Wartość testów wstępnych w procesie produkcyjnym i marketingowym

Potrzeba zweryfikować jakość i bezpieczeństwo wprowadzanych do obrotu produktów i ich komponentów poprzez badania laboratoryjne jest koniecznością i obowiązkiem, który jest bardzo obecny na różnych poziomach procesu marketingowego. Niezależnie od tego, czy są to firmy o bardzo ustrukturyzowanej strukturze, działające na rynku globalnym, czy też średnio-małe przedsiębiorstwa nastawione wyłącznie na handel krajowy, istnieje tendencja do wykorzystywania wstępne testowanie produktów, aby zapobiegać i identyfikować krytyczne problemy, oszczędzać pieniądze i usprawniać procesy produkcyjne.

TESTOWANIE WSTĘPNE Jako test częściowy

W dziedzinie certyfikacji produktów termin „testowanie wstępne” oznacza przeprowadzony test przed ostatecznym testem. Jest to niezwykle ważny etap, który pozwala z wyprzedzeniem dowiedzieć się, czy istnieją konkretne niezgodności. Bardzo często badanie wstępne ma formę testu częściowego, podczas którego przeprowadza się tylko część testów przewidzianych dla testu końcowego. Trend ten wynika z zainteresowania redukcja czasu i kosztów, ale także koniecznością skupienia się wyłącznie na aspektach produktu uznawanych za krytyczne. Co więcej, wstępne testy często obejmują prototypy, które następnie zostaną zintegrowane i ukończone; prototypy, które jednak wymagają oceny pod pewnymi względami.

ZALETY TESTÓW WSTĘPNYCH

Rozwiązanie problemów u źródła pozwala znacząco obniżyć koszty związane z modyfikacjami i dodatkami produktów. Jak widać, wzrost tych kosztów ma charakter wykładniczy w czasie; pomyśl o np szkoda gospodarczy konieczności wymiany komponentu w różnych momentach procesu produkcyjnego. Z pewnością zamiennik dokonany na etapie projektowania będzie miał mniejszą wagę niż zmiana dokonana po zakupach do produkcji, czy po montażu, po dystrybucji czy sprzedaży.

Oprócz aspektu ekonomicznego, dużą zaletą związaną z testowaniem wstępnym jest szybkość dostępu do rynkówz gwarancją terminowej dystrybucji produktów. Ponadto korzyści związane z koniecznością chronić wizerunek firmy, ograniczając ryzyko i odpowiedzialność dzięki złożonym i bezpiecznym procesom, unikając wycofywania produktów z rynku lub wszelkich sporów prawnych.

Co więcej, cała populacja korzysta z usług testów wstępnych proces projektowania i produkcji. Oczywiste jest, że zapewnienie testów pośrednich umożliwi prostsze, bardziej liniowe procesy projektowania i produkcji, które można łatwo modyfikować i udoskonalać.

W szczególności wstępne testowanie jest przydatne, gdy firma wdraża nowe rozwiązania nowe technologie i rozwiązania, być może w innowacyjnych lub dotychczas niezbadanych dziedzinach. Jest mniej przydatny w przypadku produktów skonsolidowanych, dla których firma nabyła już rozwiązania umożliwiające osiągnięcie zgodności.

HARMONOGRAM BADAŃ WSTĘPNYCH

Jak wspomniano, bardzo przydatne jest wykonywanie czynności wstępne testowanie produktu na wczesnym etapie, ponieważ w przypadku wykrycia niezgodności jej usunięcie będzie tańsze. Jednakże w niektórych przypadkach czynności związane z testowaniem wstępnym są również stosowane w odniesieniu do gotowych produktów. To ustawienie jest przydatne, jeśli już skonsolidowany produkt przechodzi nowe certyfikaty lub jeśli uważa się, że mogą występować szczególne, krytyczne problemy powiązane z poszczególnymi aspektami.

W takich przypadkach działamy, przeprowadzając podzbiory testów, oceniając ich wyniki, zanim przejdziemy - jeśli wstępne testy nie ujawniły żadnych problemów - do testów w całości. Podział kampanii testowej na dwie oddzielne sesje – choć wiąże się z pewnymi dodatkowymi kosztami – przekłada się na: znaczne oszczędności czasu i kosztów, gdzie wstępne testy wykazują, że należy wprowadzić zmiany.

Jeśli wstępne testy przeprowadzane są na gotowym produkcie, niektóre z nich mogą z pewnością pozostać ważne do celów testów końcowych, bez konieczności ich powtarzania. Inaczej, jeśli testujesz a prototyp pośredni, konieczne będzie powtórzenie wszystkich odpowiednich badań.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, napisz do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

Pytania i komentarze

Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi
Sicom Testing chętnie Ci odpowie.