bezpieczeństwo

Sprzęt musi

być bezpieczna w przypadku użycia

nienormalny przewidywalne i pojedynczy defekt