Stosowane standardy

Stosowane standardy

Lista głównych standardów stosowanych podczas badań laboratoryjnych

Stosowane standardy

Wymienione tutaj standardy to tylko część tych, które Sicom Testing mogą mieć zastosowanie podczas badań laboratoryjnych.
Aby jednak przeprowadzić badania według innych norm, można skontaktować się z laboratorium w celu sprawdzenia ich wykonalności.

Zgodność elektromagnetyczna

 • ETSI EN 301 489-1 / 3 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 13 / 17 / 23 / 24 / 50 – EMC & ERM Wspólne wymagania techniczne / SRD / Systemy PMR / Sprzęt DECT / Systemy GSM i DCS / Radio CB / Systemy szerokopasmowe / Terminale mobilne UTRA / Stacje bazowe do komunikacji komórkowej, wzmacniaki i sprzęt pomocniczy
 • ETSI EN 300 454-2 – Szerokopasmowe połączenia audio – Wymagania zasadnicze
 • ETSI EN 300 422-2 – Mikrofony bezprzewodowe w paśmie częstotliwości 25 MHz do 3 GHz – Wymagania zasadnicze
 • CENELEC EN 55013 – Odbiorniki radiowe i telewizyjne oraz sprzęt towarzyszący – Charakterystyka zakłóceń radiowych – Dopuszczalne wartości i metody pomiaru
 • CENELEC EN 55020 – Odbiorniki radiowe i telewizyjne oraz aparatura towarzysząca – Charakterystyki odporności – Dopuszczalne wartości i metody pomiaru
 • CENELEC EN 55022 – Sprzęt informatyczny – Charakterystyka zaburzeń radiowych – Dopuszczalne wartości i metody pomiaru
 • CENELEC EN 55014 – Kompatybilność elektromagnetyczna – Wymagania dotyczące sprzętu gospodarstwa domowego, narzędzi elektrycznych i podobnego sprzętu
 • CENELEC EN 50130-4 – Systemy alarmowe – Część 4: Kompatybilność elektromagnetyczna – Norma rodziny wyrobów: Wymagania dotyczące odporności elementów systemów sygnalizacji pożaru, włamania i sygnalizacji włamania do osób | Reguły ogólne i względne.
 • CENELEC EN 61547 – Ogólne urządzenia oświetleniowe – Wymagania odporności EMC
 • CENELEC EN 61000-3-2 – Wartości graniczne emisji harmonicznych prądu (urządzenia o prądzie wejściowym <= 16 A na fazę)
 • CENELEC EN 61000-3-3 – Ograniczanie wahań napięcia, wahań napięcia i migotania w systemach elektroenergetycznych niskiego napięcia dla urządzeń o prądzie znamionowym <= 16 A na fazę i niepodlegających warunkowemu przyłączeniu
 • CENELEC EN 61000-4-2 – Badanie odporności na wyładowania elektrostatyczne
 • CENELEC EN 61000-4-3 – Badanie odporności na wypromieniowane pola elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej
 • CENELEC EN 61000-4-4 – Test odporności na szybkie stany nieustalone/pociągi elektryczne
 • CENELEC EN 61000-4-5 – Badanie odporności na impulsy
 • CENELEC EN 61000-4-6 – Odporność na zakłócenia przewodzone indukowane przez pola o częstotliwości radiowej
 • CENELEC EN 61000-4-11 – Badanie odporności na spadki napięcia, krótkie przerwy i wahania napięcia
 • CENELEC EN 61000-6-1 – Odporność w środowiskach mieszkalnych, handlowych i lekko uprzemysłowionych
 • CENELEC EN 61000-6-2 – Odporność w środowiskach przemysłowych
 • CENELEC EN 61000-6-3 – Emisje w środowiskach mieszkalnych, handlowych i lekko uprzemysłowionych
 • CENELEC EN 61000-6-4 – Emisje dla środowisk przemysłowych
 • CENELEC EN 61000-4-13 – Odporność na zjawiska o niskiej częstotliwości
 • CENELEC EN 55024 – Sprzęt informatyczny – Charakterystyki odporności – Dopuszczalne wartości i metody pomiaru
 • CENELEC EN 55103 – Sprzęt do sterowania oświetleniem audio, wideo, audiowizualnym i rozrywkowym do użytku profesjonalnego
 • CENELEC EN 60439-1 – Zmontowane urządzenia zabezpieczające i przełączające niskiego napięcia (panele elektryczne nn)
 • CENELEC EN 61326-1 – Elektryczny sprzęt pomiarowy, kontrolny i laboratoryjny – Wymagania ogólne
 • ETSI EN 300 296-2 – Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma częstotliwości radiowych (ERM); Usługa mobilna na lądzie; Urządzenia radiowe wykorzystujące anteny zintegrowane przeznaczone głównie do analogowej łączności głosowej
 • ETSI EN 301 843-1/2 – Morski sprzęt i usługi radiowe – Wspólne wymagania techniczne / Warunki szczegółowe dotyczące nadajników i odbiorników radiotelefonów
 • CENELEC EN 60730-1/2 – Automatyczne elektryczne urządzenia sterujące do użytku domowego i podobnego – Normy ogólne i szczegółowe
 • IEC 62040-2 – Systemy zasilania bezprzerwowego (UPS) – Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej
 • CENELEC EN 50293 – Systemy sygnalizacji świetlnej w ruchu drogowym – Kompatybilność elektromagnetyczna

