Polityka prywatności

Polityka prywatności

Informacje przekazywane także na podstawie art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Sicom test srl jest zaangażowana w ochronę prywatności. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub problemy dotyczące wykorzystania Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z nami pod adresem info@sicomtesting.com, a my chętnie Ci pomożemy.

Korzystając z tej witryny lub naszych usług, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Streszczenie

 1. Zasady ochrony danych, których przestrzegamy
 2. Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych
 3. Jakie dane osobowe o Tobie zbieramy
 4. Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe
 5. Kto jeszcze ma dostęp do Twoich danych osobowych
 6. Jak chronimy Twoje dane
 7. Informacje o plikach cookies
 8. Informacje kontaktowe

Zasady ochrony danych

Zobowiązujemy się do przestrzegania następujących zasad ochrony danych:

 • Przetwarzanie jest zgodne z prawem, uczciwe i przejrzyste. Nasze działania związane z przetwarzaniem mają uzasadnione podstawy. Zawsze rozważamy Twoje prawa przed przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Na żądanie przekażemy Państwu informacje dotyczące przetwarzania.
 • Przetwarzanie jest ograniczone do celu. Nasze działania związane z przetwarzaniem odpowiadają celowi, dla którego dane osobowe zostały zebrane.
 • Przetwarzanie odbywa się przy minimalnej ilości danych. Gromadzimy i przetwarzamy tylko minimalną ilość Danych Osobowych wymaganą do dowolnego celu.
 • Przetwarzanie jest ograniczone czasowo. Nie będziemy przechowywać Twoich danych osobowych dłużej niż jest to konieczne.
 • Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić dokładność danych.
 • Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić integralność i poufność Twoich danych.

Prawa zainteresowanej strony

Zainteresowanemu przysługują następujące prawa:

 1. Prawo do informacji – oznacza, że masz prawo wiedzieć, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe; jakie dane są zbierane, skąd są pozyskiwane, dlaczego i przez kogo są przetwarzane.
 2. Prawo dostępu – oznacza, że masz prawo dostępu do zebranych na Twój temat danych. Obejmuje to prawo żądania i uzyskania kopii zebranych danych osobowych.
 3. Prawo do sprostowania – oznacza to, że masz prawo żądać sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne.
 4. Prawo do usunięcia – w pewnych okolicznościach możesz zażądać, abyśmy usunęli Twoje dane osobowe z naszych rejestrów.
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – w określonych okolicznościach masz prawo ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych.
 6. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania – oznacza to, że w niektórych przypadkach masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych, np. w przypadku marketingu bezpośredniego.
 7. Prawo do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego przetwarzania – oznacza to, że masz prawo wnieść sprzeciw wobec zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania; i nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu. Z prawa tego możesz skorzystać zawsze, gdy profilowanie powoduje wobec Ciebie skutki prawne lub w istotny sposób na Ciebie wpływają.
 8. Prawo do przenoszenia danych – masz prawo otrzymać swoje dane osobowe w formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub, jeśli to możliwe, w formie bezpośredniego przeniesienia od jednego podmiotu przetwarzającego do drugiego.
 9. Prawo do złożenia skargi – w przypadku odrzucenia wniosku na podstawie Praw Dostępu, podamy powód, w którym wyjaśnimy dlaczego. Jeśli nie jesteś zadowolony ze sposobu, w jaki rozpatrzono Twoją prośbę, możesz się z nami skontaktować.
 10. Prawo do pomocy organu nadzorczego – oznacza, że masz prawo do pomocy organu nadzorczego oraz prawo do innych środków prawnych, takich jak dochodzenie odszkodowania.
 11. Prawo do wycofania zgody – masz prawo wycofać każdą zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Dane, które zbieramy

Informacje, które nam przekazałeś
Może to być Twój adres e-mail, imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres wysyłki, dane firmy, numer telefonu itp. – głównie informacje niezbędne do dostarczenia Ci produktu, usługi lub poprawy jakości obsługi klienta u nas. Informacje, które nam przekazujesz, zapisujemy, abyś mógł zamieszczać komentarze lub wykonywać inne czynności w serwisie. Informacje te obejmują na przykład te, które pojawiają się w formularzach zapytania o wycenę, zapytania o informacje, przesłania komentarzy do naszych artykułów, w innych formularzach dostępnych na naszej stronie internetowej lub przesyłanych później pocztą elektroniczną. Zawarto informacje dotyczące doboru personelu.

Informacje zbierane automatycznie
Obejmuje to informacje, które są automatycznie przechowywane przez pliki cookie i inne narzędzia sesyjne. Na przykład adres IP, historia zakupów (jeśli istnieje) itp. Informacje te służą do poprawy jakości obsługi klienta. Kiedy korzystasz z naszych usług lub przeglądasz treści na naszej stronie internetowej, Twoje działania mogą być rejestrowane.

