Testy EMC i certyfikacja kompatybilności elektromagnetycznej

Testy EMC

Aby zagwarantować prawidłowe funkcjonowanie sprzętu elektronicznego nawet w przypadku wystąpienia zakłóceń

Testy EMC i certyfikacja kompatybilności elektromagnetycznej

Testy kompatybilności elektromagnetycznej (testy EMC) służą do sprawdzenia, czy sprzęt jest odporny na zakłócenia zewnętrzne i nie wytwarza sygnałów zakłócających inne urządzenia.

Sicom Testing łączy niezbędne umiejętności i specyficzną technologię do oceny szerokiej gamy sprzętu elektrycznego, elektronicznego i radiowego.

Zgodność elektromagnetyczna

Kompatybilność elektromagnetyczna to dziedzina inżynierii elektrycznej i elektronicznej, której celem jest zapewnienie, że wiele elementów wyposażenia, działających blisko siebie lub połączonych ze sobą, będzie nadal działać prawidłowo, nie zakłócając się nawzajem.

Aby zapewnić kompatybilność między dwoma urządzeniami, należy szanować dwa wymagania podstawowe:

  • sprzęt nie może emitować zbyt dużego hałasu,
  • sprzęt nie może być zbyt wrażliwy na zakłócenia.

Kompatybilność elektromagnetyczna, oprócz zakłóceń pochodzących od sprzętu elektrycznego i elektronicznego, uwzględnia dwa inne ważne źródła zakłóceń:

  • impulsy napięcia generowane przez zjawiska meteorologiczne i wyładowania atmosferyczne,
  • wyładowania elektrostatyczne powstające głównie w wyniku kontaktu człowieka z urządzeniem.

Ogólnie rzecz biorąc, transmisja pól elektromagnetycznych przebiega według dwóch zasad możliwe trasy:

  • przebyta trasa,
  • napromieniowaną ścieżkę.

Zakłócenie przenoszone jest w sposób promieniowany, gdy rozchodzi się w wolnej przestrzeni, natomiast w sposób przewodzony, gdy biegnie wzdłuż kabli łączących urządzenia.

Chociaż zasady są stosunkowo proste, techniki weryfikacji różnią się w zależności od testowanego produktu, a w różnych przypadkach wymagane są określone środowiska testowe i określone oprzyrządowanie.

Dyrektywa 2004/108/WE ustanawia wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej.
Certyfikat EMC poświadcza „przydatność sprzętu do zadowalającego działania nawet w obecności pól elektromagnetycznych i bez powodowania niedopuszczalnych zakłóceń elektromagnetycznych w innym pobliskim sprzęcie”.

Nasza usługa zaczyna się tutaj