Standardowe Stosowanej

Standardowe Stosowanej

Lista głównych standardów stosowanych w badaniach laboratoryjnych

Standardowe Stosowanej

Normy wymienione tutaj są tylko częścią tego, co Sicom Testing Może to mieć zastosowanie podczas testów w laboratorium.
Za wykonanie badań zgodnie z innymi standardami nadal można skontaktować się z laboratorium w celu sprawdzenia wykonalności.

Kompatybilność elektromagnetyczna

 • ETSI PL 301 489-1 / 3 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9/ 13/ 17 / 23/ 24/ 50 – kompatybilność elektromagnetyczna & ERM Ogólne wymagania techniczne / SRD / Systemy PMR / sprzęt DECT / e sistemi GSM DCS / CB radio / Sistemi siebie larga / komputery przenośne UTRA / Stacje bazowe dla telefonii komórkowej, Repeater i sprzęt pomocniczy
 • ETSI PL 300 454-2 – Połączenia audio Broadband - Zasadnicze wymagania
 • ETSI PL 300 422-2 – Mikrofony bezprzewodowe pracujące w paśmie częstotliwości 25 MHz do 3 GHz - Zasadnicze wymagania
 • CENELEC PL 55013 – Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz urządzenia towarzyszące - Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych - Poziomy dopuszczalne i metody pomiarów
 • CENELEC PL 55020 – nadawanie i ich urządzenia - cechy odporności - ogranicza i metody pomiarów
 • CENELEC PL 55022 – Urządzenia do technologii informacyjnej - Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych - Poziomy dopuszczalne i metody pomiarów
 • CENELEC PL 55014 – Kompatybilność elektromagnetyczna - Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń
 • CENELEC PL 50130-4 – d Systemy alarmowe - Część 4: Kompatybilność elektromagnetyczna - Norma dla rodziny produktów: Wymagania dotyczące odporności elementów ognia, intruz i alarm społeczny | Norma / ogólne i / lub krewny / a
 • CENELEC PL 61547 – Sprzęt do ogólnych celów oświetleniowych - Wymagania odporności EMC
 • CENELEC PL 61000-3-2 – Ograniczenia emisji harmonicznych prądu (urządzenia z prądu wejściowego <= 16 A na fazie)
 • CENELEC PL 61000-3-3 – Ograniczenie zmian napięć, wahania napięcia i migotania w systemach niskiego napięcia zasilania do sprzętu o prądzie znamionowym <= 16 A na fazę i nie podlega związku warunkowego
 • CENELEC PL 61000-4-2 – Badanie odporności na wyładowania elektrostatycznego
 • CENELEC PL 61000-4-3 – Dowód odporności na działanie pola elektromagnetycznego promieniowane RF
 • CENELEC PL 61000-4-4 – Badanie odporności na elektryczne szybko przemijające / pociągi
 • CENELEC PL 61000-4-5 – Spróbuj Surge odporność
 • CENELEC PL 61000-4-6 – Odporność na zaburzenia przewodzone indukowane przez pola o częstotliwości radiowej
 • CENELEC PL 61000-4-11 – Dowód odporności na spadki napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia
 • CENELEC PL 61000-6-1 - Odporność na niemieszkalnego, przemysł lekki i komercyjne
 • CENELEC PL 61000-6-2 – Odporność w środowiskach przemysłowych
 • CENELEC PL 61000-6-3 – Emisje do użytku domowego, przemysł lekki i komercyjne
 • CENELEC PL 61000-6-4 - Norma emisji w środowiskach przemysłowych
 • CENELEC PL 61000-4-13 – Niskie częstotliwości zjawiska odporności
 • CENELEC PL 55024 – Sprzęt dla technologii informacyjnej – Charakterystyka odporności – Ograniczenia i metody pomiarów
 • CENELEC PL 55103 – sprzęt audio, wideo, sterowanie oświetleniem audiowizualny i rozrywki do użytku profesjonalnego
 • CENELEC PL 60439-1 – Urządzenia montowane ochrona i manewr na niskim napięciu (rozdzielnice BT)
 • CENELEC PL 61326-1 - Urządzenia elektryczne do pomiarów, automatyki i urządzeń laboratoryjnych - Wymagania ogólne
 • ETSI PL 300 296-2 – Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia związane z częstotliwości radiowych (ERM); Lądowa służba ruchoma; Urządzenia radiowe wykorzystujące anteny zintegrowane, przeznaczone przede wszystkim do analogowej transmisji mowy
 • ETSI PL 301 843-1 / 2 – sprzętu i usług radiowych morskich – Ogólne wymagania techniczne / Specyficzne warunki dla nadajników i odbiorników radiotelefonicznych
 • CENELEC PL 60730-1 / 2- Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego - Ogólne i Szczególne zasady
 • IEC 62040-2 – Bezprzerwowe systemy zasilania (UPS) - Wymagania kompatybilności elektromagnetycznej
 • CENELEC PL 50293 – Systemy sygnalizacji świetlnej w ruchu drogowym - Kompatybilność elektromagnetyczna

