Testy radiowe

Testy radiowe - Przeprowadzenie pomiarów

Sicom Testing run, w swoich laboratoriach, wszystkie badania niezbędne do produktów radiowych

Testy radiowe

Dyrektywa 2014/53/EU reguluje wprowadzanie na rynek europejski sprzęt radiowy a to wymaga od producentów i importerów przystąpić do oceny zgodności przed oznakowanie znakiem CE i rynek produktów. Ten domniemanie zgodności To może być uzyskane za pomocą przycisków pełną parą z wszystkimi przepisami obowiązującymi normami zharmonizowanymi z produktem.

Sicom Testing run, w swoich laboratoriach, wszystkie testy wymagane do certyfikacji urządzeń radiowych i wszystkie produkty, które posiadają interfejsy radiowe. Zdolność testowania obejmuje wszystkie główne standardy stosowane obecnie, w tym GSM, GPRS, GPS, UMTS, LTE, DECT, SRD, RFID, Bluetooth, Wi-Fi.

Oferowanie usług jest skonstruowany tak, aby objąć różne potrzeby klientów:

  • Wykonywanie kontroli minimalnych wymaganych przez prawo
  • kontrole wydajność
  • Pomiar jakości usług
  • weryfikacja interoperacyjności z sieciami telekomunikacyjnymi
  • beta testing systemy
  • sesje dogłębnej analizy i korekcji produkt
  • Produkcja przygotowanie dokumentacji technicznej
  • Kontrola partii komponentów i produktów w przychodzącej i wychodzącej

Testowanie urządzeń radiowych

Sprzęt radiowy, w uzupełnieniu do wymagań kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa, musi zapewnić właściwego wykorzystania widma elektromagnetycznego.
Jest zatem konieczne, że urządzenie radiowe do przesyłania w granicach częstotliwości, zasilania i transmisji czasy określone w normach europejskich i według planów krajowych częstotliwościach państw członkowskich. Ponieważ produkt radiowy nadajnik jest zamierzone, niektóre badania kompatybilności elektromagnetycznej są prowadzone w inny sposób, w porównaniu do tych z innych urządzeń.

Nasza usługa zaczyna się tutaj