Certyfikaty FCC (Stany Zjednoczone) i ISED (Kanada).

Przeprowadzenie pomiaru

Sicom Testing oferuje pełną usługę testowania i certyfikacji dla tych, którzy chcą sprzedawać swoje produkty w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie

Orzecznictwo FCC (Stany Zjednoczone) mi ISED (Kanada)

Aby można było je importować i sprzedawać w Stanach Zjednoczonych, urządzenia wykorzystujące częstotliwość radiową (RF) muszą uzyskać zezwolenie zgodnie z procedurami wymaganymi przez Federal Communications Commission (FCC). W Kanadzie produkty te podlegają przepisom Innovation, Science and Economic Development (ISED).

Sicom Testing oferuje pełną usługę testowania i certyfikacji dla tych, którzy chcą sprzedawać swoje produkty na rynku Stany Zjednoczone i w Kanada, współpracując także z akredytowanymi laboratoriami partnerskimi i jednostkami certyfikującymi.

W przypadku Stanów Zjednoczonych, zgodnie z procedurami Supplier’s Declaration of Conformity Lub Certification, laboratorium może wspierać klientów w praktyki i w testy wskazane przez przepisy federalne dotyczące sprzętu elektronicznego, radiowego i telekomunikacyjnego.

Dla Kanady, Sicom Testing świadczy usługi testowania i certyfikacji ISED zgodnie ze standardami Innovation, Science and Economic Development Jak ICES-003, RSS-102 i inni. Certyfikacja ISED Canada zastąpił Industry Canada (IC)

Urządzenia wykorzystujące częstotliwość radiową to wszystkie urządzenia, które w swoim działaniu wykorzystują sygnały o częstotliwości powyżej 9 kHz, takie jak produkty do transmisji lub odbioru sygnału radiowego, komputery, produkty podłączone do komputerów i większość obecnych urządzeń elektronicznych.

Sicom Testing może także świadczyć usługę przedstawicielstwa lokalnego, wymaganą przy wprowadzaniu produktów na rynki Stanów Zjednoczonych i Kanady.

Procedura uzyskania autoryzacji produktu

Aby uzyskać autoryzację produktu, należy wykonać następujące kroki:

 • określić zasady FCC mające zastosowanie do produktu
 • określić, jaką procedurę autoryzacji należy zastosować w zależności od rodzaju produktu
 • przeprowadzać testy zgodności w laboratorium badawczym
 • produkować etykiety zawierające informacje wymagane przepisami FCC
 • zawrzeć informacje dotyczące zgodności w instrukcji obsługi
  w niektórych przypadkach w celu uzyskania wymaganego zezwolenia wymagane jest zaangażowanie jednostki certyfikującej (TCB).
 • prowadzić informacje i zapisy dotyczące zgodności

Import

W przypadku importu do Stanów Zjednoczonych urządzenia wykorzystujące częstotliwość radiową muszą spełniać jeden z następujących warunków:

 • posiadać niezbędną autoryzację FCC
 • nie podlegać autoryzacji FCC
 • być importowane w ograniczonych ilościach wyłącznie w celu oceny, a nie na sprzedaż
 • być przywożone w ograniczonych ilościach wyłącznie na imprezę targową, a nie na sprzedaż
 • przemierzać Stany Zjednoczone i docierać do innych krajów
 • być zastrzeżone wyłącznie dla rządu Stanów Zjednoczonych
 • być importowane w celu naprawy, a nie na sprzedaż
 • być wyrobem medycznym wszczepianym użytkownikowi
 • składać się z nie więcej niż trzech komputerów lub odbiorników radiowych do użytku osobistego i nie na sprzedaż
 • składać się z nie więcej niż trzech zestawów radiowych do użytku osobistego i nie na sprzedaż

Produkty zablokowane w urzędzie celnym

Jeśli produkt zostanie zatrzymany w oddziale celnym z powodu nieprzestrzegania procedur FCC, nie można go importować do Stanów Zjednoczonych. Rozwiązania są następujące:

 • zwrócić produkt do nadawcy
 • umieść go w izolowanym magazynie lub w okolicy duty free oczekuje na dopełnienie formalności w celu uzyskania odpowiedniego zezwolenia FCC.

Poproś o wycenę autoryzacji Twojego produktu na rynek USA i Kanady!