Vpogled

sdoc

Če želite uvoziti in tržiti v ZDA, radio-frekvenčne naprave se morajo pridobiti dovoljenje v skladu s postopki, ki jih je Zvezna komisija za komunikacije (FCC); Postopki v novembru 2018 So bili predmet posodobitve. Kategorije naprav, ki morajo biti v skladu s standardi, ki jih FCC predpisi izrazili (del 15B) Ti so naslednji: vezja […]

Certificiranje CE je nepogrešljiv element pri trženju nekaterih vrst proizvodov na evropskem trgu. Znak CE zagotavlja potrošnikom skladnosti izdelka z vsemi določbami Evropske skupnosti, z vidika varovanja zdravja, varnost in varstvo okolja. Kot je poudarjeno v sklepu Evropskega parlamenta in […]

Il 6 september 2018 Sicom Testing e Udicer / Nautitest hanno siglato un accordo di collaborazione per creare una nuova sinergia nel settore della certificazione e del collaudo degli equipaggiamenti marittimi. SICOM Testiranje je laboratorijsko testiranje in certificiranje električne opreme, Elektronska in radio, esperto nel collaudo di elettronica navale e nell’indagine di problemi all’impiantistica di bordo. Uckham / Nautitest è […]

Il nuovo Regulation (ZDA) 2017/745 Medicinske naprave, je začel veljati 25 maj 2017 in razveljavitvi nekdanji Direktive 93/42 / EGS, Uvaja različne spremembe v regulativnem okviru, ki urejajo dajanje na evropskem trgu za medicinske pripomočke. To so pomembne spremembe, ki vključujejo razširitev obsega izdelka, una migliore tracciabilità dei dispositivi, un controllo più efficace […]

Trg za pohištvene izdelke, ki vsebujejo elektrificiranih komponent je območje z močno rastjo in so posebnega pomena za proizvajalce sektorja: zofe in ležalniki, mize, nastavljiva po višini, motorna postelje, sestavni deli pohištva z integrirano razsvetljavo in brezžično povezljivost, So se hitro širijo v vsakdanjem življenju, tako zasebni […]