Direktiva o strojih (MD)

Direktiva o strojih (MD)

Direktiva Evropskega Stroji 2006/42 / ES (MD) costituisce la base normativa per l’armonizzazione dei requisiti essenziali di sicurezza per le macchine a livello europeo. La direttiva garantisce la libera circolazione delle macchine all’interno del mercato unico, nonché un corretto livello di tutela dei lavoratori e dei cittadini dell’Unione.

Ta direktiva je del zakonodajnega okvira za prosti pretok in trženje proizvodov v Evropski skupnosti.

In genere la direttiva intende evitare i rischi connessi ad un prodotto o ad un fenomeno. Uno stesso prodotto può essere disciplinato da varie direttive.

La finalità di questa direttiva è la difesa di un interesse comune dei cittadini europei e delle aziende europee.

Angleško ime za to direktivo: Machinery Directive;

Njena kratico: MD;

Njegova koda: 2006/42/ES;

La precedente direttiva su questo argomento, oggi non più in vigore è: 98/37/ES.

E "koristno vedeti sklicevanja na direktive, saj so pogosto v izdelke ali komponente dokumentacije, ampak tudi v evropskih zakonov in drugih predpisov, če so v zadnjem času ni bila posodobljena.

področje: questa direttiva riguarda il prodotto-macchina definito come “l’insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata”;

bistvene zahteve: questi prodotti, ki jih je treba dati na evropskem trgu, morajo biti skladni z naslednjimi bistvenimi zahtevami. Questi requisiti vengono determinati mediante una valutazione dei rischi del prodotto, per rilevare quali aspetti specifici vadano approfonditi e secondo quali norme questo approfondimento vada effettuato.

Glavna vsebina direktive

 • predpogoji
 • področje
 • opredelitve
 • bistvene zahteve
 • Obveznosti proizvajalca
 • Obveznosti drugih gospodarskih subjektov
 • Prost pretok
 • Domneva standardov skladnosti in usklajenih
 • ocena skladnosti
 • priglašeni organi
 • oznaka CE

predpogoji

Sono le motivazioni che hanno portato alla scrittura della direttiva.

področje

Obseg določa kategorije izdelkov ali pojavov, ki jih zajema Direktiva.

Sovente viene dato un criterio generale affiancato da liste esplicite di prodotti/fenomeni che sono soggetti alla direttiva e di prodotti/fenomeni che sono esclusi dalla direttiva in modo da chiarire le situazioni particolari.

motorna kavčopredelitve

Servono anche a capire il campo di applicazione della direttiva fornendo la definizione dei principali termini utilizzati.

bistvene zahteve

I requisiti essenziali sono requisiti ai quali il prodotto deve essere conforme per poter essere immesso sul mercato.

Sovente i requisiti si trovano nell’allegato I della direttiva.

Obveznosti proizvajalca

proizvajalec (o un suo mandatario nella comunità europea) je glavna odgovorna oseba za dajanje izdelka na trg. In questo capitolo vengono descritti gli obblighi e le procedure che esso deve seguire, rimandando agli allegati della direttiva per gli aspetti di maggior dettaglio.

Obveznosti drugih gospodarskih subjektov

Distributerji in trgovci na drobno so odgovorna in se lahko tudi, če trgujejo postavke, ki niso v skladu z evropskimi direktivami. Morajo preveriti, ali je proizvajalec teči preskušanje električne varnosti, da je izdelek opremljen z ES-izjavo o skladnosti in nosijo oznako CE.

Vsak uvoznik mora zagotoviti, da so bili izvedeni postopki za preverjanje skladnosti proizvoda, mora preveriti oznake CE in zagotovijo, da je tehnična dokumentacija za izdelek na voljo pristojnim nacionalnim organom.

Prost pretok

Države članice morajo domnevajo, da so izdelki, ki imajo oznako CE v skladu z vsemi določbami veljavnih direktiv predpisujejo pritrditev. Zato ni mogoče prepovedati, omejiti ali preprečiti dajanja na trg in v obratovanje na svojem ozemlju proizvodov, ki nosijo oznako CE, razen določb v zvezi z oznako CE niso bili uporabljeni nepravilno.

Domneva standardov skladnosti in usklajenih

Na direktivami našem interesu je povezana s seznama usklajenih standardov, ki je objavljen v evropskem Uradnem listu.

Usklajeni standardi močno olajša preverjanje skladnosti izdelka z zahtevami direktive. In queste norme viene descritto in dettaglio come devono essere eseguite le prove o altri generi di valutazione necessari per presumere che un prodotto sia conforme.

Se per un prodotto sono disponibili le Norme armonizzate a copertura di tutti i requisiti della direttiva, se queste norme vengono applicate in maniera completa ed il prodotto supera tutte le prove previste in queste norme, potem se lahko domneva, da je proizvod skladen z zahtevami te direktive.

V odsotnosti usklajenih standardov je potrebno za pot izdelka pa je bolj zapleteno in drago.

Opremljanje primeren laboratorij za izvajanje preskusov, ki jih stvar zahtevajo usklajeni standardi precej zahteven. Zaradi tega bodo proizvajalci pogosto zanašajo na zunanjih laboratorijev za testiranje.

priglašeni organi

V Evropi je organ, ki lahko oceno skladnosti, ki deluje kot tretja oseba ali tista, ki jo je proizvajalec in njegovih zaupanja vrednih laboratorijev je pravilna.

V večini primerov pa je uporaba priglašenega organa ni na voljo ali ni potrebno.

oznaka CE

Izdelki, v skladu z vsemi določbami, ki se uporabljajo direktiv, ki določajo oznake CE morajo to posredovati. Takšno označevanje je, zlasti, navedbo, da so proizvodi v skladu z bistvenimi zahtevami iz vseh veljavnih direktivah, in da so bili podvrženi postopku za ugotavljanje skladnosti z direktivami. Države članice morajo tudi, da sprejme potrebne ukrepe za zaščito CE.

Sicom Testing offre un servizio completo per la CE certificiranje izdelkov.

Če želite zahtevati več informacij o tej temi, piši info@sicomtesting.com
ali pokličite +39 0481 778931.

Sorodni članki

Umik izdelkov s trga Energetska učinkovitost Okolju prijazno oblikovanje Internet stvari Oznaka CE aparati Brexi

Vprašanja in komentarji

Če imate vprašanja ali pripombe
SICOM Testiranje bo vesel, da nanje odgovori.