Zharmonizowana norma EN 60529

Standard EN 60529 opisuje system klasyfikacji stopnia ochrony zapewnianej przez obudowy sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Stopień ochrony jest wskazywany poprzez Kod IP (Ingress Protection), który wyraża stopień ochrony obudów urządzeń elektrycznych przed dostępem do niebezpiecznych części wewnątrz obudowy oraz przed przedostaniem się ciał stałych i wody.

Norma EN 60529 została wydana przez CENELEC (Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki) będący europejskim komitetem normalizacyjnym elektrotechniki, opartym na międzynarodowej normie IEC 60529. Ta z kolei jest przygotowywana i wydawana przez IEC (Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna).

Obszar zastosowania: norma dotyczy obudów sprzętu elektrycznego i elektronicznego o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 72,5 kV.

KOD IP

Stopnie ochrony IP składają się zazwyczaj z dwóch charakterystycznych liczb:

 • pierwsza cyfra wskazuje, że obudowa zapewnia ochronę ludzi przed dostępem do części niebezpiecznych poprzez uniemożliwienie lub ograniczenie przedostania się do obudowy części ciała lub trzymanego przez człowieka narzędzia oraz że obudowa zapewnia ochronę sprzętu przed porażeniem penetracja stałych ciał obcych;
 • druga cyfra wskazuje, że obudowa zapewnia ochronę sprzętu przed szkodliwe skutki przedostania się cieczy.

Stopień IP jest oznaczony dwiema charakterystycznymi cyframi oraz ewentualnie dodatkową literą wskazującą stopień ochrony ludzi przed dostępem do części pod napięciem oraz dodatkową literą zawierającą dalsze informacje dotyczące konkretnego produktu.
W przypadku braku informacji o jednej z dwóch cyfr, można ją zastąpić literą X. Dodatkowa litera i litera uzupełniająca są opcjonalne i dlatego można je pominąć bez zastąpienia.
Testy IP są częścią kontrola bezpieczeństwa elektrycznego produktu, w rzeczywistości zostały one zaprojektowane przede wszystkim do ochrony elementów elektrycznych.

PIERWSZA CYFRA KODU IP

Pierwsza cyfra kodów IP określa stopień ochrony przed przedostaniem się zewnętrznych ciał stałych oraz ochronę ludzi przed kontaktem z częściami niebezpiecznymi.

 • IP0X – Brak ochrony
 • IP1X – Ochrona przed ciałami stałymi do 50 mm i Ochrona przed dostępem grzbietem dłoni
 • IP2X – Ochrona przed ciałami stałymi do 12 mm i Ochrona przed dostępem palcem
 • IP3X – Ochrona przed ciałami stałymi do 2,5 mm i Ochrona przed dostępem za pomocą narzędzia
 • IP4X – Ochrona przed ciałami stałymi do 1 mm i Ochrona przed dostępem za pomocą przewodu
 • IP5X – Ochrona przed kurzem i Ochrona przed dostępem za pomocą przewodu
 • IP6X – Pełna ochrona przed kurzem i ochrona przed dostępem za pomocą przewodu

Stopień ochrony IP1X jest dopuszczony dla sprzętu przeznaczonego do ochrony w obudowie lub instalowanego w zamkniętych miejscach i dostępnego wyłącznie dla przeszkolonych osób. Stopień ochrony IP2X i IP3X jest bardziej odpowiedni dla komponentów zainstalowanych w miejscach dostępnych dla osób nieprzeszkolonych w zwykłych środowiskach. Stopień ochrony IP4X stosuje się, gdy spodziewana jest obecność przewodów, wiórów, opiłków lub innych przedmiotów. Stopień ochrony IP5X jest odpowiedni w środowiskach okazjonalnie zapylonych, natomiast stopień ochrony IP6X jest odpowiedni w środowiskach stale zapylonych.

DRUGA CYFRA KODU IP

Druga cyfra kodów IP określa ochronę przed wnikaniem cieczy:

 • IPX0 – brak ochrony
 • IPX1 – Ochrona przed pionowo spadającymi kroplami wody
 • IPX2 – Ochrona przed spadającymi kroplami wody o maksymalnym nachyleniu 15°
 • IPX3 – Ochrona przed deszczem
 • IPX4 – Ochrona przed bezpośrednimi rozpryskami wody
 • IPX5 – Ochrona przed bezpośrednim strumieniem wody
 • IPX6 – ochrona przed falami
 • IPX7 – Ochrona przed chwilowym zanurzeniem w wodzie (od głębokości 15 cm do 1 m na czas do 30 minut)
 • IPX8 – Ochrona przed ciągłym zanurzeniem w wodzie (do 3 m ciągłej głębokości przez maksymalnie jedną godzinę)
 • IPX9 – Ochrona przed ciągłym zanurzeniem w wodzie oraz przed strumieniami wody pod wysokim ciśnieniem i o wysokiej temperaturze (do 3 m ciągłej głębokości przez maksymalnie jedną godzinę)

Dla urządzeń, które muszą być zainstalowany na zewnątrzlub w środowiskach, w których może występować woda, zwykle wymagany jest stopień ochrony co najmniej IPX4.

Klasa IP

DODATKOWY LIST

Dodatkową literę stosuje się, gdy ochrona ludzi przed kontaktem z częściami niebezpiecznymi jest większa niż ochrona przed wejściem ciał stałych wyrażona pierwszą cyfrą charakterystyczną.

 • A Chronione przed dostępem wierzchem dłoni
 • B Zabezpieczone przed dostępem palcem
 • C Zabezpieczone przed dostępem za pomocą narzędzi
 • D Zabezpieczone przed dostępem za pomocą drutu

LIST UZUPEŁNIAJĄCY

List uzupełniający służy do przekazania dalszych szczegółowych informacji dotyczących materiału.

 • H Urządzenia wysokiego napięcia
 • M Przetestowano pod kątem szkodliwych skutków wnikania wody podczas pracy urządzenia
 • S Przetestowano pod kątem szkodliwych skutków wnikania wody przy wyłączonym sprzęcie
 • V Nadaje się do stosowania w określonych warunkach atmosferycznych

Przykład reprezentacji:

IP 6 6 CH

IP: Litery charakterystyczne (stopień ochrony)

6: Pierwsza cyfra charakterystyczna (od 0 do 6 lub litera x)

6: Druga cyfra charakterystyczna (od 0 do 9 lub litera x)

C: Dodatkowy list

H: litera dodatkowa

Ogólnie rzecz biorąc, w przypadku produktów używanych na zewnątrz zaleca się zapewnienie produktów o stopniu ochrony od IP54 do IP67.

Kod IP jest ważnym wskaźnikiem ochrony zapewnianej przez sprzęt i dostarcza bardziej szczegółowych informacji niż opisy handlowe. Polegaj na kompetentnym laboratorium, takim jak Sicom Testing, w celu oceny stopnia ochrony IP i testy bezpieczeństwa elektrycznego pozwala producentom sprawdzić, czy ich sprzęt jest zabezpieczony przed przedostaniem się ciał stałych i płynnych przed wprowadzeniem ich na rynek, co może umożliwić im interwencję w produkt poprzez przyjęcie najbardziej odpowiednich rozwiązań.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, napisz do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

narażenie_człowieka Analiza schematu elektrycznego Dom rodzinny Bezpieczeństwo System pomiarowy SAR

Pytania i komentarze

Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi
Sicom Testing chętnie Ci odpowie.