Zgodność urządzeń do noszenia

W kontekście Internetu rzeczy jednym z szybko rozwijających się sektorów są urządzenia ubieralne.
Są to wszystkie urządzenia elektroniczne, często wyposażone w technologie radiowe, które można nosić i które ogólnie wpływają na jakość życia.

Rodzący się rynek urządzeń do noszenia obejmuje smartwatche, bransoletki fitness, okulary wirtualnej rzeczywistości, urządzenia związane ze zdrowiem i dobrym samopoczuciem, ale także produkty niezwiązane powszechnie z tymi technologiami, takie jak odzież i akcesoria.

Producenci, importerzy i dystrybutorzy takich wyrobów mogą napotkać pewne trudności w zapewnieniu bezpieczeństwa produktów, które wprowadzają na rynek.
Firmy wchodzące do tego sektora nie zawsze są zaznajomione z przepisami dotyczącymi urządzeń elektronicznych, a w niektórych przypadkach mają tendencję do ich zaniedbywania lub nieprawidłowego stosowania.
Niestety może to mieć konsekwencje dla zdrowia użytkowników końcowych, ale także dla aspektów prawnych dotyczących prywatności.

Sankcje za niezgodność produktu są faktycznie dość wysokie, bo od kilku lat mogą dotknąć nie tylko producenta, ale także wszystkie strony łańcucha dystrybucji i sprzedaży.
Dlatego też nierzadko zdarza się, że kary nakładane są grupowo za jeden niezgodny model.

Należy zatem rozważyć urządzenie, które zamierzasz wprowadzić na rynek jako całość, zidentyfikować potencjalne czynniki ryzyka i zastosować wszystkie niezbędne środki, aby zagwarantować bezpieczeństwo produktu.

Nowe wyzwania rynku

Urządzenia do noszenia

Niedawne rozpowszechnienie urządzeń do noszenia powoduje większą złożoność na etapie projektowania w celu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa produktów.
Wprowadzanie nowych technologii do produktów to złożony proces, który wymaga starannego planowania już na etapie wstępnym, zarówno dlatego, że stosowane komponenty i systemy elektroniczne często nie są przeznaczone do stosowania w urządzeniach ubieralnych, jak i dlatego, że często trudno jest z góry określić wszystkie potencjalne warunki jakim może być narażone urządzenie.
Produkty do noszenia, których celem jest zdrowie i dobre samopoczucie użytkownika, mogą należeć do dziedziny medycyny i dlatego wymagają szczególnej certyfikacji wyrobów medycznych.

Aby sporządzić Deklaracja zgodności UE Należy ocenić bezpieczeństwo i niezawodność urządzeń do noszenia.
Próbki muszą zostać poddane szeregowi badań obejmujących:

  • testy bezpieczeństwa elektrycznego, aby zapewnić użytkownikowi ochronę przed ryzykiem porażenia prądem lub poparzeniami wynikającymi z przegrzania części elektronicznych;
  • testy radia, aby sprawdzić możliwości komunikacji bezprzewodowej urządzeń integrujących WiFi, Bluetooth itp.;
  • badania kompatybilności elektromagnetycznej, aby upewnić się, że produkt nie powoduje zakłóceń w pobliskim sprzęcie i że nie jest wrażliwy na zakłócenia;
  • dowód narażenie człowieka na pola elektromagnetyczne, aby ocenić wpływ energii elektromagnetycznej generowanej przez urządzenia bezprzewodowe na organizm człowieka.
    W konkretnym przypadku produktów do noszenia jest to Pomiar SAR (Specyficzna szybkość wchłaniania), które dotyczą procentu energii elektromagnetycznej pochłanianej przez organizm ludzki, gdy znajduje się on w pobliżu urządzeń wykorzystujących częstotliwość radiową.

Producenci, jako główni odpowiedzialni za zgodność produktu, mają obowiązek wdrożyć wszystkie niezbędne środki w celu zagwarantowania bezpieczeństwa wyrobów wprowadzanych do obrotu, określając strategie, które należy wdrożyć, oraz identyfikując aspekty techniczne produktu, które mogą wiązać się z czynnikiem ryzyka.

Jak uzyskać znak CE?

Laboratorium Sicom Testing zapewnia producentom, importerom i dystrybutorom niezbędne wsparcie, aby bezpiecznie wprowadzić na rynek urządzenia ubieralne integrujące najnowsze technologie, oferując wstępną zgodność, testowanie, Certyfikat CE produktów, a także postprodukcję i kontrolę partii.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, napisz do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

Pytania i komentarze

Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi
Sicom Testing chętnie Ci odpowie.