Narażenie ludzi i testy SAR

Pomiary SAR

Weryfikacja przestrzegania limitów narażenia człowieka wymaga dzisiaj do opanowania różnych metod oceny

Narażenie człowieka na pola elektromagnetyczne

Ocenę narażenia człowieka jest obowiązkowe dla wszystkich urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Sicom Testing stosuje różne techniki wyceny wymaganych przez normy i może działać we własnym Laboratoriów SAR. W przypadku niezgodności, Sicom Testing Pracuje z klientami w znalezieniu najlepszych rozwiązań za wprowadzenie produktu na rynek regularnie.

Sicom Testing wykonuje testy narażenia ludzi i zakresu SAR (Specific Absorption Rate) według wszystkich europejskich norm dotyczących urządzeń elektrycznych, elektroniczny i radiowy.

Weryfikacja narażenia ludzi na pola elektromagnetyczne są częścią badań bezpieczeństwa i są szczególnie ważne, ponieważ są one związane z ochroną zdrowia ludzi i zwierząt.

Dbałość o tych aspektach bezpieczeństwa wzrosła w ostatnich latach i obecnie testy są obowiązkowe dla wszystkich urządzeń elektrycznych i elektronicznych, zwłaszcza dla tych, obecny w domu i miejsca pracy, w tym sprzęt oświetleniowy.

metody oceny

Czułość tego tematu został stymulowany przez intensywnego korzystania z telefonów komórkowych i obecności silnych nadajników radiowych i telewizyjnych. Uświadomiono sobie, że źródeł pól elektromagnetycznych jest wiele i, nowy, stało się powszechnie wiadomo, że nadajniki radiowe nie są tylko pola do emitowania potencjalnie szkodliwe dla ludzi.

Weryfikację zgodności z ograniczeniami narażenia człowieka odbywa się obecnie przy zastosowaniu różnych metod, w zależności od właściwości źródła pola elektromagnetycznego, a jego położenie w stosunku do osób. Być wykonane prawidłowo, wymaga wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników w tej dziedzinie.

Tak więc istnieją konkretne metody oceny dla urządzeń stosowanych przy uchu, jak telefony komórkowe, te wykorzystywane przez organizm w tym laptopów, oraz te, które znajdują się na stole lub na ścianie lub podłodze, takich jak routery Wi-Fi i urządzenia.

W celu wprowadzenia do obrotu, Wszystkie urządzenia przenośne używane w okolicy głowy lub ciała, należy poddać pomiaru SAR w celu wykazania ich zgodności z tymi standardami. Ten SAR Jest ona zdefiniowana jako ilość EM zaabsorbowanej energii w organizmie ludzkim na jednostkę masy jest mierzony w W / kg.

obowiązującymi przepisami

Rynek telekomunikacyjny wzrósł produkcji urządzeń wykorzystywanych w bezpośredniej bliskości ciała ludzkiego i regulacji zostały one przyjęte na całym świecie, które ograniczą maksymalny poziom ekspozycji.
W Europie:

  • Zalecenie Rady Europejskiej 1999/519/EC To definiuje „ograniczenia ekspozycji z populacja pola elektromagnetyczne z 0 Hz do 300 GHz",
  • Dyrektywa 2013/35/EU nakreśla „minimalne wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w odniesieniu do pracownicy ryzyka spowodowane czynnikami fizycznymi (Pola elektromagnetyczne)".

Nasza usługa zaczyna się tutaj