Esposizione umana e prove di SAR

Pomiary SAR

Weryfikacja przestrzegania limitów narażenia człowieka wymaga dzisiaj do opanowania różnych metod oceny

Narażenie człowieka na pola elektromagnetyczne

Ocenę narażenia człowieka jest obowiązkowe dla wszystkich urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Sicom Testing stosuje różne techniki wyceny wymaganych przez normy i może działać we własnym Laboratoriów SAR. W przypadku niezgodności, Sicom Testing Pracuje z klientami w znalezieniu najlepszych rozwiązań za wprowadzenie produktu na rynek regularnie.

Sicom Testing wykonuje testy narażenia ludzi i zakresu SAR (Specific Absorption Rate) według wszystkich europejskich norm dotyczących urządzeń elektrycznych, elektroniczny i radiowy.

Weryfikacja narażenia ludzi na pola elektromagnetyczne są częścią badań bezpieczeństwa i są szczególnie ważne, ponieważ są one związane z ochroną zdrowia ludzi i zwierząt.

Dbałość o tych aspektach bezpieczeństwa wzrosła w ostatnich latach i obecnie testy są obowiązkowe dla wszystkich urządzeń elektrycznych i elektronicznych, zwłaszcza dla tych, obecny w domu i miejsca pracy, w tym sprzęt oświetleniowy.

metody oceny

Czułość tego tematu został stymulowany przez intensywnego korzystania z telefonów komórkowych i obecności silnych nadajników radiowych i telewizyjnych. Uświadomiono sobie, że źródeł pól elektromagnetycznych jest wiele i, nowy, stało się powszechnie wiadomo, że nadajniki radiowe nie są tylko pola do emitowania potencjalnie szkodliwe dla ludzi.

Weryfikację zgodności z ograniczeniami narażenia człowieka odbywa się obecnie przy zastosowaniu różnych metod, w zależności od właściwości źródła pola elektromagnetycznego, a jego położenie w stosunku do osób. Być wykonane prawidłowo, wymaga wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników w tej dziedzinie.

Tak więc istnieją konkretne metody oceny dla urządzeń stosowanych przy uchu, jak telefony komórkowe, te wykorzystywane przez organizm w tym laptopów, oraz te, które znajdują się na stole lub na ścianie lub podłodze, takich jak routery Wi-Fi i urządzenia.

W celu wprowadzenia do obrotu, Wszystkie urządzenia przenośne używane w okolicy głowy lub ciała, należy poddać pomiaru SAR w celu wykazania ich zgodności z tymi standardami. Ten SAR Jest ona zdefiniowana jako ilość EM zaabsorbowanej energii w organizmie ludzkim na jednostkę masy jest mierzony w W / kg.

obowiązującymi przepisami

Rynek telekomunikacyjny wzrósł produkcji urządzeń wykorzystywanych w bezpośredniej bliskości ciała ludzkiego i regulacji zostały one przyjęte na całym świecie, które ograniczą maksymalny poziom ekspozycji.
W Europie:

  • Zalecenie Rady Europejskiej 1999/519/EC To definiuje „ograniczenia ekspozycji z populacja pola elektromagnetyczne z 0 Hz do 300 GHz",
  • La Direttiva 2013/35/EU nakreśla „minimalne wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w odniesieniu do pracownicy ryzyka spowodowane czynnikami fizycznymi (Pola elektromagnetyczne)".

Nasza usługa zaczyna się tutaj