Bezpieczeństwo

 • CENELEC EN 60950-1 – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące sprzętu informatycznego
 • CENELEC EN 62368-1 „Sprzęt audio/wideo dla technologii informacyjno-komunikacyjnych – Część 1: Wymagania bezpieczeństwa”
 • CENELEC EN 60950-22 – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące sprzętu informatycznego instalowanego na zewnątrz
 • CENELEC EN 60335 – Bezpieczeństwo elektrycznych urządzeń gospodarstwa domowego i podobnych
 • CENELEC EN 60065 – Urządzenia elektroniczne audio, wideo i podobne – Wymagania bezpieczeństwa
 • CENELEC EN 61010 – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące sprzętu elektrycznego do pomiarów, sterowania i użytku laboratoryjnego
 • CENELEC EN 41003 – Szczególne wymagania bezpieczeństwa dotyczące sprzętu podłączanego do sieci telekomunikacyjnych i/lub systemów dystrybucji kablowej
 • CENELEC EN 50564 – Sprzęt AGD, sprzęt biurowy i elektryczny – Pomiar niskiego zużycia energii
 • IEC / CEI EN 61960-1 – Akumulatory i baterie litowe do zastosowań przenośnych – Akumulatory litowe
 • IEC / CEI EN 62133 – Elementy akumulatorów i baterie zawierające elektrolity alkaliczne lub inne niekwasowe – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące akumulatorów wodoodpornych i otrzymywanych z nich baterii do zastosowań przenośnych
 • CENELEC EN 50491-2 – Wymagania ogólne dotyczące systemów elektronicznych w domu i budynku (HBES) oraz systemów automatyki i sterowania budynkami (BACS) – Warunki środowiskowe
 • IEC / CEI EN 60601-1 – Bezpieczeństwo elektryczne urządzeń elektromedycznych
 • CENELEC EN 60745-1 – Bezpieczeństwo przenośnych narzędzi elektrycznych o napędzie silnikowym – Wymagania ogólne
 • CEI EN 60745-2-3 – Bezpieczeństwo elektronarzędzi – Wymagania szczegółowe dotyczące szlifierek, szlifierek i polerek typu tarczowego
 • IEC 60884-1/2 – Wtyczki i gniazdka do użytku domowego i podobnego – Wymagania
 • EN 60529 – Stopnie ochrony obudów przed wnikaniem ciał stałych lub płynnych
 • IEC 61340 – Ochrona urządzeń elektronicznych przed zjawiskami elektrostatycznymi
 • IEC 62040-1 – Statyczne systemy zasilania bezprzerwowego (UPS) – Wymagania ogólne i bezpieczeństwa
 • IEC 62040-3 – Bezprzerwowe systemy statyczne (UPS) – Metody specyfikacji wydajności i wymagania testowe.
 • EN 50556 – Systemy sygnalizacji świetlnej w ruchu drogowym – Bezpieczeństwo
 • UNI EN 12675 – Regulatory sygnalizacji świetlnej – Wymagania bezpieczeństwa funkcjonalnego
 • UL 60950-1 – Sprzęt informatyczny – Bezpieczeństwo – Wymagania ogólne

