteve direktive izdelek - če se ti standardi celovito in izdelek prestane vse teste, ki jih ista pravila – potem se lahko domneva, da je proizvod skladen z zahtevami te direktive. V odsotnosti usklajenih standardov je potrebno za pot izdelka pa je bolj zapleteno in drago.

Opremljanje primeren laboratorij za izvajanje preskusov, ki jih stvar zahtevajo usklajeni standardi precej zahteven. Zaradi tega bodo proizvajalci pogosto zanašajo na zunanjih laboratorijev za testiranje.

priglašeni organi

V Evropi je organ, ki lahko oceno skladnosti, ki deluje kot tretja oseba ali tista, ki jo je proizvajalec in njegovih zaupanja vrednih laboratorijev je pravilna. V večini primerov pa je uporaba priglašenega organa ni na voljo ali ni potrebno.

oznaka CE

Izdelki, v skladu z vsemi določbami, ki se uporabljajo direktiv, ki določajo oznake CE morajo to posredovati. Takšno označevanje je, zlasti, navedbo, da so proizvodi v skladu z bistvenimi zahtevami iz vseh veljavnih direktivah, in da so bili podvrženi postopku za ugotavljanje skladnosti z direktivami. Države članice morajo tudi, da sprejme potrebne ukrepe za zaščito CE.

Če želite zahtevati več informacij o tej temi, piši info@sicomtesting.com
ali pokličite +39 0481 778931.

Sorodni članki

družinska hiša varnost Brezžični polnilnik EMT Izpostavljenost ljudi SAR merilnega sistema

Vprašanja in komentarji

Če imate vprašanja ali pripombe
SICOM Testiranje bo vesel, da nanje odgovori.