Testowanie sprzętu elektronicznego do użytku morskiego

Most

Certyfikacja sprzętu, kontrola zasięgu radiowego, kontrola jakości

Testowanie sprzętu elektronicznego do użytku morskiego

Sicom Testing udostępnia swoje skonsolidowane doświadczenie firmom z sektora żeglarstwa morskiego i żeglarstwa rekreacyjnego testowanie sprzętu elektronicznego i radiowego. Raporty z badań laboratoryjnych są również akceptowane w certyfikatach Lloyd's Register.

Wykonywane są:

 • Testowanie elektroniki morskiej
 • certyfikaty sprzętu elektronicznego i radiowego
 • kontrole Zasięg Wi-Fi i telefony komórkowe na statkach
 • weryfikacja jakości systemy komunikacji audio, wideo i danych

Sicom Testing prowadzi również badania w zakresie:

 • ingerencja do systemów audio i wideo
 • zgodność elektromagnetyczna (zakłócenia pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi i radiowymi zainstalowanymi na pokładzie)
 • zakłócenia na liniach dystrybucja i zasilanie

Na etapie certyfikacji sprzętu laboratorium wykonuje także badania:

 • oględziny
 • wydajność
 • ciśnienie
 • rezystancja izolacji
 • zmiana zasilania
 • brak mocy
 • nachylenie
 • wibracja
 • wilgotność
 • niska temperatura
 • Wysokie napięcie
 • badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) sprzętu zawierającego aktywne komponenty elektroniczne

Nasza usługa zaczyna się tutaj