Informacje od naszych partnerów
Zbieramy informacje od naszych zaufanych partnerów po potwierdzeniu, że mają podstawy prawne do udostępniania nam takich informacji. Są to informacje, które podałeś bezpośrednio lub które zebraliśmy na Twój temat z innych powodów prawnych. Zobacz listę naszych partnerów Tutaj.

Informacje dostępne publicznie
Możemy zbierać informacje o Tobie, które są publicznie dostępne.

Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe

Używamy Twoich danych osobowych, aby:

 • świadczyć nasze usługi. Obejmuje to na przykład rejestrację konta; dostarczanie Ci innych produktów i usług, o które prosiłeś; dostarczanie Ci artykułów promocyjnych na Twoją prośbę i komunikowanie się z Tobą w związku z takimi produktami i usługami; komunikować się i wchodzić z Tobą w interakcję; i powiadamianie o zmianach w dowolnej usłudze.
 • poprawić doświadczenie klienta;
 • wypełnić obowiązek określony przez prawo lub umowę;

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe z uzasadnionych powodów i/lub za Twoją zgodą.

Ze względów związanych z zawarciem umowy lub realizacją zobowiązań umownych przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • aby Cię zidentyfikować;
 • świadczyć usługę lub wysłać/oferować produkt;
 • komunikować się w celu sprzedaży lub fakturowania;
 • do selekcji personelu

Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • aby wysyłać Ci spersonalizowane oferty lub zlecać ich przesyłanie naszym starannie wybranym partnerom;
 • administrować i analizować naszą bazę klientów (zachowania zakupowe i historię) w celu poprawy jakości, różnorodności i dostępności oferowanych/świadczonych produktów/usług;
 • wypełniać ankiety dotyczące zadowolenia klientów;

Za Twoją zgodą przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • aby wysyłać Ci biuletyny i oferty promocyjne;
 • w innych celach, na które poprosiliśmy o Twoją zgodę

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa i/lub wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celach przewidzianych przez prawo. Zastrzegamy sobie prawo do anonimizacji zebranych danych osobowych i ich wykorzystania. Będziemy wykorzystywać dane wykraczające poza zakres tej polityki tylko wtedy, gdy są one anonimowe. Przechowujemy Twoje informacje rozliczeniowe i inne zebrane o Tobie informacje tak długo, jak jest to konieczne do celów księgowych lub innych obowiązków wynikających z prawa.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w dodatkowych celach, które nie są tutaj wymienione, ale są zgodne z pierwotnym celem, dla którego dane zostały zebrane. Aby to zrobić, upewnimy się, że:

 • związek pomiędzy celem, kontekstem i charakterem Danych Osobowych nadaje się do dalszego przetwarzania;
 • dalsze przetwarzanie nie zaszkodzi Twoim interesom i
 • istnieje odpowiednia ochrona przetwarzania.

Poinformujemy Cię o dalszym przetwarzaniu i celach.

Kto jeszcze może uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych

Nie udostępniamy Twoich danych osobowych osobom obcym. Twoje dane osobowe są w niektórych przypadkach udostępniane naszym zaufanym partnerom w celu umożliwienia świadczenia usługi lub poprawy jakości obsługi klienta. Udostępniamy Twoje dane:

Laboratoria badawcze współpracujące z nami:

 • CATAS SPA – Via Antica, 24 – 33048 San Giovanni al Natisone UD – Włochy;
 • Udicer/Nautitest srl – via Riviera del Brenta, 12 – 30032 Fiesso d'artigianato VE – Włochy;
 • Inne laboratoria wybrane na podstawie konkretnych życzeń klientów.

Firmy księgowe:

 • Consultway Srl – 3, Via Di Donota – 34100 Trieste TS – Włochy;
 • Global Services Srl Simplificata – 21, Via Ostermann – 33040 Corno Di Rosazzo UD – Włochy;

Link do stron trzecich:

 • Google Analytics – to usługa analizy sieci świadczona przez firmę Google Inc.;
 • Mapy Google – to usługa umożliwiająca wyszukiwanie i przeglądanie map geograficznych udostępnianych przez firmę Google Inc.;
 • Twitter – to sieć społecznościowa;
 • Facebook – jest siecią społecznościową;
 • Linkedin – to sieć społecznościowa.

Współpracujemy wyłącznie z partnerami, którzy są w stanie zagwarantować odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Udostępniamy Twoje dane osobowe stronom trzecim lub urzędnikom publicznym, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani. Możemy udostępnić Twoje dane osobowe podmiotom trzecim, jeśli wyraziłeś na to zgodę lub jeśli istnieją ku temu inne podstawy prawne.

Jak chronimy Twoje dane

Dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne. Używamy bezpiecznych protokołów do komunikacji i przesyłania danych (takich jak HTTPS). W stosownych przypadkach stosujemy anonimizację i pseudonimy. Monitorujemy nasze systemy pod kątem ewentualnych luk w zabezpieczeniach i ataków.

