testowanie i certyfikacja EMC EMC

Prove EMC

Per garantire il corretto funzionamento delle apparecchiature elettroniche anche in presenza di disturbi

testowanie i certyfikacja EMC EMC

Testy kompatybilności elektromagnetycznej (Przetestuj kompatybilność elektromagnetyczną) służyć do sprawdzenia, że ​​sprzęt jest wolny od zakłóceń zewnętrznych i nie wytwarzają sygnały, które będą zakłócały innego sprzętu.

Sicom Testing łącząc niezbędne umiejętności i konkretnej technologii do oceny szeroką gamę sprzętu elektrycznego, elektronika i radio.

Kompatybilność elektromagnetyczna

Kompatybilność elektromagnetyczna jest dyscypliną elektrotechniki i elektroniki, i ma celu zapewnienie, że wiele urządzeń, działających w pobliżu lub połączone ze sobą, nadal funkcjonować prawidłowo bez wzajemnych zakłóceń.

Aby zapewnić zgodność pomiędzy dwoma urządzeniami musi spełniać dwa podstawowe wymagania:

  • Sprzęt nie musi emitować zbyt dużo hałasu,
  • Sprzęt nie musi być zbyt wrażliwy na zakłócenia.

Kompatybilność elektromagnetyczna, oprócz zaburzeń ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego, Bierze pod uwagę dwa inne główne źródła hałasu:

  • impulsy napięcia generowane przez zjawiska meteorologiczne i błyskawice,
  • Wyładowania głównie kontakt człowieka z urządzeniem.

Na ogół, transmisja następuje dwóch pól elektromagnetycznych możliwe drogi:

  • kanał ścieżka,
  • ścieżka wypromieniowana.

Zaburzenie to jest przekazywane w trybie promieniowania, gdy rozchodzi się w wolnej przestrzeni, gdy jest on tak kanałem transmisji, gdy wzdłuż przewodów międzyoperatorskich sprzętu.

Choć zasady są stosunkowo proste, Techniki różnią się w zależności od weryfikacji produktu badanego i, w kilku przypadkach, Będą wymagać konkretnych środowisk testowych i specyficzne oprzyrządowanie.

Dyrektywa 2004/108 / WE, ustanawiające wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej.
Certyfikat potwierdza EMC “przydatność sprzętu do funkcjonowania w sposób zadowalający, nawet w obecności pól elektromagnetycznych oraz zakłóceń elektromagnetycznych bez wytwarzania niedopuszczalne w innych pobliskich urządzeń”.

Nasza usługa zaczyna się tutaj