Telefony komórkowe

 • ETSI EN 301 511 – Stacje mobilne w paśmie GSM 900 i DCS 1800
 • ETSI EN 301 419-1 – Wymagania dotyczące dostępu stacji mobilnych do sieci GSM 900 i DCS 1800
 • ETSI EN 301 419-7 – Wymagania dotyczące dostępu stacji mobilnych do sieci GSM kolei
 • 3GPP TS 51.010-1 – specyfikacje zgodności GSM/GPRS (EGSM, R-GSM, GSM900, 1800 i 1900 MHz)
 • ETSI EN 300 607-1 – specyfikacje zgodności GSM/GPRS (EGSM, R-GSM,,GSM900, 1800 i 1900 MHz)
 • ETSI EN 300 607-4 – Specyfikacje zgodności zestawu narzędzi aplikacji SIM
 • 3GPP TS 34.121-1 – Specyfikacje zgodności dla terminali UMTS, transmisji i odbioru radiowego
 • ETSI EN 301 908-1 – Zharmonizowana norma dla IMT-2000 – Wspólne wymagania
 • ETSI EN 301 908-2 – Zharmonizowana norma dla IMT-2000, UTRA FDD EU
 • ETSI EN 301 908-13 – Norma zharmonizowana dla IMT-2000, E-UTRA UE
 • ETSI EN 300 609-4 – Zharmonizowana norma dotycząca wzmacniaczy GSM – Wymagania zasadnicze
 • ETSI TS 102 933 – 2 – Telekomunikacja kolejowa – Parametry testowe odbiornika i nadajnika GSM typu kolejowego (GSM-R)
 • ETSI TS 151 010-1 – Specyfikacje zgodności dla stacji mobilnych (MS)
 • ETSI EN 301 502 – Zharmonizowana norma dotycząca wyposażenia stacji bazowych GSM – Zasadnicze wymagania
 • ETSI EN 301 908-11 – Zharmonizowana norma dla sieci komórkowych IMT – CDMA (UTRA FDD)

Telefony bezprzewodowe

 • ETSI EN 301 406 – Zharmonizowana norma dla DECT
 • ETSI TBR 10 – aplikacje telefoniczne DECT
 • ETSI TBR 22 – ogólny profil dostępu (GAP) aplikacje DECT

Urządzenia radiowe, Wi-Fi i krótkiego zasięgu

 • ETSI EN 300 433-2 – Urządzenia radiowe pracujące w paśmie obywatelskim (CB) – Zasadnicze wymagania
 • ETSI EN 300 113-2 – Służba ruchoma lądowa (VHF lub UHF) – Wymagania zasadnicze
 • ETSI EN 301 178-2 – Przenośny sprzęt radiotelefoniczny dla służby ruchomej morskiej pracujący w pasmach VHF
 • ETSI EN 300 328 – ERM Szerokopasmowe systemy transmisji w paśmie 2,4 GHz (WiFi, Bluetooth, ZigBee, RLAN)
 • ETSI EN 300 220 – Urządzenia krótkiego zasięgu ERM (SRD) w paśmie częstotliwości od 25 MHz do 1000 MHz z poziomami mocy do 500 mW
 • ETSI EN 300 330 – Urządzenia krótkiego zasięgu ERM (SRD) w zakresie częstotliwości od 9 kHz do 25 MHz, systemy z pętlami indukcyjnymi w zakresie częstotliwości od 9 kHz do 30 MHz
 • ETSI EN 300 440 – Urządzenia krótkiego zasięgu ERM (SRD) w zakresie częstotliwości od 1 GHz do 40 GHz
 • ETSI EN 301 893 – BRAN (Szerokopasmowe sieci dostępu radiowego); Wysokowydajna sieć RLAN w paśmie częstotliwości 5 GHz
 • ETSI EN 301 357 – Bezprzewodowy sprzęt audio w paśmie od 25 MHz do 2 000 MHz – Wymagania zasadnicze

