Oznaczenie UKCA

Oznaczenie UKCA

Oznaczenie UKCA

Znak UKCA oficjalnie zastąpił znak CE w Wielkiej Brytanii. Znak CE będzie akceptowany do godz 31 Grudzień 2024. Po tej dacie tylko produkty marki UKCA będą mogły być sprzedawane w Wielkiej Brytanii.

Sicom Testing wykonuje wszystkie testy techniczne i przygotowuje dokumentację do certyfikacji UKCA różnych typów produktów, pośród których:

 • Nadajniki i odbiorniki radiowe (sterowanie radiowe, Wi-Fi, Zigbee •, Urządzenia bliskiego zasięgu i inne SRD)
 • sprzęt AGD
 • systemy automatyki i sterowania
 • Narzędzia pomiarowe
 • komponenty do automatyki domowej i rozrywki
 • zelektryfikowane meble
 • inny sprzęt elektryczny, elektronika i radio

Jak uzyskać etykietę UKCA

W przypadku producentów procedura uzyskania znaku UKCA podzielona jest na następujące etapy:

 • Determinazione degli standard UK applicabili al prodotto
 • Przeprowadzanie kontroli zgodności produktów poprzez testy i inne działania techniczne w celu potwierdzenia zgodności z obowiązującymi normami.
 • Stworzenie dokumentacji technicznej zgodnie z wymaganiami przepisów UKCA, który zawiera całą dokumentację niezbędną do identyfikacji wyrobu i poświadczenia jego zgodności z wymaganiami obowiązujących norm.
 • Sporządzenie deklaracji zgodności UKCA wskazującej, że produkt spełnia wszystkie wymagania prawne.
 • Oznaczenie UKCA produktu, które musi być widoczne, czytelny i trwały,

W przypadku, gdy produkt ma już dokumentację techniczną UE, niezbędne testy można by nawet znacznie zredukować. Przede wszystkim przeprowadzana jest analiza dostępnej dokumentacji w celu ustalenia, czy wszystkie wymagania UKCA są zweryfikowane lub czy są do przeprowadzenia testy. Po przeprowadzeniu dodatkowych testów, możesz przystąpić do przygotowania dokumentacji technicznej UKCA, deklaracja zgodności UKCA i oznakowanie produktu.

 

Obowiązki importera

Importer to osoba odpowiedzialna za import towarów do Wielkiej Brytanii spoza Wielkiej Brytanii oraz za pierwsze wprowadzenie ich na rynek..

Jako importer, będziemy musieli się o tym przekonać:

 • towar jest oznaczony danymi firmy, który musi być umieszczony na produkcie lub, w przypadkach, gdy pozwala na to prawo, na opakowaniu lub w dokumencie towarzyszącym;
 • przeprowadzono prawidłowe procedury oceny zgodności oraz czy towary posiadają prawidłowe oznaczenia zgodności;
 • producent sporządził prawidłową dokumentację techniczną i spełnił swoje wymagania dotyczące oznakowania;
 • przechowywać kopię deklaracji zgodności przez okres: 10 lat, tak aby mógł zostać udostępniony organom odpowiedzialnym za kontrolę rynku;
 • towary spełniają odpowiednie zasadnicze wymagania.
 • obowiązki importera powodują zatem, że musi on sprawdzić, czy producent wdrożył wszystko, co niezbędne do zapewnienia zgodności produktu, poprzez przedstawienie dowodów takich działań.

 

Obowiązki dystrybutora

Dystrybutorem jest osoba, różni się od producenta, importerem lub użytkownikiem końcowym, który udostępnia towar na rynku.

Jeśli ktoś wprowadził już towar na rynek brytyjski lub producent wyznaczył inną osobę z siedzibą w Wielkiej Brytanii do wykonywania obowiązków importera, dystrybutor pozostanie taki i nie będzie ponosić dalszej odpowiedzialności.

Odmienny jest przypadek, w którym dystrybutor staje się importerem, do którego zastosowanie będą miały powyższe zasady

Dystrybutor musi upewnić się, że produkt jest oznaczony przez UKCA i że towarzyszy mu niezbędna dokumentacja, zwłaszcza z instrukcji; także musisz to zapewnić, podczas przechowywania i transportu, produkt i jego dokumentacja nie są uszkodzone w sposób zagrażający jego zgodności z wymaganiami obowiązujących przepisów.

 

Standardy referencyjne

Główne standardy referencyjne stosowane przez Sicom Testing do certyfikacji produktów UKCA to:

 • Regulamin urządzeń radiowych 2017
 • Przepisy dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej 2016
 • Sprzęt elektryczny(Bezpieczeństwo) Przepisy prawne 2016
 • Ogólne przepisy bezpieczeństwa produktów 2005
 • Rozporządzenie w sprawie etykietowania energetycznego (UE) 2017/1369 (zgodnie z prawem brytyjskim i poprawkami) oraz Ekoprojekt dla produktów związanych z energią i informacji o energii (Poprawka) (Wyjście z UE) Przepisy prawne 2019
 • Ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w przepisach dotyczących sprzętu elektrycznego i elektronicznego 2012

Nasza usługa zaczyna się tutaj