Polityka prywatności

Polityka prywatności

Informacje przekazywane na podstawie art. 13 rozporządzenie UE 2016/679 PKBR (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Sicom Test srl jest zobowiązana do ochrony prywatności. Możesz skontaktować się z nami w info@sicomtesting.com jeśli masz jakieś pytania lub problemy dotyczące korzystania z danych osobowych i będziemy szczęśliwi, aby pomóc.

Korzystając z tej strony internetowej lub z naszych usług, jej zgoda na przetwarzanie danych osobowych w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności.

Streszczenie

 1. Zasady dotyczące ochrony danych, które kierujemy
 2. Jakie prawa ma w odniesieniu do swoich danych osobowych
 3. Jakie dane osobowe zbieramy o tobie
 4. W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe
 5. Kto jeszcze ma dostęp do danych osobowych
 6. Jak chronimy Twoje dane
 7. o Cookies
 8. Niestandardowe Informacje kontaktowe

Zasady ochrony danych

Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania następujących zasad ochrony danych:

 • Przetwarzanie jest zgodne z prawem, sprawiedliwy, przejrzysty. Nasze działania przetwórcze mają uzasadnione powody. Zawsze rozważyć swoje prawa przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych. Będziemy dostarczać informacje na temat przetwarzania danych na żądanie.
 • Przetwarzanie jest ograniczony do celów. Nasze działania produkcyjne odpowiadają celów, dla których dane osobowe zostały zgromadzone.
 • Przetwarzanie odbywa się przy minimalnym danych. Możemy przetwarzać i gromadzić jedynie minimalną ilość danych osobowych niezbędnych do dowolnych celów.
 • Przetwarzanie jest ograniczona do okresu czasu. Będziemy przechowywać dane osobowe na dłuższy czas niż to konieczne.
 • Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić dokładność danych.
 • Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić integralność i poufność danych.

prawa

Osoba zainteresowana ma następujące prawa:

 1. Prawo do informacji – Oznacza to, że ma prawo wiedzieć, czy ich dane osobowe są przetwarzane; jakie dane są zbierane, skąd uzyskuje, dlaczego i przez kogo są przetwarzane.
 2. Prawo dostępu – Oznacza to, że ma prawo do dostępu do danych zebranych o Tobie. Obejmuje to prawo do żądania i otrzymania kopii danych osobowych gromadzonych.
 3. Prawo do sprostowania – Oznacza to, że ma prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia swoich danych osobowych, które są niedokładne lub niekompletne.
 4. Prawo do odwołania – w pewnych okolicznościach można zażądać usunięcia danych osobowych z naszych plików.
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – w pewnych okolicznościach, użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania – Oznacza to, że w pewnych przypadkach ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na przykład w przypadku marketingu bezpośredniego.
 7. Prawo do sprzeciwu zautomatyzowane – Oznacza to, że użytkownik ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec automatyczne, w tym profilowanie; a nie być przedmiotem decyzji opartych wyłącznie na rozwijaniu zautomatyzowany. Możesz skorzystać z tego prawa za każdym razem jest to wynik profilowania, które wywołuje skutki prawne w zakresie lub wpływające znacząco na niego.
 8. Prawo do przenoszenia danych – masz prawo, aby uzyskać dane osobowe w formie do odczytu maszynowego lub, czy jest to wykonalne, jako bezpośredniego przeniesienia z jednego do drugiego procesora.
 9. Prawo do złożenia skargi – gdyby odmówił wniosek na podstawie praw dostępu, Zapewniamy powód, dlaczego. Jeśli nie jesteś zadowolony ze sposobu, w jaki Twoja prośba została obsługiwane, można skontaktować się z nami.
 10. Prawo do pomocy organu nadzoru – to oznacza, że ​​masz prawo do korzystania z pomocy organu nadzoru oraz prawo do innych środków prawnych, takich jak roszczenia o odszkodowanie.
 11. Cofnięcie zgody – użytkownik ma prawo do odwołania żadnej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Informacje uzyskiwane

Informacje o nas pod warunkiem
To może być Twój adres e-mail, imię, adres rozliczeniowy, adres wysyłki, dane o firmie, numer telefonu, itd. – głównie informacje niezbędne do dostarczenia produktu, usługa lub poprawić jakość obsługi klienta z nami. Możemy zapisać informacje do nas, ponieważ można wkładać komentarzy lub innych czynności na miejscu. Informacja ta zawiera, Na przykład, obecnych w modułach prośba o wycenę, w celu uzyskania informacji, wysyłanie uwag na temat naszych artykułów, w innych formach na naszej stronie internetowej lub następnie wysyłane za pośrednictwem poczty e-mail. Obejmuje to informacje dotyczące doboru personelu.

Informacje zbierane automatycznie
Obejmuje to informacje, które są automatycznie zapisywane przez ciasteczek i innych narzędzi sesyjnych. Np, adres IP, historia zakupów (jest obecny) itd. Informacje te są wykorzystywane do poprawy satysfakcji klientów. Podczas korzystania z naszych usług lub obejrzysz zawartości naszej strony internetowej, Działania mogą być rejestrowane.