Narażenie człowieka i SAR

 • CENELEC EN 50360 – Zgodność telefonów komórkowych z podstawowymi limitami dotyczącymi narażenia człowieka na pola elektromagnetyczne (300 MHz – 3 GHz)
 • CENELEC EN 50385 – Zgodność radiowych stacji bazowych i stacjonarnych stacji końcowych z ograniczeniami dotyczącymi narażenia człowieka na pola elektromagnetyczne (110 MHz – 40 GHz)
 • CENELEC EN 50371 – Zgodność sprzętu małej mocy z limitami ekspozycji na pole elektromagnetyczne (10 MHz – 300 GHz)
 • CENELEC EN 62311 – Ocena sprzętu elektronicznego i elektrycznego w odniesieniu do podstawowych limitów narażenia człowieka na pola elektromagnetyczne (0 Hz – 300 GHz)
 • CENELEC EN 62209 – Narażenie człowieka na pola o częstotliwości radiowej pochodzące z ręcznych lub montowanych na ciele urządzeń komunikacji bezprzewodowej
 • CENELEC EN 50383 – Norma dotycząca obliczania i pomiaru pól EM oraz pomiarów SAR w radiowych stacjach bazowych i stacjonarnych stacjach końcowych (110 MHz–40 GHz)
 • CENELEC EN 50361 – Norma dotycząca pomiarów SAR w odniesieniu do narażenia człowieka na pola elektromagnetyczne z terminali mobilnych (300 MHz–3 GHz)
 • CENELEC EN 50566 – Norma produktu dotycząca wykazywania zgodności w odniesieniu do pól elektromagnetycznych wytwarzanych przez przenośne urządzenia komunikacji bezprzewodowej trzymane w dłoni i noszone na ciele, do użytku powszechnego (30 MHz – 6 GHz)
 • CENELEC EN 62479 – Ocena zgodności sprzętu elektrycznego i elektronicznego małej mocy z podstawowymi ograniczeniami dotyczącymi narażenia człowieka na pola elektromagnetyczne (10 MHz – 300 GHz)
 • CENELEC EN 50364 – Ograniczenie narażenia człowieka na pola elektromagnetyczne wytwarzane przez urządzenia pracujące w zakresie częstotliwości 0 Hz – 300 GHz, stosowane w elektronicznych systemach przeciwdziałających kradzieżom w sklepach (EAS), systemach identyfikacji radiowej (RFID) i podobnych zastosowaniach
 • CENELEC EN 62233 – Metody pomiarów pól elektromagnetycznych elektrycznych urządzeń gospodarstwa domowego i podobnych w odniesieniu do narażenia człowieka

Sprzęt kolejowy

 • CENELEC EN 50155 – Kolejnictwo, tramwaje, trolejbusy i metro – Sprzęt elektroniczny stosowany w taborze kolejowym
 • CENELEC EN 50121 – Zastosowania w kolejnictwie, tramwajach, trolejbusach i metrze Kompatybilność elektromagnetyczna
 • CENELEC EN 50153 – Kolej, tramwaje, trolejbusy i metro – Tabor kolejowy – Środki ochrony przed zagrożeniami elektrycznymi
 • CENELEC EN 45545 – Zastosowania kolejowe – Ochrona przeciwpożarowa taboru kolejowego
 • EN 61373 – Tabor kolejowy – Badania udarności i wibracji
 • EN 60068 – Testowanie i ochrona środowiska
 • EN 50125 – Zastosowania kolejowe – Warunki środowiskowe
 • EN 60077 – Zastosowania kolejowe: wyposażenie elektryczne taboru kolejowego
 • UNI CEI 11170-3 – Pojazdy szynowe i tramwajowe – Wytyczne dotyczące ochrony przeciwpożarowej pojazdów szynowych i tramwajowych – Ocena reakcji materiałów na ogień – Granice dopuszczalności