Chociaż dokładamy wszelkich starań, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Twoich informacji. Jednakże zobowiązujemy się do powiadamiania odpowiednich organów o wszelkich naruszeniach ochrony danych. Powiadomimy Cię także w przypadku wystąpienia zagrożenia Twoich praw lub interesów. Zrobimy wszystko, co możliwe, aby zapobiec naruszeniom bezpieczeństwa i pomóc władzom w przypadku naruszenia.

Jeśli posiadasz u nas konto, pamiętaj, że musisz zawsze zachować swoją nazwę użytkownika i hasło w tajemnicy.

Dzieci

Nie mamy zamiaru świadomie zbierać ani gromadzić informacji od dzieci. Nasze usługi nie są skierowane do dzieci.

Pliki cookies i inne podobne technologie

Używamy plików cookie i/lub podobnych technologii w celu analizy zachowań klientów, administrowania witryną, śledzenia ruchów użytkowników i gromadzenia informacji o użytkownikach. Odbywa się to w celu personalizacji i poprawy Twoich doświadczeń z nami.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym, gdy użytkownik odwiedza witrynę. Tekst przechowuje informacje, które witryna może pobrać, gdy użytkownik ponownie ją odwiedzi. Niektóre z tych plików cookie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny, inne są przydatne dla odwiedzającego, ponieważ przechowują informacje do późniejszego wykorzystania, jeszcze inne mają cele statystyczne i pozwalają nam dowiedzieć się, które strony lub treści cieszą się największym zainteresowaniem.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • Niezbędne pliki cookie: Te pliki cookie są niezbędne do korzystania z niektórych ważnych funkcji naszej witryny, takich jak logowanie. Te pliki cookie nie zbierają żadnych danych osobowych.
 • Funkcjonalne pliki cookie: te pliki cookie zapewniają funkcje, które czynią korzystanie z usługi wygodniejszym i umożliwiają bardziej spersonalizowane funkcje. Mogą na przykład zapamiętać Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail w formularzach komentarzy, dzięki czemu nie będziesz musiał ponownie wprowadzać tych informacji przy następnym komentowaniu.
 • Analityczne pliki cookie: te pliki cookie służą do śledzenia użytkowania i wydajności naszej witryny internetowej i usług
 • Własne i zewnętrzne pliki cookie dotyczące marketingu i profilowania: Te pliki cookie mają na celu tworzenie profili dotyczących użytkownika w celu wysyłania wiadomości handlowych zgodnych z jego preferencjami: podczas przeglądania naszej witryny te pliki cookie są przydatne do pokazywania interesujących Cię produktów lub podobnych do tych, które przeglądałeś. Pliki cookie stron trzecich to pliki wysyłane przez firmy zewnętrzne, którym ufamy. Te pliki cookie pozwalają nam oferować Państwu naszą ofertę handlową na innych powiązanych stronach internetowych (retargeting). W przypadku plików cookies podmiotów zewnętrznych nie mamy kontroli nad informacjami dostarczanymi przez plik cookies i nie mamy dostępu do takich danych. Informacje te są całkowicie kontrolowane przez firmy zewnętrzne, zgodnie z opisem w ich odpowiednich politykach prywatności. Te pliki cookie pamiętają, że odwiedziłeś witrynę internetową i informacje te są udostępniane innym organizacjom, takim jak reklamodawcy.
 • Pliki cookie sieci społecznościowych – te pliki cookie są niezbędne, aby umożliwić interakcję konta społecznościowego z naszą witryną. Służą one na przykład do wyrażania uznania i dzielenia się nim ze znajomymi. Pliki cookie sieci społecznościowych nie są niezbędne do nawigacji.

Jak wyłączyć pliki cookie i zarządzać preferencjami

Użytkownik może zadecydować, czy akceptować pliki cookies, korzystając z ustawień swojej przeglądarki. Całkowite lub częściowe wyłączenie technicznych plików cookie może zagrozić optymalnemu korzystaniu z witryny. Wyłączenie plików cookie stron trzecich nie wpływa w żaden sposób na nawigację po witrynie.

To ustawienie można zdefiniować specjalnie dla różnych stron internetowych i aplikacji internetowych.

Producenci przeglądarek udostępniają informacje o możliwości wyłączenia lub zarządzania plikami cookies:

Polityka prywatności stron trzecich

Poniższe linki umożliwiają dostęp do polityki prywatności dotyczącej usług podmiotów trzecich korzystających z plików cookies w tej witrynie:

Jeśli chcesz zrezygnować ze śledzenia Google Analytics, odwiedź stronę dezaktywacja Google Analytics.

informacje kontaktowe

Aby uzyskać dalsze informacje lub konkretne żądania, takie jak anulowanie, zablokowanie, aktualizacja, sprostowanie, integracja danych lub sprzeciw wobec przetwarzania, możesz napisać na adres e-mail info@sicomtesting.com.

Organy nadzorcze

Wymienione są europejskie krajowe organy ds. ochrony prywatności Tutaj.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności.

Ostatnia zmiana została dokonana 27 marca 2019 roku.

Jak chcesz kontynuować?