Znaczenie kompatybilności elektromagnetycznej

Kompatybilność elektromagnetyczna jest dziś ważną kwestią w inżynierii i społeczeństwie, a wraz z postępem technologii komputerowej i elektronicznej będzie zyskiwać coraz większe znaczenie.

Jest to koncepcja stosunkowo nowa, a jej narodziny wiążą się z rozpowszechnieniem sprzętu elektronicznego na dużą skalę i jego wykorzystaniem w różnych typach środowisk.

Co to jest kompatybilność elektromagnetyczna?

Jest to dyscyplina dbająca o to, aby urządzenia elektroniczne działały prawidłowo w danym środowisku i w pobliżu innych urządzeń.
Przed masowym rozpowszechnieniem sprzętu elektronicznego odbiorniki i nadajniki radiowe działały w środowiskach, w których potencjalne zakłócenia pochodziły wyłącznie ze źródeł naturalnych, takich jak wyładowania atmosferyczne, i prawie nie robiono nic, aby zminimalizować ich podatność na zakłócenia zewnętrzne lub ograniczyć emisję.
Kiedy zaczęło pojawiać się coraz więcej sztucznych źródeł zakłóceń, skupiliśmy się na aspektach kompatybilności elektromagnetycznej, aby zbadać i zbadać awarie często występujące w sprzęcie.

Dyscyplina ta nabrała szczególnego znaczenia już podczas II wojny światowej, kiedy okręty wojskowe wyposażano w skomplikowany i potężny sprzęt elektroniczny, taki jak systemy łączności, radary i rakiety, umieszczane blisko siebie.

Przypadki nieprawidłowego działania sprzętu, wrażliwe na interferencja elektromagnetycznanasiliły się, a naukowcy zaangażowali się w analizę i rozwiązanie tych problemów.
Odkrycie przyczyn tych zjawisk doprowadziło do wskazania ostrzeżeń i praktyk mających na celu eliminację problemów.

Na podstawie tych doświadczeń we wszystkich krajach uprzemysłowionych stworzono przepisy mające na celu ograniczenie problemów spowodowanych zakłóceniami pomiędzy używanym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

W Stanach Zjednoczonych badania kompatybilności elektromagnetycznej są one tak ważne, że są regulowane przez prawo federalne.

L'FCC (Federalna Komisja ds. Komunikacji) to organ zarządzający zasadami i przepisami dotyczącymi emisji elektromagnetycznych z urządzeń sprzedawanych w Stanach Zjednoczonych, niezależnie od tego, czy są to emitery zamierzone, takie jak nadajniki radiowe, czy emitery niezamierzone, takie jak inny sprzęt, który wewnętrznie wykorzystuje sygnały o częstotliwości radiowej do ich funkcjonowanie.

W Europie istnieje jednolite ustawodawstwo w tej kwestii, regulowane przez Dyrektywa 2014/30/UE EMC.

Dyrektywa EMC 2014/30/UE

Celem normy jest zapewnienie, że środowisko jest akceptowalne z elektromagnetycznego punktu widzenia i że sprzęt działa prawidłowo.
Aby to zagwarantować, ustalono, że sprzęt umieszczony na terytorium UE spełnia wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej obowiązujące w państwach członkowskich.

Zgodność z postanowieniami tej dyrektywy jest zatem niezbędnym wymogiem, jaki musi spełniać sprzęt elektryczny i elektroniczny, aby mógł być swobodnie sprzedawany na rynku europejskim.

Zobaczmy szczegółowo, co wskazuje dyrektywa:
Artykuł 1 określa przedmiot, cel, którym jest właśnie zapewnienie, aby sprzęt wprowadzony do obrotu odpowiadał odpowiedniemu poziomowi kompatybilności elektromagnetycznej.
Jakiego sprzętu dotyczy norma?
Dyrektywa ma zastosowanie do każdego stałego urządzenia lub systemu wskazanego w artykułach 2 i 3:

  • Wszystko w porządku gotowe urządzenie, Lub zestawienie gotowych urządzeń, udostępniony na rynku jako niezależna jednostka funkcjonalnaprzeznaczone dla użytkownika końcowego i mogące powodować zakłócenia elektromagnetyczne lub których funkcjonowanie może być zakłócone przez te zakłócenia;
  • Szczególna kombinacja urządzeń różnych typów i ewentualnie innych urządzeń, które są zmontowane, zainstalowane i przeznaczone do stałego użytkowania w ustalonym miejscu.

Aby zachować zgodność, sprzęt musi być zgodny z normą zasadnicze wymagania ustanowionych dyrektywą w jej załączniku I, w szczególności muszą być zaprojektowane i wyprodukowane w taki sposób, aby:

  • Wytwarzane zakłócenia elektromagnetyczne nie przekraczają poziomu, powyżej którego sprzęt radiowy, telekomunikacyjny lub inny sprzęt nie może normalnie funkcjonować;
  • Charakteryzują się poziomem odporności na zakłócenia elektromagnetyczne, który można przewidzieć na podstawie zastosowania, do jakiego są przeznaczone, i który pozwala na ich normalną pracę bez niedopuszczalnego pogorszenia.

Każdy sprzęt zawierający aktywne części elektroniczne, które mogą powodować zakłócenia lub które mogą podlegać zakłóceniom, podlega kontroli kompatybilności elektromagnetycznej.

Nawet te produkty, które tradycyjnie nie zawierały komponentów elektrycznych, a które wraz z postępem technologicznym rozwijają się i stają się coraz bardziej złożone, muszą zostać sprawdzone.
Pomyśl tylko, ile urządzeń obecnych dziś w naszym domu i pracy jest sterowanych za pomocą silników, systemów elektronicznych lub pilotów.

Wszystkie produkty należące do opisanych kategorii podlegają Certyfikat EMC

W każdym razie A Testy EMC na produkcie gwarantuje jego stałą funkcjonalność w miarę upływu czasu i projektuje go w coraz bardziej zaawansowaną technologicznie przyszłość.

Sicom Testing oferuje kompleksową obsługę badania kompatybilności elektromagnetycznej produktów.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, napisz do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

kontrola dostępu rfid zgodność Router z modemem FCC">Znak FCC

Pytania i komentarze

Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi
Sicom Testing chętnie Ci odpowie.