Testy radia

Testy radiowe - Przeprowadzenie pomiaru

Sicom Testing przeprowadza w swoich laboratoriach wszystkie wymagane badania produktów radiowych

Testy radia

Tam dyrektywa 2014/53/EU reguluje wprowadzanie na rynek europejski sprzęt radiowy i nakłada na producentów i importerów obowiązek przeprowadzenia oceny zgodności przed umieszczeniem znaku CE i wprowadzeniem produktów do obrotu. Tam domniemanie zgodności można uzyskać poprzez kompletne wykonanie wszystkiego, czego wymagają normy zharmonizowane mające zastosowanie do produktu.

Sicom Testing przeprowadza w swoich laboratoriach wszelkie badania wymagane do uzyskania certyfikacji sprzętu radiowego i wszystkich produktów posiadających interfejsy radiowe. Możliwości testowania obejmują wszystkie główne standardy stosowane obecnie, w tym GSM, GPRS, GPS, UMTS, LTE, DECT, SRD, RFID, Bluetooth, Wi-Fi.

Oferta usług jest skonstruowana tak, aby zaspokoić różne potrzeby klientów:

  • minimalne kontrole wymagane przez prawo
  • kontrole wydajności
  • pomiar jakości usług
  • interoperacyjność z sieciami telekomunikacyjnymi
  • beta testing systemów
  • analiza i korekta produktów
  • sporządzanie dokumentacji technicznej produkcji
  • weryfikacja przychodzących i wychodzących partii komponentów i produktów

Testowanie sprzętu radiowego

Sprzęt radiowy, oprócz wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa, musi gwarantować: prawidłowe wykorzystanie widma elektromagnetycznego.
Z tego powodu urządzenie radiowe ma obowiązek nadawać w granicach częstotliwości, mocy i czasów nadawania ustalonych przez europejskie standardy referencyjne oraz zgodnie z krajowymi planami częstotliwości Państw Członkowskich. Ponieważ produkt radiowy jest zamierzonym nadajnikiem, niektóre testy EMC przeprowadza się inaczej niż w przypadku innych urządzeń.

Nasza usługa zaczyna się tutaj