Testowanie sprzętu elektronicznego stosowanego w kolejnictwie i metrze

Wagon kolejowy

Sicom Testing pomaga firmom rozwijającym projekty w tym sektorze i chcącym osiągnąć pełną zgodność

Testowanie sprzętu elektronicznego stosowanego w kolejnictwie i metrze

Sicom Testing jest uznanym punktem odniesienia dla firm działających lub powstających w sektorze kolei i metra. Laboratorium jest zakwalifikowany przez RINA do wykonywania badań systemów sygnalizacji, łączności i sterowania w sektorze kolejowym oraz do przeprowadzania badań środowiskowych zgodnie z normą EN 50155.

Sicom Testing wspiera firmy realizujące projekty w sektorze kolejowym, chcące osiągnąć pełną zgodność z dyrektywą europejską 2008/57/CE dotyczące interoperacyjności wspólnotowego systemu kolei,
Włochy wdrożyły tę zasadę w D.lgs-n. 191/2010 i poprzez standardy EIRENE.

Testowanie kolei GSM

Laboratorium wykonuje badania systemów łączności komórkowej stosowanych w sektorze kolejowym, w tym w paśmie GSM-R do transmisji głosu i danych.

W latach, Sicom Testing opracowała specjalne testy z symulacją komunikacji radiowej dla prędkości do 500 km/h, za pomocą których przetestowano wiele produktów przeznaczonych do pojazdów kolei dużych prędkości.

Usługa dedykowana jest producentom, dystrybutorom i importerom urządzeń elektronicznych i komunikacyjnych instalowanych w pojazdach szynowych, tramwajowych, pociągach dużych prędkości i metrze.

Stosowane standardy

Lista standardów stosowanych przez Sicom Testing dla urządzeń kolejowych obejmuje także:

 • EN 50155: Zastosowania kolejowe – wymagania dotyczące urządzeń elektronicznych stosowanych w taborze kolejowym
 • EN 45545: Zastosowania kolejowe – Ochrona przeciwpożarowa taboru kolejowego
 • EN 50121-3-2: Zastosowania w kolejnictwie, tramwajach, trolejbusach i metrze Kompatybilność elektromagnetyczna – Część 3-2: Tabor – Wyposażenie
 • EN 301 511 : Sistema globale per le comunicazioni mobili (GSM); Norma europea armonizzata per stazioni mobili nelle bande GSM 900 e GSM 1800 che copre i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della direttiva R&TTE (1999/5/CE)
 • EN 301 489-1 I ETSI EN 301 489- : EMC per sistemi di telecomunicazioni GSM e DCS
 • EN 301 419-7 : Sistema di telecomunicazioni cellulari digitali (Fase 2+); Requisiti di collegamento per il Sistema Globale per le comunicazioni mobili (GSM); Banda Ferroviaria (R-GSM); Stazioni mobili; Accesso
 • ETSI TS 151 010-1 : Sistema di telecomunicazioni cellulari digitali (Fase 2+); Specifiche di conformità della stazione mobile (MS); Parte 1: Specifiche di conformità
 • TS 102 933 – 2 : Parametri del ricevitore GSM-R migliorati per le telecomunicazioni ferroviarie (RT) Parte 2: test di conformità radio

Wykonane testy
włączać:

 • Oględziny
 • Test wydajności
 • Próba chłodzenia
 • Test suchego ciepła
 • Test wilgotnego ciepła
 • Przepięcia na zasilaczu
 • Testy podatności na przepięcia, wyładowania elektrostatyczne i przejściowe wybuchy
 • Badanie zakłóceń radiowych (badanie podatności, badanie emisji)
 • Próba izolacji
 • Test w komorze solnej
 • Testy wibracji, wstrząsów i uderzeń (test wstrząsów, test wibracji losowych – Test funkcjonalny, długotrwały ze zwiększonym poziomem wibracji losowych).
 • Próba wodoszczelności
 • Kontrola obciążenia sprzętu
 • Test przechowywania w niskiej temperaturze

Do wykonania badań stosowane są następujące standardy techniczne:

 • EN 61373 (Wibracje i wstrząsy)
 • EN 60068 (Temperatury testowe)
 • EN 61000-4-2 Badanie odporności na wyładowania elektrostatyczne: kryterium wydajności B.
 • EN 61000-4-3 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-3: Techniki badań i pomiarów – Badanie odporności na pola elektromagnetyczne emitowane o częstotliwości radiowej.
 • EN 61000-4-4 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-4 Techniki testowania i pomiarów – Szybki test odporności na stany przejściowe/wybuchowe
 • EN 61000-4-5 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-5 Techniki testowania i pomiarów – Test odporności na przepięcia.
 • EN 61000-4-6 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-6 Techniki badań i pomiarów – Odporność na zakłócenia przewodzone indukowane przez pola o częstotliwości radiowej.
 • EN 50125 Zastosowania kolejowe – Warunki środowiskowe
 • EN 60077 Zastosowania kolejowe: urządzenia elektryczne taboru kolejowego

Nasza usługa zaczyna się tutaj