Bezpieczeństwo

 • CENELEC PL 60950-1 – Wymagania bezpieczeństwa dla sprzętu technologii informacyjnej
 • CENELEC PL 62368-1 „/ Sprzęt audio wideo, Technologia informacyjna i komunikacyjna - część 1: Wymagania bezpieczeństwa "
 • CENELEC PL 60950-22 - Wymagania bezpieczeństwa przyrząd do technologii informacyjnej zainstalowane na zewnątrz
 • CENELEC PL 60335 – Bezpieczeństwo użytku domowego i podobnego urządzenia elektryczne
 • CENELEC PL 60065 – Dźwięk, wideo i podobny sprzęt elektroniczny – wymagania bezpieczeństwa
 • CENELEC PL 61010 – Wymagania bezpieczeństwa elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych
 • CENELEC PL 41003 – Szczególne wymagania bezpieczeństwa dotyczące urządzeń przeznaczonych do podłączenia do sieci telekomunikacyjnych i / lub systemów kablowych
 • CENELEC PL 50564 – sprzętu gospodarstwa domowego i urządzeń biurowych i elektryczne – Pomiar zużycia energii w małej mocy
 • IEC / CEI PL 61960-1 - baterie i akumulatory litowe do zastosowań przenośnych - Lithium
 • IEC / CEI PL 62133 – Elementy i akumulatory zawierające elektrolity alkalicznych lub inny niż kwas i - wymagania bezpieczeństwa dla akumulatorów szczelnych, i jego baterii uzyskuje, do zastosowań przenośnych
 • CENELEC PL 50491-2 – Ogólne wymagania dla systemów elektronicznych w domu i budynku (HBES) oraz systemy automatyki i sterowania dla budynków (BACS) – warunki środowiskowe
 • IEC / CEI PL 60601-1 - Bezpieczeństwo elektryczne urządzeń elektro
 • CENELEC PL 60745-1 – Bezpieczeństwo elektronarzędzi Portable samochodowych – wymagania ogólne
 • CEI PL 60745-2-3 – Bezpieczeństwo elektronarzędzi, silnik - Wymagania szczegółowe dotyczące szlifierek, szlifierki i polerki z typem dysku
 • IEC 60884-1 / 2 – Wtyczki i gniazda do użytku domowego i podobnego - Wymagania
 • NA 60529 – Stopień ochrony zapewnianej przez obudowę penetracji ciał stałych lub ciekłych
 • IEC 61340 – Ochrona urządzeń elektronicznych od zjawisk elektrostatycznych
 • IEC 62040-1 – Bezprzerwowe systemy zasilania (UPS) - Wymagania ogólne i bezpieczeństwa
 • IEC 62040-3 – Bezprzerwowe systemy zasilania (UPS) – Metoda określania wymagań eksploatacyjnych i testowe.
 • NA 50556 – Systemy sygnalizacji świetlnej w ruchu drogowym - Bezpieczeństwo
 • UNI PL 12675 – sterowniki sygnalizacji ruchu – Funkcjonalne wymagania bezpieczeństwa
 • ul 60950-1 – Sprzęt informatyczny – Bezpieczeństwo – Ogólne wymagania