Sprzęt oświetleniowy

 • EN / IEC 60598-1 „Oprawy oświetleniowe Część 1: Ogólne wymagania i badania”
 • EN / IEC 60598-2-1 „Wymagania specjalne – Oprawy stacjonarne do użytku ogólnego”
 • EN / IEC 62493 „Ocena sprzętu oświetleniowego pod kątem narażenia człowieka na pola elektromagnetyczne”
 • EN / IEC 62471 „Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych”
 • IEC / TR 62778 „Zastosowanie normy IEC 62471 do źródeł światła i opraw oświetleniowych do oceny ryzyka związanego z niebieskim światłem”
 • EN 61547 „Ogólne urządzenia oświetleniowe – wymagania odporności EMC”
 • EN 55015 „Dopuszczalne wartości i metody pomiaru charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych elektrycznych urządzeń oświetleniowych i podobnych urządzeń”
 • EN 62560 – Lampy LED z wbudowanym zasilaczem do oświetlenia ogólnego o napięciu > 50 V – Wymagania bezpieczeństwa
 • EN 62493 – Ocena sprzętu oświetleniowego pod kątem narażenia człowieka na pola elektromagnetyczne
 • EN 62031 – Moduły LED do oświetlenia ogólnego – Wymagania bezpieczeństwa
 • EN 60838-2-2 – Oprawki heterogeniczne – Wymagania specjalne – Złącza do modułów LED
 • EN 61347-1 – Osprzęt do lamp – Wymagania ogólne i bezpieczeństwa
 • EN 61347-2 – Urządzenia sterujące lampami – Wymagania szczegółowe dotyczące transformatorów elektronicznych do lamp żarowych zasilanych prądem stałym lub przemiennym
 • EN 60061 – Mocowania i wsporniki do lamp ze sprawdzianami do sprawdzania zamienności i bezpieczeństwa
 • EN 13032-1 – Światło i oświetlenie – Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych – Pomiar i format pliku

Eko Projekt

 • Dyrektywa 2009/125/WE „odnosząca się do ustanowienia ram dla opracowywania specyfikacji ekoprojektu produktów związanych z energią”
 • Środki wykonawcze dotyczące ekoprojektu lamp kierunkowych, lamp diodowych i powiązanego sprzętu (UE) nr 1194/2012 i (UE) 2015/1428
 • Rozporządzenie (UE) 2017/1369 „ustanawiające ramy etykietowania energetycznego i uchylające dyrektywę 2010/30/UE”
 • Środki wykonawcze dotyczące etykietowania energetycznego lamp kierunkowych, lamp diodowych i powiązanego sprzętu (UE) nr 874/2012.

FCC I ISED

 • FCC CFR tytuł 47, rozdział I, części 15 B i 15 C – Urządzenie pracujące na częstotliwości radiowej – Niezamierzone i celowe grzejniki
 • IEEE 1528 – Oznaczanie współczynnika SAR w głowie ludzkiej generowanego przez urządzenia komunikacji bezprzewodowej
 • FCC OET 65C – Ocena zgodności urządzeń mobilnych i przenośnych z limitami FCC narażenia człowieka na pola o częstotliwości radiowej
 • ICES-003 – Sprzęt technologii informatycznej (w tym aparatura cyfrowa) – Wartości dopuszczalne i metody pomiaru
 • IC RSS-102 – Wymagania i techniki pomiarowe stosowane do oceny zgodności narażenia na częstotliwości radiowe w urządzeniach radiokomunikacyjnych (urządzenia kategorii I i kategorii II)

