Przydatne linki

Przydatne linki

W celu konsultacji i uzyskania dalszych informacji

Przydatne linki

W celu konsultacji, ale także uzyskania większej ilości informacji lub głębszego zgłębienia danego tematu, Sicom Testing wybrał kilka przydatnych linków, w tym stronę z cotygodniowymi raportami na temat wycofanych produktów.

We wspólnotowym systemie szybkiego ostrzegania o produktach niebezpiecznych (RAPEX) znajdują się raporty zawierające listę produktów wycofanych z rynku europejskiego: karta każdego produktu wskazuje produkt, normę, która nie została zastosowana, rodzaj ryzyka, jakie stwarza produkt może stworzyć oraz faktyczne przyczyny wycofania. Z rynku europejskiego wycofuje się tygodniowo około 50 produktów, w tym produkty elektryczne, elektroniczne i telekomunikacyjne.

Dyrektywy i decyzje europejskie

Władze w europejskich państwach członkowskich

Nasza usługa zaczyna się tutaj