Informacje od naszych partnerów
Zbieramy informacje od naszych zaufanych partnerów z potwierdzeniem, że mają podstaw prawnych, aby dzielić się tymi informacjami z nami. Są to informacje, które podasz bezpośrednio lub które zostały zebrane o Tobie z innych przyczyn prawnych. Zobacz listę naszych partnerów kto.

Publicznie dostępnych informacji
Możemy zbierać informacje o użytkowniku, który jest publicznie dostępny.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe

Możemy korzystać z danych osobowych:

 • dostarczyć nasze usługi. Dotyczy to, na przykład, rejestracji konta; daje inne produkty i usługi, które wystąpiły; dostarczenie materiałów promocyjnych na żądanie i komunikowania się z wami w odniesieniu do tych produktów i usług; komunikować się i współdziałać z wami; oraz zgłoszenie zmian do wszelkich usług.
 • poprawić jakość obsługi klienta;
 • obowiązku nałożonego przez prawo lub umowy;

Używamy danych osobowych z uzasadnionych powodów i / lub za zgodą.

Ze względów związanych z zawarciem umowy lub wypełnienia obowiązków umownych, Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach::

 • do identyfikacji;
 • świadczenia usługi lub wysłać / oferując produkt;
 • komunikować się ze sprzedażą lub fakturowania;
 • do selekcji personelu

Na gruncie uzasadnionego interesu, Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach::

 • do wysyłania spersonalizowanych ofert lub wysłać je przez naszych starannie dobranych partnerów;
 • administrowania i analizować naszą bazę klientów (zachowanie i zakup historia) w celu poprawy jakości, różnorodność i dostępność produktów / oferowane usługi / pod warunkiem;
 • wypełnienie ankiety na temat satysfakcji klienta;

Za zgodą możemy przetwarzać dane osobowe w następujących celach:

 • do wysyłania newsletterów i ofert promocyjnych;
 • do innych celów, dla których poprosiliśmy zgodę

Możemy przetwarzać dane osobowe w celu wypełnienia swoich zobowiązań zgodnie z prawem i / lub wykorzystywać dane osobowe do możliwości przewidzianych przez prawo. Zastrzegamy sobie prawo do utajnianie danych osobowych gromadzonych i wykorzystywania tych danych. Będziemy wykorzystywać dane poza zakres tej polityki tylko wtedy, gdy jest anonimowe. Trzymamy informacji rozliczeniowych i innych informacji zebranych o Tobie cały czas wymagany do celów księgowych lub innych zobowiązań wynikających z prawa.

Możemy przetwarzać danych osobowych dla innych celów, które nie są tutaj wymienione, ale są one zgodne z pierwotnym celem, dla którego zostały zebrane. Aby to zrobić, będziemy mieć pewność, że:

 • połączenie pomiędzy celami, Ramy i rodzaj danych jest odpowiedni do dalszej przeróbki;
 • dalsze przetwarzanie nie zaszkodzi swoje interesy i
 • istnieje wystarczająca ochrona dla przetwórstwa.

Poinformujemy Cię o jakiejkolwiek dalszej obróbki i celu.

Kto jeszcze ma dostęp do swoich danych osobowych

Nie udostępniamy danych osobowych z obcymi. dane osobowe użytkownika w niektórych przypadkach są dostarczane do naszych zaufanych partnerów w celu umożliwienia świadczenia usług lub w celu poprawy obsługi klienta. My udostępniamy danych z:

Laboratoria badawcze, które współpracują z nami:

 • Catas SPA – Przez Anticę, 24 – 33048 San Giovanni al Natisone UD – Włochy;
 • Udicer / Ciesz srl testową – Via Riviera del Brenta, 12 – 30032 Fiesso d'Artico VE - Włochy;
 • Inne laboratoria dobrany odpowiednio do specyficznych wymagań klienta.

Badania rachunkowości:

 • Consultway S.r.l. – 3, Via Donota – 34100 Triest TS – Włochy;
 • Global Services S.r.l. uproszczony – 21, Via Osterman – 33040 Corno di Rosazzo UD – Włochy;

Zaloguj się trzecia:

 • Analityka Google – Jest to usługa analityki internetowej dostarczane przez Google Inc.;
 • Mapy Google – Jest to usługa, która umożliwia wyszukiwanie i przeglądanie map dostarczanych przez firmę Google Inc.;
 • Świergot – Jest to serwis społecznościowy;
 • Na Facebooku – Jest to serwis społecznościowy;
 • linkedin – Jest to serwis społecznościowy.

Współpracujemy wyłącznie z partnerami, którzy są w stanie zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Możemy ujawnić dane osobowe osobom trzecim lub funkcjonariuszy publicznych, gdy jesteśmy prawnie zobowiązani do tego. Możemy ujawniać swoich danych osobowych osobom trzecim, jeżeli zgodzili się zrobić lub jeśli istnieją podstawy prawne, aby to zrobić.

Jak chronimy Twoje dane

Dokładamy wszelkich starań, aby utrzymać sejf danych osobowych. Używamy bezpiecznych protokołów komunikacji i transferu danych (przyjść HTTPS). Używamy anonimowość i pseudonimów w stosownych przypadkach. Monitorujemy nasze systemy ewentualnych luk i ataków.

