Ce

Ce

Ce

Aby być sprzedawane na rynku europejskim, urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz sprzęt telekomunikacyjny musi uzyskać oznakowanie, aby zapewnić, że proponowane wymogi Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa CE, zdrowia i ochrony środowiska są przestrzegane.

Sicom Testing Wykonuje wszystkie techniki i przygotowania dokumentacji testu dla certyfikacji CE różnych rodzajów produktów, pośród których:

 • Nadajniki i odbiorniki radiowe (sterowanie radiowe, Wi-Fi, Zigbee •, Urządzenia bliskiego zasięgu i inne SRD)
 • sprzęt AGD
 • Produkty stosowane w zakresie kolejowego i żeglarskie
 • systemy automatyki i sterowania
 • Komponenty dla automatyki domowej
 • zelektryfikowane meble
 • telefony komórkowe
 • śledzenia satelitarnego

Jak uzyskać znak CE

Dla producentów procedura otrzymywania znakiem CE składa się z następujących faz, do których można zwrócić się do doświadczonego laboratorium jako Sicom Testing.

 1. Identyfikacja zasadnicze wymagania dyrektyw UE w odniesieniu do produktu, który ma być poświadczone.
 2. Test produktu i wykonania innych czynności technicznych w celu sprawdzenia zgodności z wymogami mających zastosowanie norm.
 3. zaopatrzenie dokumentacja techniczna, która gromadzi wszystkie dokumenty niezbędne do identyfikacji i weryfikacji zgodności z wymaganiami odpowiedniej dyrektywy.
 4. umieszczenie znakiem CE być widoczne, czytelny i trwały,.
 5. redakcja Deklaracja zgodności co wskazuje, że dany produkt spełnia wszystkie wymogi prawne.

Znak CE jest ważne dla produktów wytwarzanych zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz Wspólnoty Europejskiej, i to jest wymagane w przypadku ich sprzedaży we Wspólnocie.

Obowiązki importerów

Importerzy mogą wprowadzać na rynek wyłącznie produktów europejskich, które są zgodne z normami CE.
Jest to zobowiązanie importera do zapewnienia, że ​​producent ma:

 • przeprowadzić odpowiednią procedurę oceny
 • przygotowano dokumentację techniczną
 • umieszczenia znakiem CE
 • produkt wraz z zalecanymi dokumentów
 • spełnione wymagania zasadnicze identyfikacji produktu oraz producenta

Jeżeli importer uznaje, że urządzenie nie spełnia wymagań zgodności, Nie można umieszczać produktu na rynku, dopóki nie zostanie doprowadzone do zgodności. W dodatku, czy są możliwe przyczyny ryzyka, musi poinformować o tym producenta oraz organy nadzoru.

Importerzy muszą identyfikować urządzenia wskazujące ich nazwy, zarejestrowaną nazwę handlową lub ich marka dodanie adresu pocztowego lub dokument towarzyszący urządzenie, które zapewnia właściwym organom dane niezbędne do ewentualnego kontaktu.

Importer jest uznawany za producenta i podlega obowiązków producentów, gdzie wyrób do obrotu pod własną nazwą lub znakiem towarowym, lub podczas wprowadzania zmian do produktu już na rynku w taki sposób, aby wpływać na zgodność z obowiązującymi dyrektywami.

dystrybutorzy Obowiązki

Dystrybutorzy muszą wiedzieć, które produkty muszą posiadać certyfikat CE i spełniać dokumentacja towarzysząca. W dodatku, Muszą być w stanie rozpoznać produkty wyraźnie niezgodnych. Na ogół powinny one również być w stanie wykazać, że dołożył należytej staranności i podjęte środki kontroli wymagane w odniesieniu do produktów sprzedawanych one.

Dystrybutor jest za producenta i podlega obowiązków producentów, gdzie wyrób do obrotu pod własną nazwą lub znakiem towarowym, lub podczas wprowadzania zmian do produktu już na rynku w taki sposób, aby wpływać na zgodność z obowiązującymi dyrektywami.

Wytyczne referencyjne

Główne wytyczne referencyjne są stosowane przez Testing Sicom:

 • 2014/53/EU o sprzęt radiowy oraz uchylająca dyrektywę 1999/5 / WE
 • 2014/30/EU dotycząca kompatybilność elektromagnetyczna
 • 2014/35/EU odnoszących się do udostępniania na rynku materiały elektryczne Jest przeznaczony do stosowania w określonych granicach napięcia
 • Zalecenie Rady 1999/519/EC odnoszące się do limitów "ekspozycja ludności na pola elektromagnetyczne 0 Hz do 300 Ghz
 • 2002/96/EC Na śmieci sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)
 • 2001/95/EC dotycząca ogólnego bezpieczeństwa produkty
 • 2008/57/EC w stosunku do "interoperacyjność społeczność
 • 2014/90/EU (ex 96/98 / WE) na 'wyposażenie okrętowe

Zapytanie o ofertę dla oznakowania swojego produktu CE!