Telefony komórkowe

 • ETSI PL 301 511 – Mobilne stacje w sieci GSM 900 i DCS 1800
 • ETSI PL 301 419-1 – Wymagania dotyczące dostępu do mobilnych stacji do sieci GSM 900 i DCS 1800
 • ETSI PL 301 419-7 – Wymagania dotyczące dostępu do stacji ruchomych GSM Sieci Kolei
 • 3GPP TS 51.010-1 – Specyfikacja Zgodność GSM / GPRS (EGZP, GSMR, GSM900, 1800 i 1900 Mhz)
 • ETSI PL 300 607-1 – Specyfikacja Zgodność GSM / GPRS (EGZP, GSMR,,GSM900, 1800 i 1900 Mhz)
 • ETSI PL 300 607-4 – Specyfikacje zgodności Application Toolkit SIM
 • 3GPP TS 34.121-1 – Szczególne zgodności końcówek UMTS, Transmisja i odbiór radiowy
 • ETSI PL 301 908-1 – Norma zharmonizowana dla IMT-2000- wspólne wymagania
 • ETSI PL 301 908-2 – Norma zharmonizowana dla IMT-2000, OBA FDD UE
 • ETSI PL 301 908-13 - Zharmonizowana norma dla IMT-2000, EUTRA UE
 • ETSI PL 300 609-4 – Norma zharmonizowana dla repeatera GSM – Zasadnicze wymagania
 • ETSI TS 102 933 – 2 - kolejowe Telekomunikacyjnych - Parametry testów na nadajnika i odbiornika GSM typu szyna (GSM-R)
 • ETSI TS 151 010-1 – Zgodność ze specyfikacją stacje ruchome (SM)
 • ETSI PL 301 502 - Zharmonizowana norma dotycząca urządzeń stacji bazowej GSM - Zasadnicze wymagania
 • ETSI PL 301 908-11 - Zharmonizowana norma dotycząca IMT sieci komórkowych – CdMA (UTRA FDD)

Telefony bezprzewodowe

 • ETSI PL 301 406 – Zharmonizowany Standard DECT
 • ETSI TBR 10 – Telefony DECT Aplikacje
 • ETSI TBR 22 – Aplikacje Generic Access Profile (LUKA) Protokół DECT

Radio, WiFi e Urządzenia bliskiego zasięgu

 • ETSI PL 300 433-2 – Urządzenie do CB radia (CB) - Zasadnicze wymagania
 • ETSI PL 300 113-2 – Lądowa służba ruchoma (VHF lub UHF) - Zasadnicze wymagania
 • ETSI PL 301 178-2 – radiotelefon przenośny sprzęt dla ruchomej służby morskiej pracujące w pasmach VHF
 • ETSI PL 300 328 – systemy ERM z zespołem szerokopasmowej transmisji 2.4 Ghz (Wi-Fi, Łączność Bluetooth, ZigBee, Sieć RLAN)
 • ETSI PL 300 220 – ERM krótki promień Devices (SRD) w paśmie częstotliwości 25 MHz do 1000 MHz, przy czym poziom mocy do 500 Mw
 • ETSI PL 300 330 – ERM krótki promień Devices (SRD) w zakresie częstotliwości od 9 KHz 25 Mhz, indukcyjną pętla w zakresie częstotliwości od 9 kHz do 30 Mhz
 • ETSI PL 300 440 – ERM krótki promień Devices (SRD) w zakresie częstotliwości od 1 GHz 40 Ghz
 • ETSI PL 301 893 – OTRĘBY (Sieci szerokopasmowego dostępu radiowego, szerokopasmowych sieci dostępowych w RF); RLAN wysokiej wydajności w paśmie częstotliwości 5 Ghz
 • ETSI PL 301 357 – Bezprzewodowy sprzęt audio w paśmie pomiędzy 25 e MHz 2 000 Mhz - Zasadnicze wymagania

