Usługi testowania i certyfikacji

Usługi testowania i certyfikacji

Kompetencja, przejrzystość, aktualność i przestrzeganie terminów to główne cechy wszystkich naszych usług

Usługi testowania i certyfikacji

Sicom Testing wykonuje liczne usługi testowania i certyfikacji dedykowane dla różnych obszarów.

Dla wszystkich sektorów przeprowadzane są:

  • testy zgodności podczas procesu certyfikacji
  • sesje testów wstępnych na etapach projektowania produktu
  • testy kontroli produkcji przez cały okres życia produktu

Kompetencje i terminowość to główne cechy wszystkich usług.

oznakowanie CE: badania pod kątem certyfikacji wyrobów na zgodność z dyrektywami europejskimi, doradztwo w zakresie procedur certyfikacyjnych oraz przygotowanie dokumentacji technicznej.

Certyfikaty FCC i kanadyjskie: wykonanie testów i przygotowanie dokumentacji do uzyskania autoryzacji na rynek USA i Kanady.

Oznaczenie UKCA: badania i weryfikacja zgodności wyrobów z przepisami UKCA (UK Conformity Assessed), przygotowanie dokumentacji technicznej oraz doradztwo w zakresie procedur certyfikacyjnych.

Testy do programowania i debugowania: duże doświadczenie w kontakcie z projektantami mające na celu zapewnienie, że produkt trafi na rynek w pełnej zgodności ze wszystkimi przepisami technicznymi.

Testy radia: wszystkie badania wymagane do certyfikacji sprzętu radiowego.

Badania narażenia ludzi i SAR: Badania „współczynnika absorpcji właściwej” dla urządzeń używanych w pobliżu ucha i ciała oraz inne badania narażenia człowieka na promieniowanie elektromagnetyczne.

Bezpieczeństwo: weryfikacja zgodności sprzętu elektrycznego i elektronicznego z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy LVD.

Testy EMC i certyfikacja kompatybilności elektromagnetycznej: testy sprawdzające, czy sprzęt jest odporny na zakłócenia zewnętrzne i nie wytwarza sygnałów zakłócających pracę innych pobliskich urządzeń.

Testowanie sprzętu elektronicznego stosowanego w kolejnictwie i metrze: przeprowadzanie testów produktów elektronicznych stosowanych w pociągach, metrze i na stacjach.

Testowanie sprzętu elektronicznego do użytku morskiego: testowanie i rozwiązywanie problemów związanych z funkcjonalnością sprzętu elektronicznego instalowanego na pokładach łodzi.

Meble elektryczne: ocena bezpieczeństwa i wykonanie wszystkich niezbędnych testów produktów wyposażenia zawierających części elektryczne lub elektroniczne służące do ich poruszania się, oświetlenia lub w inny sposób.

Ekoprojekt i etykietowanie energetyczne: tematy te są objęte dwoma różnymi europejskimi aktami prawnymi i mają wspólny cel, jakim jest zmniejszenie zużycia energii we Wspólnocie, poprzez oddziaływanie na kategorie produktów, które są uważane za mające największy wpływ.

RoHS: dyrektywa RoHS, skodyfikowana jako dyrektywa 2011/65/UE i zmodyfikowana dyrektywami 2015/863/UE i (UE) 2017/2102, dotyczy ograniczenia stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Usługi dla dużych firm dystrybucyjnych: kontrole funkcjonalne i interoperacyjności produktów konsumenckich, wyrywkowa kontrola jakości produkcji, kontrola partii wychodzących i przychodzących, badania wydajnościowe i porównawcze produktów przeznaczonych do wprowadzenia na rynek.

Badania małych i dużych urządzeń gospodarstwa domowego do użytku domowego i przemysłowego: działania testowe na sprzęcie gospodarstwa domowego, zarówno w celu certyfikacji niektórych linii produktów, jak i dogłębnej analizy określonych tematów. W tym obszarze przeprowadzono również ważne badania mające na celu integrację technologii radiowych w ramach tego typu produktów zgodnie z nowymi trendami Internetu Rzeczy (IoT).

Badania techniczne mające na celu sprawdzenie stosowania patentów w produktach (Naruszenie patentu): W przypadku produktów zaawansowanych technologicznie badanie techniczne dotyczące stosowania patentów może stać się naprawdę skomplikowane. Sicom zdobyło w tym zakresie pewne doświadczenie, także dzięki współpracy z siecią laboratoriów wysoce wyspecjalizowanych w konkretnych technologiach.

Testowanie beta: przeprowadzanie testów beta, np. systemów lokalizacyjnych, w celu sprawdzenia ich funkcjonalności i niezawodności.

Dowiedz się więcej o naszych usługach