Morskie i morskie

 • UNI EN ISO 16315 Elektryczny układ napędowy
 • UNI EN ISO 25197 Układ elektryczny/elektroniczny do sterowania kierunkiem, falownikiem i akceleratorem
 • Instrukcja obsługi UNI EN ISO 10240
 • UNI EN ISO 13297 Instalacje elektryczne – Instalacje prądu przemiennego
 • EN ISO 10133 Systemy prądu stałego o bardzo niskim napięciu
 • EN ISO 8848 Zdalnie sterowane układy kierownicze
 • Transformatory IEC 60092 – 303
 • IEC61558 – 2 – 4 Izolacja
 • Konwertery IEC 60146
 • Silniki IEC 60034
 • IEC 60945 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)

Meble

 •  EN ISO 12100 Bezpieczeństwo maszyn – Ogólne zasady projektowania – Ocena ryzyka i ograniczanie ryzyka
 • EN 349 Bezpieczeństwo maszyn – Minimalna przestrzeń zapobiegająca zmiażdżeniu części ciała
 • EN 60335-1 „Bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych do użytku domowego i podobnego – Część 1: Normy ogólne”
 • EN 62233 „Metody pomiarów pól elektromagnetycznych elektrycznych urządzeń gospodarstwa domowego i podobnych w odniesieniu do narażenia człowieka”
 • EN 55014-1 „Kompatybilność elektromagnetyczna – Wymagania odpornościowe dla sprzętu gospodarstwa domowego, narzędzi i podobnego sprzętu – Część 1: Emisja”
 • EN 55014-2 „Kompatybilność elektromagnetyczna – Wymagania odpornościowe dla sprzętu gospodarstwa domowego, narzędzi i podobnego sprzętu – Część 2: Odporność”
 • EN 61000-6-2 „Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) — część 6-2: Normy ogólne — Odporność w środowiskach przemysłowych”

Urządzenia medyczne

 •  EN 60601-1 „Medyczne urządzenia elektryczne — Część 1: Ogólne wymagania dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczych parametrów”
 • EN 60601-1-6 „Elektryczny sprzęt medyczny – Część 1: Ogólne standardy bezpieczeństwa – Norma dodatkowa: Użyteczność”
 • EN 60601-1-11 „Elektryczny sprzęt medyczny – Część 1-11: Wymagania ogólne dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczych parametrów użytkowych – Norma uzupełniająca: Wymagania dotyczące elektrycznego sprzętu medycznego i medycznych systemów elektrycznych do użytku domowego”
 • EN 60601-2-52 „Elektryczny sprzęt medyczny – Część 2-52: Wymagania szczegółowe dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczego działania łóżek medycznych”
 • EN 60529 „Stopnie ochrony obudów (kod IP)”
 • EN 62311 „Ocena sprzętu elektronicznego i elektrycznego w odniesieniu do podstawowych wartości granicznych narażenia człowieka na pola elektromagnetyczne (0 Hz – 300 GHz)”
 • Sporządzenie oceny ryzyka zgodnie z Dyrektywą „Maszynowy” 2006/42/WE
 • EN ISO 12100 Bezpieczeństwo maszyn – Ogólne zasady projektowania – Ocena ryzyka i ograniczanie ryzyka
 • EN 349 Bezpieczeństwo maszyn – Minimalna przestrzeń zapobiegająca zmiażdżeniu części ciała
 • EN 60601-1-2 „Elektryczny sprzęt medyczny – Część 1-2: Wymagania ogólne dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczych parametrów – Norma dodatkowa: Kompatybilność elektromagnetyczna – Wymagania i badania”
 • EN 61000-3-2 „Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) Część 3-2: Dopuszczalne wartości – Dopuszczalne wartości emisji prądu harmonicznego (urządzenia o prądzie wejściowym <= 16 A na fazę)” EN 61000-3-3 „Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) EMC ) Część 3-3: Ograniczenia – Ograniczanie wahań napięcia, wahań napięcia i migotania w systemach elektroenergetycznych niskiego napięcia dla urządzeń o prądzie znamionowym <= 16 A na fazę i niepodlegających warunkowemu przyłączeniu”
 • EN ISO 14971 „Wyroby medyczne – Zastosowanie zarządzania ryzykiem w wyrobach medycznych”

Nasza usługa zaczyna się tutaj