fbpx

Testowanie urządzeń elektronicznych dla kolei i metra

Wnętrze samochodu osobowego

Sicom Testing pomaga firmom rozwijać projekty w tej dziedzinie i którzy chcą osiągnąć pełną zgodność

Testowanie urządzeń elektronicznych dla kolei i metra

Sicom Testing Jest uznanym punktem odniesienia dla firm, które działają, lub że pojawiają, w zakresie pociągów i kolei podziemnej. warsztaty zakwalifikowane przez RINA za wykonanie testów na do systemów sygnalizacji, komunikacja i kontrola w zakresie kolejowego i na wykonanie badań środowiskowych zgodnie z normą EN 50155.

Sicom Testing pomaga firmom, które opracowują projekty w sektorze kolejowym i które chcą osiągnąć pełną zgodność z dyrektywą europejską 2008/57/CE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie,
Włochy dokonała transpozycji tego przepisu z D.lgs-n. 191/2010 i przez normy EIRENE.

Kolej Testy GSM

Laboratorium wykonuje badania na temat komórkowych systemów łączności stosowanych w sektorze kolejowym również w zespole GSM-R dla transmisji głosu i danych.

w latach, Sicom Testing On opracowała specjalne testy z symulacją radiokomunikacyjnej przyspieszyć do 500 km / h, z którymi zostały przetestowane wiele produktów przeznaczonych dla pojazdów kolejowych dużych prędkości.

Usługa jest dedykowana dla producentów, importerzy i dystrybutorzy elektroniczny i urządzenia komunikacyjne instalowane na pokładzie pojazdów kolejowych, tramwaje, pociągów o wysokiej prędkości i metro.

Standardowe Stosowanej

Wykaz norm stosowanych przez Sicom Testing dla sprzętu kolejowego obejmuje również:

 • EN 50155: Kolejnictwo - Wymagania dla urządzeń elektronicznych stosowanych w taborze
 • EN 45545: Zastosowania kolejowe – Ochrona przeciwpożarowa taboru kolejowego
 • EN 50121-3-2: Kolejnictwo, Tramwaje, trolejbus i podziemny kompatybilność elektromagnetyczna - Część 3-2: Tabor – Wyposażenie
 • EN 301 511: Global System for Mobile communications (GSM); Harmonized EN for mobile stations in the GSM 900 and GSM 1800 bands covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE directive (1999/5/EC)
 • EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-: EMC for GSM and DCS telecommunications systems
 • EN 301 419-7: Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Attachment requirements for Global System for Mobile communications (GSM); Railways Band (R-GSM); Mobile Stations; Access
 • ETSI TS 151 010-1: Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Mobile Station (MS) conformance specification; Part 1: Conformance specification
 • TS 102 933 – 2: Railway Telecommunications (RT) GSM-R improved receiver parameters Part 2: Radio conformance testing

Przeprowadzone testy
Zawierać:

 • Oględziny
 • Test wydajności
 • Test chłodzenia
 • Test suchy upał
 • Test wilgotne ciepło
 • przepięcia dostaw
 • przepięciami, wyładowaniami elektrostatycznymi oraz przejściowe testy podatności rozerwanie
 • Test zakłócenia radiowe (badanie podatności, test emisji)
 • Test izolacji
 • Test solnej
 • Wibracja, wstrząsy i wpadać testu (Test szok, Losowe wibrobadawczy - funkcjonalna, Long Life Testing przy zwiększonym poziomie drgań losowych).
 • Test wodoszczelność
 • Sprzęt stres przesiewowe
 • Test przechowywania w niskich temperaturach

Aby wykonać testy, Są one stosowane do następujących norm technicznych:

 • EN 61373 (Wibracja & wstrząsy)
 • EN 60068 (Test temperatura)
 • EN 61000-4-2 Test odporności na wyładowania elektrostatyczne: Kryterium osiągów B.
 • EN 61000-4-3 Kompatybilność elektromagnetyczna (kompatybilność elektromagnetyczna) -Część 4-3: Techniki badawcze i pomiarowe- wypromieniowana, częstotliwość radiowa, Badanie odporności na pole elektromagnetyczne.
 • EN 61000-4-4 Kompatybilność elektromagnetyczna (kompatybilność elektromagnetyczna) -Część 4-4 Techniki badawcze i pomiarowe- Szybkie wyładowanie elektryczne / Badanie odporności na rozerwanie
 • EN 61000-4-5 Kompatybilność elektromagnetyczna (kompatybilność elektromagnetyczna) -Część 4-5 Techniki badawcze i pomiarowe- Badanie odporności przepięć.
 • EN 61000-4-6 Kompatybilność elektromagnetyczna (kompatybilność elektromagnetyczna) -Część 4-6 Techniki badawcze i pomiarowe- Odporność na zaburzenia przewodzone, wprowadzony przez pola o częstotliwości radiowej.
 • EN 50125 Zastosowania kolejowe - Warunki środowiskowe
 • EN 60077 Kolejnictwo: Urządzenia elektryczne dla taboru

Nasza usługa zaczyna się tutaj