o nas

Pracownicy Sicom Testing Składa się on z inżynierów,
fizycy i technicy z dużym doświadczeniem w testowaniu.