Testy w służbie projektowania

Testy w służbie projektowania

Testy w służbie projektowania

Gdy produkt ma wady nieprzestrzeganie lub problemy funkcjonalne, Sicom Testing oferuje klientowi sesje pogłębione i korekcyjne w swoich laboratoriach przy użyciu określonych narzędzi i metod analitycznych. Celem jest szybkie znalezienie korzystnych ekonomicznie rozwiązań, aby nie spowalniać marketingu produktu.

Zazwyczaj szczegółowe sesje prowadzone są przez techników Sicom Testing wspólnie z technikami firmy klienta.

W niektórych przypadkach przeprowadzane są sesje, podczas których Klient uczestniczy zdalnie, łącząc się telefonicznie lub Skype a właściwie technicy Sicom Testingoprócz wykonywania pomiarów stają się także „rękami”, które faktycznie dokonują zmian w produkcie według wskazówek klienta. Od tego czasu rozwiązanie to okazało się skuteczne i wygodne zmniejsza koszty podróży personelu technicznego bez uszczerbku dla jakości wyniku.

W przypadku, gdy klient chce z wyprzedzeniem przeprowadzić częściowe kontrole, aby wykryć krytyczne problemy w swoim produkcie, Sicom Testing proponuje kilka sesje przedtestowe w celu zmniejszenia ryzyka niezgodności podczas testów końcowych. Może to być szczególnie przydatne w przypadku zastosowania w produkcie nowych komponentów lub innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych.

Nasza usługa zaczyna się tutaj