narażenia ludzi i SAR

 • CENELEC PL 50360 – Zgodność telefonów komórkowych z podstawowymi ograniczeniami dotyczącymi ekspozycji ludzi na pola EM (300 Mhz – 3 Ghz)
 • CENELEC PL 50385 – Zgodności radiowych stacji bazowych i stacjonarnych stacji końcowych dla człowieka limitów ekspozycji na działanie pól elektromagnetycznych (110 Mhz– 40 Ghz)
 • CENELEC PL 50371 – Zgodność urządzeń małej mocy do granic narażenia na działanie pól elektromagnetycznych (10 Mhz– 300 Ghz)
 • CENELEC PL 62311 – Ocena urządzeń elektronicznych i elektrycznych w odniesieniu do podstawowych ograniczeniami dotyczącymi ekspozycji ludzi na pola elektromagnetyczne (0Hz – 300Ghz)
 • CENELEC PL 62209 – narażenie człowieka na radiowe pola częstotliwości od bezprzewodowego urządzenia komunikacyjne palmtopa lub montowane na ciele
 • CENELEC PL 50383 – Standard obliczania i pomiaru pól elektromagnetycznych i pomiarów SAR radiowych stacji bazowych i stacji końcowych stałych (110 MHz 40 GHz)
 • CENELEC PL 50361 – Standard dla środków SAR w odniesieniu do narażenia ludzi na działanie pól elektromagnetycznych z terminali mobilnych (300 MHz 3 GHz)
 • CENELEC PL 50566 – Norma wyrobu w celu wykazania zgodności w odniesieniu do pól elektromagnetycznych z przenośnych urządzeń komunikacji bezprzewodowej, aby utrzymać i doprowadzić do kontaktu ciała, do wykorzystania przez mieszkańców (30 MHz — 6 Ghz)
 • CENELEC PL 62479 – Ocena zgodności urządzeń elektrycznych i elektronicznych słabej mocy z podstawowymi ograniczeniami dotyczącymi ekspozycji ludzi na pola elektromagnetyczne (10 MHz — 300 Ghz)
 • CENELEC PL 50364 – Ograniczenie ekspozycji ludzi w polach elektromagnetycznych urządzeń pracujących w zakresie częstotliwości 0 Hz - 300 Ghz, wykorzystywane w Electronic Article Surveillance (EAS), w systemach identyfikacji częstotliwości radiowych (Technologia RFID) i podobnych zastosowań
 • CENELEC PL 62233 – Metody pomiaru pól elektromagnetycznych domowy sprzęt elektryczny i podobne urządzenia w odniesieniu do ekspozycji na ludzkiej

sprzęt kolejowy

 • CENELEC PL 50155 – Kolejnictwo, Tramwaje, trolejbusów i kolei podziemnej - Wyposażenie elektroniczne stosowane w taborze
 • CENELEC PL 50121 – Kolejnictwo, Tramwaje, trolejbus i metropolita kompatybilności elektromagnetycznej
 • CENELEC PL 50153 – Kolejnictwo, Tramwaje, trolejbusów i kolei podziemnej - Tabor - środki chroniące przed zagrożeniami elektrycznymi
 • CENELEC PL 45545 – Zastosowania kolejowe -- Ochrona przeciwpożarowa taboru kolejowego
 • NA 61373 – taboru – Testy uderzenia i wibracje
 • NA 60068 – Testy i środowiska
 • NA 50125 - Zastosowania kolejowe - Warunki środowiskowe
 • NA 60077 – Kolejnictwo: Urządzenia elektryczne dla taboru
 • NIEKTÓRZY 11170-3 – Pojazdy taboru kolejowego – Wytyczne dla ochrony przeciwpożarowej pojazdów kolejowych i przewodnikiem ścieżką – Ocena reakcji na ogień materiałów – Granice akceptacji