Mimo, że dołożymy wszelkich starań,, Nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa informacji. Jednakże, zobowiązujemy się do powiadamiania właściwych władz o wszelkich naruszeń danych. Jednocześnie informujemy Cię, jeśli istnieje zagrożenie dla praw lub interesów. Zrobimy wszystko rozsądnie możliwe, aby zapobiec naruszeniu bezpieczeństwa i wsparcie władz w przypadku naruszeń.

Jeśli masz konto w naszym sklepie, pamiętać, że trzeba zawsze zachować w tajemnicy swój login i hasło.

Dzieci

My nie zamierzamy zbierać lub świadomie zbierać informacje od dzieci. Nasze usługi nie są skierowane do dzieci.

Pliki cookie i podobnych technologii

Używamy cookies i / lub podobne technologie do analizy zachowań klientów, administrować stronę internetową, śledzić ruchy użytkownika i zbierać informacje o użytkownikach. Odbywa się to w celu dostosowania i poprawić swoje doświadczenia z nami.

Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze lub urządzeniu przenośnym, gdy strona jest odwiedzana przez użytkownika. Tekst, który przechowuje informacje na stronie można odzyskać, gdy użytkownik ponownie odwiedził. Niektóre z tych plików cookie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu, inni są przydatne dla użytkownika, ponieważ oni przechowywać informacje dla późniejszego wykorzystania, inni celów statystycznych i pozwalają wiedzieć, które strony lub treści odwołania więcej.

Cookies są wykorzystywane do następujących celów:

 • wymagane Cookies: Pliki te są wymagane do korzystania z niektórych ważnych funkcji na naszej stronie internetowej, takich jak dostęp. Te cookies nie zbieramy żadnych danych osobowych.
 • Cookies funkcjonalne: Pliki te zapewniają funkcje, które sprawiają, że korzystanie z usługi i umożliwić bardziej spersonalizowane funkcje bardziej komfortowe. Np, pamiętał swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail w postaci komentarzy, więc nie ma potrzeby ponownego wprowadzania tych informacji następnym razem, gdy komentując.
 • Cookies analityczne: Te cookies są używane do śledzenia wykorzystania i wydajność naszej stronie i naszych usług
 • Ciasteczka i marketing profilowania pierwszej i trzeciej części: Pliki te są przeznaczone do tworzenia profili użytkownika w celu wysłania wiadomości reklamowych, które spełniają swoje preferencje: podczas przeglądania naszej strony te ciasteczka są przydatne, aby pokazać produkty zainteresowanie lub podobnych do tych, które zostały oglądane. Są osób trzecich cookies te wysyłane przez firmę trzecią ufamy. Pliki te pozwalają nam zaoferować naszą propozycję biznesu na innych stronach partnerskich (przekierowywanie). Na ciasteczek osób trzecich, nie kontroluje informacji dostarczonych przez ciasteczka i nie mamy dostępu do takich danych. Te informacje są całkowicie kontrolowane przez trzecie przedsiębiorstwo, jak opisano w odpowiednich polityk prywatności. Pliki te przypominają odwiedził stronę internetową i ta informacja jest dzielona z innymi organizacjami, takimi jak reklamodawców.
 • Pliki cookie w sieci społecznościowej – Pliki te są niezbędne, aby umożliwić rachunków społecznych interakcji z naszej strony. Służą one, na przykład, aby wyrazić swoje uznanie i podziel się nim ze swoimi przyjaciółmi społeczna. Cookies społecznościowy nie są wymagane do nawigacji.

Jak wyłączyć pliki cookie i zarządzanie preferencjami

Użytkownik może zdecydować, czy zaakceptować ciasteczka za pomocą ustawień przeglądarki. Całkowite lub częściowe wyłączenie plików cookie może wpłynąć technicznych prawidłowego korzystania z serwisu. Wyłączenie plików cookie innych firm, nie przesądza w żaden sposób żeglowności miejscu.

Ustawienie może być szczegółowo określone dla poszczególnych witryn i aplikacji internetowych.

Producenci przeglądarek dostarczyć informacji o tym, jak wyłączyć lub zarządzać plikami cookie:

Odprawa na trzeciej prywatności

Poniższe linki zapewniają dostęp do polityki prywatności w odniesieniu do usług innych firm, które korzystają z ciasteczek na tej stronie internetowej:

Jeśli chcesz wyłączyć śledzenie Google Analytics, przejdź do dezaktywacja Google Analytics.

Informacje kontaktowe

Aby uzyskać więcej informacji lub konkretnych wniosków, takie jak odwołania, zablokować, aktualizacja, korekta, integracja danych lub sprzeciw wobec traktowania, Można pisać na adres e-mail info@sicomtesting.com.

organy nadzoru

Europejskie organy krajowe dotyczące ochrony prywatności zostały wymienione kto.

Zmiany w Polityce Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Ostatnia zmiana została dokonana na 27 marzec 2019.

Jak chcesz kontynuować?