usługi badań i certyfikacji

usługi badań i certyfikacji

Kompetencja, przezroczystość, Aktualizacja zgodność z harmonogramem to główne cechy wszystkich naszych usług

usługi badań i certyfikacji

Sicom Testing Wykonuje szereg testów i usług certyfikacyjnych poświęconą różnych obszarach.

Dla wszystkich sektorów wykonujących:

  • Testy zgodności w procesie certyfikacji
  • Sesje wstępnego testowania w fazie projektowania produktu
  • testy do kontroli produkcji całego życia produktu

Kompetencje i terminy są główne cechy wszystkich usług.

Ce: testowanie certyfikacja wyrobów przed dyrektywami europejskimi, Doradztwo w zakresie procedur certyfikacji oraz przygotowanie dokumentacji technicznej.

Certyfikacja FCC i Kanada: wykonanie badań i przygotowanie dokumentacji w celu uzyskania autoryzacji na RYNKI USA i Kanady.

Oznaczenie UKCA: testowanie i weryfikacja zgodności produktu z regulacjami UKCA (Oceniono zgodność w Wielkiej Brytanii), przygotowywanie dokumentacji technicznej oraz doradztwo w zakresie procedur certyfikacyjnych.

Testowanie dla rozwoju i debugowania: świetne doświadczenie w kontakcie z projektantów zmierzających do zapewnienia, że ​​produkt trafi na rynek w pełni zgodny ze wszystkimi obowiązującymi normami technicznymi.

Testy radiowe: wszystkie badania niezbędne do certyfikacji urządzeń radiowych.

Narażenie ludzi i testy SAR: dowód “Współczynnik absorpcji swoistej” dla urządzeń stosowanych w sąsiedztwie ucha i ciała i inne narażenia ludzi dla kontroli promieniowania elektromagnetycznego.

Bezpieczeństwo: testowanie zgodności sprzętu elektrycznego i elektronicznego z zasadniczymi wymaganiami LVD.

testowanie i certyfikacja EMC EMC: testy w celu sprawdzenia, że ​​sprzęt jest odporny na zakłócenia zewnętrzne i nie wytwarzają sygnały, które zakłócają innych pobliskich urządzeń.

Testowanie urządzeń elektronicznych dla kolei i metra: Wykonywanie testów na produktach elektronicznych stosowanych w pociągach, na metrze i na stacjach.

Testowanie sprzętu elektronicznego do użytku morskiego: testowania i rozwiązywania problemów związanych z funkcjonalnością urządzeń elektronicznych zainstalowanych na pokładzie łodzi.

Zelektryfikowane meble: ocena bezpieczeństwa i wykonanie wszystkich niezbędnych testów dla produktów wyposażenia wnętrz, które zawierają części elektrycznych lub elektronicznych dla ich ruchu, oświetlenia lub innego.

Ekoprojekt i etykietowanie energetyczne: Kwestie te są objęte dwoma różnymi europejskimi aktami prawnymi i mają wspólny cel polegający na zmniejszeniu zużycia energii we Wspólnocie., oddziaływanie na kategorie produktów, które uznaje się za mające największy wpływ.

RoHS: Dyrektywa RoHS, ujednolicona jako dyrektywa 2011/65/UE i zmieniona dyrektywami 2015/863/UE oraz (UE) 2017/2102, dotyczy ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Usługi dla firm handlowych: kontrole funkcjonalności i interoperacyjności produktów konsumenckich, kontrola próbka jakości produkcji, Kontrola partii wychodzących i przychodzących, skuteczności i porównawcze testy produktów na rynek.

Testy na małych i dużych urządzeń do użytku domowego i przemysłowego: Działania badawcze z urządzeń, lub certyfikacji niektórych linii produktowych, zarówno pogłębienie konkretne tematy. W tym kontekście również ważne badania przeprowadzono w celu zintegrowania technologii radiowych w obrębie tego typu produktów zgodnie z nowymi trendami internetu przedmiotów (Iot).

Dochodzeń technicznych w celu sprawdzenia wykorzystania patentów wszystkie produkty (Naruszenie praw patentowych): w produktach high-tech, badania techniczne korzystania z patentów może być naprawdę trudne. Sicom opracował jakieś doświadczenia w tej dziedzinie, Dzięki współpracy z siecią wyspecjalizowanych laboratoriach w konkretnych technologiach.

Testowanie beta: przeprowadzanie testów beta, Na przykład w systemach lokalizacji, w celu sprawdzenia funkcjonalności i niezawodności.

Dowiedz się więcej o naszych usługach