Bezpieczeństwo

Verfiche di sicurezza - Krata dla anten

Sprzęt musi być bezpieczne, nawet w przypadku awarii pojedynczego przewidywalne i nieprawidłowego użytkowania

Bezpieczeństwo

Sprzęt elektryczny i elektroniczny musi spełniać zasadnicze wymagania dyrektywy niskonapięciowej Bezpieczeństwa 2014/35/EU (LVD) który dotyczy urządzeń z napięć między 50 i 1000 Wolt. W przypadku produktów o niższej mocy 50 Wolt, dyrektywa odniesienia jest dyrektywa 2001/95/CE ogólnego bezpieczeństwa produktów.

Sicom Testing przeprowadzanie audytów zgodnie ze zharmonizowanymi normami związanych z tymi dyrektywami. Stosowanie zasad zawiera: analizę struktury i składniki stosowane w produkcie w stosunku do stosowania umieszczone na opakowaniu i instrukcji, Analiza wymiarowa w stosunku do izolacji, dowód Rozwiązywanie problemów, przypływ, testy termiczne, testy mechaniczne Badania odporności i płomień; stosuje się od czasu do czasu w sposób, który zależy od konkretnego produktu poddano testom.
dla zwięzłości, zbiór tych badań jest nazywany testowania bezpieczeństwa elektrycznego.

Zagrożenia i warunki użytkowania

W normach zharmonizowanych związanych z tymi dyrektywami, Ponadto na niebezpieczeństwo wstrząsu elektrycznego, inne rodzaje ryzyka są uważane, takie jak te pochodzące z mechanicznej, wybuch, spalić, ogień, emisja promieniowania świetlnego, uwalnianie substancji toksycznych, i inne.

Nie tylko normalne korzystanie z analizy produktów uwzględnia, ale także wykorzystuje przewidywalne nieprawidłowe. Ponadto, produkt musi pozostać bezpieczny nawet w przypadku, gdy wystąpi awaria.

Ciągła ewolucja bezpieczeństwa

W ostatnich dziesięcioleciach postęp w zakresie bezpieczeństwa były ogromne. Jednakże obecność coraz większej ilości urządzeń elektrycznych i elektronicznych, które wykorzystują zmieniających się technologii, Wprowadza ona nowe potencjalne zagrożenia.

W rezultacie nawet dzisiaj istnieje wiele wypadków z powodu sprzętu elektrycznego lub elektronicznego, który nie jest wystarczająco bezpieczny: W Europie są one gromadzone na średnich dwóch produktów tygodniowo za niespełnienie wymagań bezpieczeństwa.

Ciągły rozwój zharmonizowanych zasad zaprojektowany w celu ochrony zarówno użytkowników produktów i firm, które w ten sposób mają skutecznych procedur weryfikacyjnych w celu zmniejszenia ryzyka wypadków dla ludzi, rzeczy i zwierząt.

Narażenie człowieka na pola elektromagnetyczne

Szczególnym aspektem bezpieczeństwa jest do narażenia ludzi na działanie pól elektromagnetycznych.

Czułość tego tematu został stymulowany przez intensywnego korzystania z telefonów komórkowych i obecność na terytorium silnych nadajników radiowych i telewizyjnych. Przez lata to jednak stwierdzono, że źródła pól elektromagnetycznych są zróżnicowane zarówno w środowisku domowym, że miejsce pracy. Z tego powodu stało się obowiązkowe w celu oceny narażenia człowieka dla wszystkich urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Być wykonane prawidłowo, weryfikacja zgodności z wymaganiami narażenia człowieka wymaga dzisiaj do opanowania różnych metod oceny, jak również personel ze specjalistyczną wiedzą w tej dziedzinie.

Aby dowiedzieć się więcej na wizytę Strona poświęcona narażenia człowieka.

Nasza usługa zaczyna się tutaj