Zelektryfikowane meble

Urządzenia z napędem

Znalezienie i identyfikacji najbardziej poprawny sposób do przestrzegania wszystkich wymaganych standardów

Zelektryfikowane meble

Na zelektryfikowanych umeblowanie zostały niedawno regulowane normami europejskimi. Sicom Testing może pomóc producentowi w celu zidentyfikowania obowiązujące normy i bieg wymagane testy tak, że wprowadzenie produktu na rynek jest poprawny zarówno z technicznego punktu widzenia, że ​​regulacyjny.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i stałej aktualizacji, Sicom Testing puszka:

  • pomóc producentowi w Orient i znaleźć najbardziej odpowiedni sposób, aby spełniać wszystkie wymagane normy;
  • jeśli istnieją różne produkty, ale bardzo podobny, zidentyfikować rodziny produktów grupować je w sposób spójny i uruchamianie testów na kilku produktach, oszczędzając w ten sposób czas i zasoby finansowe producenta;
  • świadczyć usługi wysokiej kompetencji również testy mechaniczne działające we współpracy z laboratorium CATAS.

Produkty zelektryfikowanych mebli

Na zelektryfikowanych Meble produkty można podzielić na dwie kategorie: Meble produkty z zelektryfikowanych ruchów (fotele, zmotoryzowane sofy, Regulowane biurek i stołów) i produkty do mebli bez ruchów ale zaopatrzone elementy oświetleniowe lub łączność (meble, tabele i kanapy z punktów świetlnych i gniazdek elektrycznych).

Zmotoryzowane elementy mebli muszą spełniać wymagania Dyrektywa maszynowa 2006/42/CE i Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE.

Certyfikacja komponentów oświetleniowych wymaga przestrzegania zasad opisanych przez Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE i Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/EU

Aby uzyskać oznakowanie CE mebli, producent może poprosić o pomoc specjalistyczne laboratorium.
Sicom Testing Wszystkie testy wykonuje niezbędne, Zapewnia wsparcie w sporządzanie dokumentów, dokumentacji technicznej i ma doświadczenie w zakresie elementów wyposażenia do użytku medycznego.

Nasza usługa zaczyna się tutaj