fbpx
Wycofanie produktów z rynku i sankcji: naruszeniem CE

Wycofanie produktów z rynku i sankcji: naruszeniem CE

Jak wiadomo, la certyfikat CE jest niezbędnym elementem wprowadzania do obrotu niektórych rodzajów produktów na rynku europejskim. mi’ zdefiniowane przez stosowanie norm i wytycznych, które udowodnić, że produkt jest zgodny z wszystkimi przepisami Wspólnoty Europejskiej w zakresie ochrony zdrowia, Bezpieczeństwo i ochrona środowiska.

Uzyskaniu - i utrzymanie - certyfikat CE posiada szereg szczególne obowiązki na inny podmioty gospodarcze zaangażowany. Spełnienie tych obowiązków - a więc zgodność oznakowania - jest ceniony przez państwa członkowskie w ramach notyfikowanych, zdolne do przeprowadzania procesu weryfikacji stałości właściwości produktów z przepisów.

W przypadku wykrycia niezgodności (a operator nie ekonomiczny działania naprawcze, aby położyć kres tej samej niezgodności), Otwierają się różne scenariusze w produkcie i podmioty zaangażowane w marketingu. Jednym z nich jest wycofanie produktów z rynku.

W przypadku niezgodności certyfikatu CE, w rzeczywistości, właściwe organy „podejmują wszelkie właściwe środki w celu ograniczenia lub zakazania wprowadzania do obrotu lub w celu zapewnienia jego wycofania z rynku, kosztem rynku odpowiedzialnej za wprowadzanie sprzętu ".

sankcje: wyroby budowlane

W uzasadnieniu przyjęcia środków ograniczających, takich jak zakaz i wycofania, Istnieją grzywny i więzienia, dobrze określony - w przypadku wyrobów budowlanych – z D.Lgs. n.106 / 2017. Sankcje oznaczają są klasyfikowane jako:

 • kary pieniężne (prognozowanie wartości minimalnej i maksymalnej grzywny);
 • kary pozbawienia wolności, (prognozowanie zatrzymania);
 • wspólne sankcje karne (prognozowanie zatrzymania i doskonałe);
 • grzywny.

swoiście, il Producent która narusza ogólne zasady i przepisy dotyczące stosowania oznakowania CE – oraz zasady i warunki określone w art 9 regulacja (UE) n. 305/2011 – Zostaje on karze grzywny od 4.000 Euro 24.000 euro; Fakt jest taki sam karane aresztem do góry 6 miesięcy i grzywnę w wysokości 10.000 Euro 50.000 EUR, jeżeli przedmiotowe produkty są przeznaczone do stosowania strukturalnego lub stosowania w straży pożarnej.

Produkty oczekujące na inspekcjęsankcje: kompatybilności elektromagnetycznej

A sprawy dyscyplinarne inne niż dekretu. n.106 / 2017, znajdziemy Art. 15. del D.Lgs. 6 listopad 2007, n. 194 do wdrożenia dyrektywy 2004/108 / WE. Artykuł ten określa kary pod względem kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń, Urządzenia i systemy, że przedstawiając:

• Każdy, kto stawia na rynek urządzeń, które nie są zgodne z wymogami ochrony podlega sankcji administracyjnej o zapłatę sumy z EUR 4.000 do EUR 24.000. Sankcja podlega każdy wprowadzania zmian do urządzeń z wymaganym oznakowaniem CE, że powoduje niespełnienie wymogów ochrony.

• Każdy, kto stawia na rynku, skomercjalizować, rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie lub instalowania urządzeń, które, choć w zgodzie z wymogami ochrony, są bez wymaganego oznakowania CE i dokumentacji technicznej, To jest przedmiotem sankcji administracyjnej o zapłatę sumy z EUR 2.000 do EUR 12.000.

sankcje, również, również dotknąć każdego z umieszczania znaków, które mogą być mylone z oznaczeniem CE (lub ograniczyć ich widoczność i czytelność): W tym przypadku, sankcja administracyjna wynosi suma z EUR 1.000 do EUR 6.000.

podobnie, Dla każdego, kto promuje reklamę dla urządzeń, które nie spełniają wymogów dekretu przewiduje kary administracyjnej określonej sumy z EUR 2.500 do EUR 15.000.

wnioski

Gniazdo test tych dwóch zestawów reguł - i skupienie sankcjonowania wygląd taki sam - ma na celu sprzyjanie refleksji o potrzebie zastosowania norm i wytycznych w pełna zbieżność z prawem. Zamiar błędnie interpretują przepisy - w celu nie poddając urządzenia do wszelkich niezbędnych weryfikacji zgodności - środki, jakie ponosi, na poziomie gospodarczym, jak i produkcji, wpływ w znoszący drogę do obrotu produktów na rynku.

Sicom Testowanie zapewnia pełną obsługę Certyfikat CE produktów.

 

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, Napisać do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

Oznakowanie UE dezynfekcja Efektywności energetycznej ekologiczny projekt obrabiarki

2 przemyślenia na temat „Wycofanie produktów z rynku i sankcji: naruszeniem CE”

 1. Maść,
  Chciałbym zaimportować mały przenośny sterylizator ze światłami LED UV-C z Chin.
  Chiński dostawca dostarczył mi certyfikaty CE + Rohs, ale bycie produktem “bardzo niskie napięcie” Nie rozumiem, czy certyfikat CE jest potrzebny, czy nie. Ponadto, jeśli otrzymane certyfikaty są wystarczające do umieszczenia znaku CE na produkcie.
  Możesz mi pomóc?
  Dzięki wielkie
  Beccalossi Luca

  • Dzień dobry.
   Produkt musi być certyfikowany na rynek europejski, a ze względów bezpieczeństwa prawdopodobnie będzie musiała być stosowana ogólna dyrektywa bezpieczeństwa produktu GPSD 2001/95 / WE.. Jeśli zawiera części elektroniczne, produkt podlega również dyrektywie w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30 / UE, iw tym przypadku należy umieścić znak CE. Dyrektywa RohS dotyczy również tego typu urządzeń.
   Testy Sicom mogą zapewnić pełną obsługę tego typu produktów, która rozpoczyna się od oceny dokumentacji udostępnionej przez dostawcę i znalezienia najbardziej ekonomicznego sposobu wprowadzenia produktu na rynek zgodnie z przepisami, posiadający także w domu całą zdolność do przeprowadzania wymaganych testów.
   Pozdrowienia z Sicom Testing

Pytania i uwagi

Jeśli masz pytania lub komentarze
Sicom Testowanie chętnie na nie odpowiemy.