narażenie człowieka na działanie pól elektromagnetycznych

Weryfikacja przestrzegania limitów narażenia człowieka wymaga dzisiaj do opanowania różnych metod oceny