Certyfikacja na rynki UE, USA i Kanada

Badania i certyfikacja produktów na rynkach europejskich, Amerykańskie i kanadyjskie.

oznakowanie CE

Sicom Testing Wykonuje wszystkie testy i przygotować do znakowania dokumentów z różnego rodzaju urządzeń elektrycznych CE, elektronika i telekomunikacja.
Wśród nich, na przykład,:

 • Produkty nadajników lub odbiorników radiowych, takie jak piloty, gli punkt dostępowy WiFi, I PRODOTTI ZigBee e Short Range Device (Urządzenia SRD lub krótkiego zasięgu)
 • urządzenia
 • Produkty stosowane w zakresie kolejowego i żeglarskie
 • Systemy automatyki i sterowania
 • Telefoni cellulari GSM / GPRS / EDGE, GSM-R, UMTS / HSDPA / HSUPA telefon bezprzewodowy DECT
 • Dekoder cyfrowego naziemnego DVB-T i DVB-H
 • produkty, które zawierają moduły radiowe już certyfikat

Główne wytyczne referencyjne są:

 • Dyrektywa 2014/53 / UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 kwiecień 2014 w sprawie harmonizacji państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu radiowego i uchylająca dyrektywę 1999/5 / WE
 • Dyrektywa 2014/30 / UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 luty 2014 w sprawie harmonizacji Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej
 • Dyrektywa 2014/35 / UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 luty 2014 harmonizacja państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przeznaczonego do stosowania w określonych granicach napięcia
 • Zalecenie Rady 1999/519 / WE 12 lipiec 1999 ograniczenia narażenia ludności na pola elektromagnetyczne 0 Hz 300 GHz
 • Dyrektywa 2002/96 / WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 styczeń 2003 w sprawie odpadów elektronicznych (WEEE)
 • Dyrektywa 2001/95 / WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudzień 2001 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów
 • Dyrektywa 2008/57 / WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwiec 2008 w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie
 • Dyrektywa 2014/90 / UE (ex 96/98 / WE) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lipiec 2014 na morskich

certyfikacja FCC mi ISED

Sicom Testing Oferty dla firm, które chcą zbliżyć się do rynków amerykańskich i kanadyjskich pełną Testing Service i certyfikacji swoich produktów, Dzięki współpracy z partnerami akredytowanych laboratoriów i jednostek certyfikujących.

Wprowadzania do obrotu produktów elektronicznych w Stanach Zjednoczonych jest to konieczne, aby przystąpić do wykonywania testów, a następnie na ich dopuszczenie zgodnie z tytułem 47 kodeksu przepisów federalnych (CFR), dotyczących urządzeń elektronicznych, radio i telekomunikacja.

Sicom Testing Jest w stanie zaoferować swoim klientom wsparcie w zakresie praktyk i badań w zakresie zezwoleń dla produktów poprzez procedury weryfikacyjne, Deklaracja zgodności e Certyfikacji.

Nasze laboratorium oferuje usługi testowania i certyfikacji za wprowadzanie produktów radiowych i elektronicznych na rynku kanadyjskim zgodnie ze standardami Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED), takie jak ICES-003, RSS-102 i inne.

Sicom Testing Może ona również przedstawiciela do produktów sprzedawanych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

Dla certyfikaty CE, FCC i ised poprosić o szacunkową Sicom Testing!

Uzyskiwania oznakowania CE

Jak zezwolić produktów do USA i Kanady