Oprawy

 • NA / IEC 60598-1 “Część oprawy 1: Ogólne wymagania i badania”
 • NA / IEC 60598-2-1 “specjalne wymagania – Oprawy stałe do użytku ogólnego”
 • NA / IEC 62493 “Ocena sprzętu oświetleniowego stosunkowo ekspozycji ludzi na pola elektromagnetyczne”
 • NA / IEC 62471 “Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych”
 • IEC / TR 62778 „Zastosowanie IEC 62471 do źródeł światła i opraw do oceny ryzyka przez niebieskie światło "
 • NA 61547 “Sprzęt dla oświetlenia ogólnego – Wymagania odporności EMC”
 • NA 55015 “Poziomy dopuszczalne i metody pomiarów zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne”
 • NA 62560 – Lampy LED z wbudowanym zasilaczem dla oświetlenia ogólnego o napięciu > 50 V – Dane dotyczące bezpieczeństwa
 • NA 62493 – Ocena aparatury stosunkowo ekspozycji ludzi na pola elektromagnetyczne oświetlenie
 • NA 62031 – Moduły LED do oświetlenia ogólnego - Wymagania bezpieczeństwa
 • NA 60838-2-2 – Różnorodne oprawki lampowe - Wymagania szczegółowe - Łączniki do modułów LED
 • NA 61347-1 – o Urządzenia do lamp - Wymagania ogólne i bezpieczeństwa
 • NA 61347-2 – z lampą zasilacza - Szczególne wymagania dotyczące transformatorów elektronicznych żarówkami karmione w D.C.. o w c.a.
 • NA 60061 – Ataki i wsporniki do lamp z czujnikami do kontroli i bezpieczeństwa
 • NA 13032-1 – Światło i oświetlenie – Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych – Pomiar i format pliku

Ekoprojekt

 • Dyrektywy 2009/125 / WE “ustanawiającej ramy ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią "
 • środki wykonawcze do przyjazne dla środowiska projektowanie lamp kierunkowych, lampy emitujące światło diod i związany z nimi sprzęt (UE) n.1194 / 2012 ed (UE) 2015/1428
 • regulamin (UE) 2017/1369 “ustanawiająca ramy etykiet efektywności energetycznej oraz uchylającej dyrektywę 2010/30 / UE”
 • środki wykonawcze do etykietowania energii światła kierunkowe, lampy emitujące światło diod i związany z nimi sprzęt (UE) n.874 / 2012.

FCC i ISED

 • FCC CFR Title 47, Rozdział I, części 15 Być 15 C – Urządzenie o częstotliwości radiowej – Grzejniki niezamierzone i zamierzone
 • IEEE 1528 – Określenie SAR ludzkiej głowy generowane przez urządzenia komunikacji bezprzewodowej
 • FCC OET 65C – oceny zgodności z urządzeniami przenośnymi i mobilnymi limitów FCC dotyczących narażenia ludzi na działanie pól RF
 • LODY-003 - Information Technology Equipment (Włączając urządzenie cyfrowe) - Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru
 • IC-102 RSS – Wymagania i techniki pomiarowe stosowane do oceny zgodności ekspozycji RF aparatury radiokomunikacyjnej (Kategoria I i II kategoria sprzęt)

Łodzi i statków

 • NIE ŚPIĘ DUŻO 16315 Elektryczny układ napędowy
 • NIE ŚPIĘ DUŻO 25197 elektrycznego / elektronicznego systemu sterowania kierunkowego, falownik i akcelerator
 • NIE ŚPIĘ DUŻO 10240 Instrukcja Obsługi
 • NIE ŚPIĘ DUŻO 13297 Systemy elektryczne – systemy prądu przemiennego
 • W TYM 10133 systemy prądu stałego bardzo niskiego napięcia
 • W TYM 8848 układy kierownicze zdalnie
 • IEC 60092 – 303 Transformatory
 • Norma IEC61558 – 2 – 4 izolacja
 • IEC 60146 Konwertery
 • IEC 60034 silniki
 • IEC 60945 Kompatybilność elektromagnetyczna (kompatybilność elektromagnetyczna)

