Urządzenia opuszczane ręcznie: bezpieczeństwo samotnych pracowników

Urządzenia puchowe to szczególna technologia zapewniająca bezpieczeństwo pracownikom, którzy wykonują swoją pracę w izolowane kontekstysamodzielnie lub w środowisku z systemem komunikacji, który jest trudny w obsłudze. Urządzenia te są w stanie wykryć i monitorować postawa pracownika, generując różnego rodzaju alarmy w zależności od zdarzeń takich jak przedłużony bezruch czy utrzymanie pozycji leżącej.

Chociaż nie ma regulacyjnej definicji „pracownika izolowanego”, pojęcie to obejmuje pracowników, którzy pracują pod nieobecność innych osób w pobliżu, bez bezpośredniego kontaktu wzrokowego lub głosowego z pobliskimi operatorami. Do tej kategorii zaliczają się zatem nie tylko pracownicy, którzy wykonują swoją działalność w miejsca, do których trudno dotrzeć, ale także tych, którzy w dalszym ciągu pracują poza godzinami kanonicznymi, zapewniając swoją obecność w nocy lub w święta.

Ponadto wszyscy pracownicy, którzy – nawet jeśli mają na budowie kolegów – pracują w szczególnie trudnych warunkach pod względem wysiłku fizycznego, metod trudna komunikacja, niekorzystne czynniki środowiskowe lub miejsca trudno dostępne. Dla celów poglądowych, omawiana definicja obejmuje osoby zatrudnione w chłodniach, sprzątaniu, służbach ochrony, ale także rolników, strażników górskich lub leśnych, pracowników głębinowych i wysokościowych; wszystkie zawody, które wskazują na pewien stopień potencjalnych trudności w komunikowaniu się ze współpracownikami lub ratownikami.

DZIAŁANIE urządzeń typu man down

System musi być w stanie automatycznie wysłać sygnał alarmowy we wszystkich przypadkach, w których pracownik znajduje się w pozycji poziomej lub pionowej przez czas dłuższy niż wcześniej ustalony. sytuacja mikroruchowa. Zgłoszenie przez pracownika zagrożonego może odbywać się zarówno automatycznie, jak i ręcznie, za pomocą odpowiedniego przycisku.

Urządzenie man down – umieszczone na pasku, na szyi, w trosce o wygodę pracownika – wykrywa warunki określone jako niebezpieczne – na przykład nachylenie większe niż 70° przez ponad 50 sekund – przesyłając swoje współrzędne GPS za pośrednictwem sieci komórkowej do osób odpowiedzialnych za usługę pomocy.

W rzeczywistości, jeśli operator pozostaje w pozycji poziomej, urządzenie wysyłać raporty do centrum kontroli generującego połączenia telefoniczne, SMS, GSM, cykliczne oraz aktywującego alarmy dźwiękowe i wizualne na miejscu. Spowoduje to konieczność podjęcia działań ratowniczych na miejscu oraz pożądanego ratunku dla pracownika dotkniętego chorobą lub wypadkiem.

Również w przypadku urządzeń puchowych wymagane jest, aby przed wprowadzeniem sprzętu do obrotu producent lub importer upewnił się, że jest on zaprojektowany i wyprodukowany w zgodność z dyrektywami obowiązujące normy europejskie. Ponieważ są to urządzenia radiowe, obowiązującą dyrektywą jest dyrektywa RED (dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych). 2014/53/UE. Niniejsza dyrektywa nakłada wymagania dobre wykorzystanie widma radiowego, Z bezpieczeństwo i zgodność elektromagnetyczna. Należy zatem zastosować typowe procedury testowanie sprzętu radiowego.

PRZEPISY DOTYCZĄCE PRACY W odosobnieniu

Jak wiadomo, obowiązujące przepisy nakładają na pracodawcę obowiązek oceny i zapobiegania wszelkim zagrożeniom dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, zapewniając im „niezbędne i odpowiednie środki ochrony indywidualnej”.

Wymagania te wskazują na konieczność zapewnienia przez pracodawcę m.in odpowiednie środki komunikacji szybkiego uruchomienia systemu ratownictwa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Na poziomie regulacyjnym warto również pamiętać, że w oczekiwaniu na użycie urządzeń puchowych konieczne jest sformalizowanie umowa o ochronie prywatności spółka związana z geolokalizacją i przetwarzaniem powiązanych danych.

Konkludujemy pozytywnie z punktu widzenia zarządzania przedsiębiorstwem: zachęcanie do korzystania z urządzeń typu man down w wielu krajach prowadzi do obniżenia kosztów ubezpieczenia od wypadków przy pracy. Dodatkowym elementem jest dołożenie wszelkich starań przy zakupie – i produkcji – tych urządzeń skierowanych do stale rosnącego segmentu rynku.

Wszystkie urządzenia oddane do użytku przez firmę muszą posiadać oznaczenie oznakowanie CE potwierdzający pomyślne zakończenie procesu Certyfikat CE produktów przestrzegając w szczególności szczegółowych procedur dot certyfikacja sprzętu radiowego.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, napisz do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

rfid Technologia RFID przenośny_komputer Testowanie elektroniczne Walkie talkie

1 komentarz do “Dispositivi uomo a terra: la sicurezza per i lavoratori isolati”

Pytania i komentarze

Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi
Sicom Testing chętnie Ci odpowie.