Wycofanie produktów z rynku i sankcji: naruszeniem CE

Wycofanie produktów z rynku i sankcji: naruszeniem CE

Jak wiadomo, ten Certyfikat CE jest niezbędnym elementem wprowadzania do obrotu niektórych rodzajów produktów na rynku europejskim. I’ zdefiniowane przez stosowanie norm i wytycznych, które udowodnić, że produkt jest zgodny z wszystkimi przepisami Wspólnoty Europejskiej w zakresie ochrony zdrowia, Bezpieczeństwo i ochrona środowiska.

Uzyskaniu - i utrzymanie - certyfikat CE posiada szereg szczególne obowiązki na inny podmioty gospodarcze zaangażowany. Spełnienie tych obowiązków - a więc zgodność oznakowania - jest ceniony przez państwa członkowskie w ramach notyfikowanych, zdolne do przeprowadzania procesu weryfikacji stałości właściwości produktów z przepisów.

W przypadku wykrycia niezgodności (a operator nie ekonomiczny działania naprawcze, aby położyć kres tej samej niezgodności), Otwierają się różne scenariusze w produkcie i podmioty zaangażowane w marketingu. Jednym z nich jest wycofanie produktów z rynku.

W przypadku niezgodności certyfikatu CE, W zasadzie, właściwe organy „podejmują wszelkie właściwe środki w celu ograniczenia lub zakazania wprowadzania do obrotu lub w celu zapewnienia jego wycofania z rynku, kosztem rynku odpowiedzialnej za wprowadzanie sprzętu ".

Sankcji: wyroby budowlane

W uzasadnieniu przyjęcia środków ograniczających, takich jak zakaz i wycofania, Istnieją grzywny i więzienia, dobrze określony - w przypadku wyrobów budowlanych – Z D.Lgs. n.106 / 2017. Sankcje oznaczają są klasyfikowane jako:

 • kary pieniężne (prognozowanie wartości minimalnej i maksymalnej grzywny);
 • kary pozbawienia wolności, (prognozowanie zatrzymania);
 • wspólne sankcje karne (prognozowanie zatrzymania i doskonałe);
 • grzywny.

Specyficznie, ten producent która narusza ogólne zasady i przepisy dotyczące stosowania oznakowania CE – oraz zasady i warunki określone w art 9 regulacja (UE) n. 305/2011 – Zostaje on karze grzywny od 4.000 Euro 24.000 euro; Fakt jest taki sam karane aresztem do góry 6 miesięcy i grzywnę w wysokości 10.000 Euro 50.000 EUR, jeżeli przedmiotowe produkty są przeznaczone do stosowania strukturalnego lub stosowania w straży pożarnej.

Produkty oczekujące na inspekcjęSankcji: kompatybilność elektromagnetyczna

A sprawy dyscyplinarne inne niż dekretu. n.106 / 2017, znajdziemy Art. 15. z D.Lgs. 6 Listopad 2007, n. 194 do wdrożenia dyrektywy 2004/108 / WE. Artykuł ten określa kary pod względem kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń, Urządzenia i systemy, że przedstawiając:

• Każdy, kto stawia na rynek urządzeń, które nie są zgodne z wymogami ochrony podlega sankcji administracyjnej o zapłatę sumy z EUR 4.000 do EUR 24.000. Sankcja podlega każdy wprowadzania zmian do urządzeń z wymaganym oznakowaniem CE, że powoduje niespełnienie wymogów ochrony.

• Każdy, kto stawia na rynku, skomercjalizować, rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie lub instalowania urządzeń, które, choć w zgodzie z wymogami ochrony, są bez wymaganego oznakowania CE i dokumentacji technicznej, To jest przedmiotem sankcji administracyjnej o zapłatę sumy z EUR 2.000 do EUR 12.000.

Sankcji, W dodatku, również dotknąć każdego z umieszczania znaków, które mogą być mylone z oznaczeniem CE (lub ograniczyć ich widoczność i czytelność): W tym przypadku, sankcja administracyjna wynosi suma z EUR 1.000 do EUR 6.000.

podobnie, Dla każdego, kto promuje reklamę dla urządzeń, które nie spełniają wymogów dekretu przewiduje kary administracyjnej określonej sumy z EUR 2.500 do EUR 15.000.

wnioski

Gniazdo test tych dwóch zestawów reguł - i skupienie sankcjonowania wygląd taki sam - ma na celu sprzyjanie refleksji o potrzebie zastosowania norm i wytycznych w pełna zbieżność z prawem. Zamiar błędnie interpretują przepisy - w celu nie poddając urządzenia do wszelkich niezbędnych weryfikacji zgodności - środki, jakie ponosi, na poziomie gospodarczym, jak i produkcji, wpływ w znoszący drogę do obrotu produktów na rynku.

Sicom Testing oferuje kompletną usługę dla Certyfikat CE produktów.

ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO MIESIĘCZNEGO NEWSLETTERA

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, Napisz do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

8 komentarze na temat "Wycofanie produktów z rynku i sankcje: naruszeniem CE”

 1. Kupiłem wykaszarkę od francuskiego producenta do mojej minikoparki od 1,6 Tb, który potwierdził mi, że przestrzega zasad bezpieczeństwa. Urządzenie rozpadło się po kilku godzinach użytkowania. Odkryłem, że nie ma certyfikatu CE, a instrukcje użytkowania są niekompletne. Na szczęście i tylko na szczęście kierowca nie został trafiony przez uchwyt ostrza, który stał się latającym spodkiem. Producent potwierdził mi, że certyfikacja CE nie jest obowiązkowa dla jego produktu. Ten produkt wydaje mi się bardzo niebezpieczny. Chcę, żeby ten producent odebrał swój samochód i powiadomił swoich klientów.

  • Dzień dobry,
   Podkaszarka musi być zgodna z dyrektywą maszynową i dlatego musi posiadać znak CE (do umieszczenia po sprawdzeniu zgodności z przepisami), jeśli nie jest zgodny z przepisami, nie może być wprowadzony do obrotu.
   Serdeczne pozdrowienia
   Sicom Test

 2. Dzień dobry
  Chciałem zadać ci pytanie. Wprowadzać produkt na rynek w UE, musi mieć oznakowanie CE widoczne na produkcie.
  W przypadku telefonów komórkowych, do teraz, kupujemy go ze znakiem CE i certyfikatem cyfrowym w oprogramowaniu telefonu.
  To oznaczenie CE jest obowiązkowe we wszystkich sprzedawanych krajach?
  Kiedy kupujemy telefony komórkowe z innych krajów, jesteśmy odpowiedzialni za posiadanie znaku CE i konieczne jest również posiadanie przez nich deklaracji zgodności?
  W przypadku urządzeń mobilnych, jeśli mają tylko certyfikaty w oprogramowaniu telefonu, wystarczy?
  W Hiszpanii telefon musi posiadać oznaczenie CE z tyłu telefonu? Jak telefon komórkowy powinien być certyfikowany?
  I w końcu, jakie są przepisy / przepisy dotyczące certyfikowanych urządzeń telefonii komórkowej?
  Dziękuję za uwagę

  • Dzień dobry,
   -Oznakowanie CE musi być umieszczone w sposób widoczny, czytelne i nieusuwalne na urządzeniu radiowym lub na jego tabliczce, chyba że nie jest to możliwe lub konieczne ze względu na charakter sprzętu radiowego. Oznakowanie CE musi być umieszczone w sposób widoczny i czytelny na opakowaniu.
   -Oznakowanie CE jest obowiązkowe we wszystkich krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
   -Wszystkie urządzenia radiowe wprowadzane do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym muszą posiadać zarówno znak CE, jak i deklarację zgodności.
   -Hiszpania jest częścią Europejskiego Obszaru Gospodarczego, więc wszystkie urządzenia radiowe wprowadzane do obrotu w Hiszpanii muszą posiadać znak CE
   -Wymagania dotyczące certyfikacji urządzenia radiowego są określone w dyrektywie w sprawie urządzeń radiowych 2014/53 / UE.
   Serdeczne pozdrowienia

 3. Witam,
  Myślę o zrobieniu ściennego stojaka na rowery. Rozumiem, że oznakowanie CE lub samocertyfikacja nie byłyby konieczne. Mam nadzieję, że zachowam zgodność z dyrektywą dotyczącą ogólnego bezpieczeństwa produktów, coś innego byłoby obowiązkowe? Kilka wskazówek, które warto wziąć pod uwagę?

  Wielkie dzięki i pozdrawiam

  • Dzień dobry.
   Rozumiemy, że w przypadku tego produktu wystarczy zastosować dyrektywę w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów.
   Pozdrowienia od Sicom Testing

 4. Maść,
  Chciałbym zaimportować mały przenośny sterylizator ze światłami LED UV-C z Chin.
  Chiński dostawca dostarczył mi certyfikaty CE + Rohs, ale bycie produktem “bardzo niskie napięcie” Nie rozumiem, czy certyfikat CE jest potrzebny, czy nie. Ponadto, jeśli otrzymane certyfikaty są wystarczające do umieszczenia znaku CE na produkcie.
  Możesz mi pomóc?
  Dzięki wielkie
  Łukasz Beccalossi

  • Dzień dobry.
   Produkt musi być certyfikowany na rynek europejski, a ze względów bezpieczeństwa prawdopodobnie będzie musiała być stosowana ogólna dyrektywa bezpieczeństwa produktu GPSD 2001/95 / WE.. Jeśli zawiera części elektroniczne, produkt podlega również dyrektywie w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30 / UE, iw tym przypadku należy umieścić znak CE. Dyrektywa RohS dotyczy również tego typu urządzeń.
   Testy Sicom mogą zapewnić pełną obsługę tego typu produktów, która rozpoczyna się od oceny dokumentacji udostępnionej przez dostawcę i znalezienia najbardziej ekonomicznego sposobu wprowadzenia produktu na rynek zgodnie z przepisami, posiadający także w domu całą zdolność do przeprowadzania wymaganych testów.
   Pozdrowienia od Sicom Testing

Pytania i uwagi

Jeśli masz pytania lub komentarze
Sicom Testowanie chętnie na nie odpowiemy.