Urządzenia elektroniczne dla Wojska i Policji pomiędzy oznakowaniem CE a bezpieczeństwem

Elektronikę obronną – i ogólnie elektronikę wojskową oraz dedykowaną organom policji – tworzą m.in złożone urządzenia i systemy elektroniczne, których bardzo wysokie walory technologiczne są w stanie chronić bezpieczeństwo narodowe.

To coś więcej niż tylko zaawansowane systemy, przeznaczone do działań takich jak wykrywanie, komunikacja, ochrona i atak, które znajdują zastosowanie w powietrzu, lądzie i morzu. Tego typu urządzenie – ze względu na niezwykle delikatny charakter użytkowania – wymaga zapewnić wysoką wydajność dla powodzenia operacji, minimalizując ryzyko związane z użytkowaniem.

Ogólnie rzecz biorąc, rynekelektronika w dziedzinie obronności uczęszcza do jednego modernizacja oraz do wzrostu wykorzystania zaawansowanych systemów elektronicznych, niezbędnych obecnie do realizacji stosunkowo prostych operacji, ale także projektów dużego kalibru.

Główne zastosowania elektroniki w siłach zbrojnych

Do najbardziej rozbudowanych makroobszarów interwencji systemów elektronicznych z pewnością znajdziemy te z nimi powiązane wykrycie i o godz komunikacja. W szczególności wszystkie produkowane przez nich urządzenia są jego częścią sygnały elektromagnetyczne w celu uzyskania informacji strategicznych. Są to sygnały takie jak zakłócenia, zakłócenia, łuki, korony – i wiele innych – które pozwalają nam wykryć szeroką gamę pojęć, zwłaszcza związanych z położeniem przeciwstawnych „obiektów”. Weźmy na przykład, spośród wielu, tj systemy radarowe (Wykrywanie i zasięg radiowy), które pozwalają wykryć obiekt w określonym promieniu, wysyłając sygnał, który odbija się od niego, aby poznać jego odległość.

Razem z tą makrokategorią urządzeń odgrywają kluczową rolę systemy komunikacji, jak również nagrywanie wideo i audio. Te urządzenia elektroniczne, radia, mają szczególne cechy wymiarowe i funkcjonalne i są podstawą do wyszukiwania innych kategorii informacji. Zastanówmy się na przykład, jak bardzo do prawidłowego funkcjonowania podsłuchu noszonego przez agenta czy kamer na hełmie noszonych na misjach przez żołnierzy Armii konieczne jest zapewnienie im bezpieczeństwa.

Ogólnie rzecz biorąc, biorąc pod uwagę znaczenie urządzeń elektronicznych na poziomie strategicznym konieczne jest, aby nie reagowały problemów związanych z ich użytkowaniem, czynnik mogący zagrozić powodzeniu działań Korpusu Zbrojnego.

Oznakowanie CE sprzętu elektronicznego przeznaczonego dla Wojska i Policji

Na poziomie legislacyjnym urządzenia elektroniczne dla Wojska i Policji są zwolnione z obowiązku posiadania certyfikatu i od oznakowanie CE. Jednakże we Włoszech i w pozostałej części Europy sektor ten jest świadkiem recesji rosnące zapotrzebowanie na testy i certyfikaty na temat danych produktów.

Są to produkty, które w przeszłości nie były certyfikowane, a proces ten jest obecnie uznawany za niezbędny. Wiele przetargi publiczne związane z siłami zbrojnymiw istocie oznakowanie CE w przypadku produktów elektrycznych i elektronicznych jest to wymagane lub postrzegane jako element preferencyjny.

Jedną z kluczowych kwestii w tej ewolucji jest coraz większe zainteresowanie praw operatorów sił zbrojnych jako pracownicy. W rzeczywistości konieczne jest, aby pracownicy otrzymali wszelkie zabezpieczenia przeznaczone dla innych typów pracowników w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i zapobiegania ryzyku.

Co więcej, oznakowanie CE jest dominujące, jeśli weźmiemy pod uwagę długość cyklu życia produktów elektronicznych przeznaczonych do celów wojskowych. Różnica pomiędzy cyklem życia produktów militarnych i konsumenckich jest znaczna: produkty elektroniczne dedykowane „prostemu” użytkownikowi mają stosunkowo krótką żywotność – średnio około trzech lat, ze specyficznymi odmianami w zależności od rodzaju produktu – natomiast urządzenia elektroniczne przeznaczone na potrzeby sił zbrojnych mają znacznie dłuższą żywotność.

Istnieją instrumenty elektroniczne, które dzięki bardzo wyrafinowanej i najnowocześniejszej konstrukcji mogą mieć życie, które toczy się od dziesięciu do trzydziestu lat. Systemy te w rzeczywistości charakteryzują się krzepkość, najnowocześniejsze technologie, podniesiony wydajność i często są wynikiem specjalistycznej pracy multidyscyplinarnych zespołów, często we współpracy z odpowiednikami komercyjnymi i akademickimi.

Jest zatem bardzo prawdopodobne, że w ciągu swojego długiego życia jako produkty elektroniczne, tj urządzenia dedykowane dla sił zbrojnych wymagają aktualizacji w niektórych swoich komponentach, konserwacji lub po prostu przerobione w świetle nowych potrzeb. W tym kontekście oznakowanie CE i wszystkie powiązane badania mają fundamentalne znaczenie dla stworzenia z biegiem czasu skutecznych produktów, które chronią ogromną liczbę operatorów, z którymi będą mieli kontakt.

Wyjątkowość produktów militarnych pod względem zgodności

Ze względu na swój bardzo wyrafinowany charakter i funkcjonalności związane z operacjami strategicznymi, projektowania tych systemów stwarza wiele wyzwań. W tym kontekście testy dla ocena zgodności urządzeń elektronicznych dla Wojska i Policji z dyrektywami europejskimi i umieszczeniem oznakowanie CE są niezwykle ważne. Nie możemy jednak zapominać owyjątkowy charakter niektórych urządzeń związanych z siłami zbrojnymi pod względem zgodności w porównaniu z produktami elektronicznymi przeznaczonymi dla ogółu konsumentów.

Przypominamy, że sprzęt i produkty elektryczne i elektroniczne dedykowane konsumentom muszą spełniać te wymagania różne dyrektywy dotyczące oznakowania CE i bezpieczeństwa, w tym dyrektywa niskonapięciowa (LVD), dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej, dyrektywa RoHS, dyrektywa WEEE, dyrektywa w sprawie ekoprojektu, dyrektywy związane z narażeniem człowieka i polami elektromagnetycznymi.

Należy podkreślić, że niektóre produkty elektroniczne przeznaczone do celów wojskowych, ze względu na swoją precyzyjną funkcjonalność, nie jest w stanie przejść niektórych testów certyfikacyjnych przeznaczonych dla standardowych produktów, jak ma to miejsce w rzeczywistości w przypadku całego sprzętu mającego na celu zakłócanie telekomunikacji.

Rozumie się zatem, że w przypadku produktów „wyjątkowych” tzw prawidłowe działanie i przetestuj wszystkie komponenty, które tego wymagają, podczas gdy produkty, które na to pozwalają, będą w stanie to zrobić korzystać z oznakowania CE i zaistnieć na rynku zapewniając jakość, bezpieczeństwo i skuteczność.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, napisz do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

bezpieczeństwo produktów elektrycznych

Pytania i komentarze

Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi
Sicom Testing chętnie Ci odpowie.