Meble

 • W TYM 12100 Bezpieczeństwo maszyn - Ogólne zasady projektowania - ocena ryzyka i zmniejszenie ryzyka
 • NA 349 Bezpieczeństwo maszyn - Minimalne odstępy zapobiegające zgnieceniu części ciała
 • NA 60335-1 „Bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych do użytku domowego i podobnych – Część 1: Zasady ogólne "
 • NA 62233 „Metody pomiaru pól elektromagnetycznych urządzeń elektrycznych do użytku domowego, i tym podobne, w odniesieniu do ekspozycji na ludzkie”
 • NA 55014-1 „Kompatybilność elektromagnetyczna - Wymagania dotyczące odporności urządzeń gospodarstwa domowego, narzędzia i podobnych urządzeń - Część 1: emisja "
 • NA 55014-2 „Kompatybilność elektromagnetyczna - Wymagania dotyczące odporności urządzeń gospodarstwa domowego, narzędzia i podobnych urządzeń - Część 2: Immunity "
 • NA 61000-6-2 „Kompatybilność elektromagnetyczna (kompatybilność elektromagnetyczna) - część 6-2: Normy ogólne - Odporność w środowiskach przemysłowych "

Urządzenia medyczne

 • NA 60601-1 “urządzenia elektryczne - Część 1: Wymagania ogólne dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczych parametrów”
 • NA 60601-1-6 “urządzenia elektryczne - Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa - Norma uzupełniająca:Użyteczność”
 • NA 60601-1-11 „Urządzenia elektryczne - Część 1-11: Wymagania ogólne dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczych parametrów użytkowych – Norma dodatkowa: Wymagania dotyczące systemów elektro-medyczny i urządzeń do użytku domowego "
 • NA 60601-2-52 „Urządzenia elektryczne – Część 2-52: Szczególne wymagania dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczych parametrów łóżek medycznych "
 • NA 60529 “Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)”
 • NA 62311 “Ocena urządzeń elektronicznych i elektrycznych w odniesieniu do podstawowych ograniczeniami dotyczącymi ekspozycji ludzi na pola elektromagnetyczne (0 Hz – 300 Ghz)”
 • Sporządzanie oceny ryzyka zgodnie z dyrektywą “Sprzęt” 2006/42/WE
 • W TYM 12100 Bezpieczeństwo maszyn - Ogólne zasady projektowania - ocena ryzyka i zmniejszenie ryzyka
 • NA 349 Bezpieczeństwo maszyn - Minimalne odstępy zapobiegające zgnieceniu części ciała
 • NA 60601-1-2 “urządzenia elektryczne - Część 1-2: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego i zasadniczych parametrów użytkowych – Norma dotycząca zabezpieczeń: Kompatybilność elektromagnetyczna - Wymagania i badania”
 • NA 61000-3-2 „Kompatybilność elektromagnetyczna (kompatybilność elektromagnetyczna) Część 3-2: ograniczenia – Ograniczenia emisji harmonicznych prądu (urządzenia z prądu wejściowego <= 16 A na fazie)„PL 61000-3-3 „Kompatybilność elektromagnetyczna (kompatybilność elektromagnetyczna) Część 3-3: ograniczenia – Ograniczenie zmian napięć, wahań napięcia i migotania światła w sieciach niskiego napięcia zasilania dla urządzeń o prądzie znamionowym <= 16 A na fazę i nie podlega związku warunkowego "
 • W TYM 14971 „Sprzęt medyczny – Zastosowanie zarządzania ryzykiem do wyrobów medycznych "

Nasza usługa zaczyna się tutaj