Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE – z dnia 26 lutego 2014 r. i wdrożona we Włoszech Dekretem Legislacyjnym nr 86 z dnia 19 maja 2016 r. – harmonizuje ustawodawstwo Państw Członkowskich w odniesieniu do sprzętu elektrycznego przeznaczonego do użytku w określonych granicach napięcia. Dyrektywa ma na celu zapewnienie, że dany sprzęt elektryczny posiada odpowiednią ochronę przed różnego rodzaju zagrożeniami elektrycznymi. Odnosząc się do norm technicznych IEC/ISO EN – których muszą przestrzegać producenci wyrobów elektrycznych – Dyrektywa wyjaśnia spodziewane zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, określając parametry, dla których urządzenia są bezpieczne w zakresie ich przeznaczenia.

Niniejsza dyrektywa mieści się w ramach prawnych dotyczących swobodnego przepływu i wprowadzania do obrotu produktów we Wspólnocie Europejskiej. Jej ostatecznym celem jest uniknięcie ryzyka związanego z produktem lub zjawiskiem, chroniąc w ten sposób wspólne interesy europejskich obywateli i przedsiębiorstw.

Angielska nazwa tej dyrektywy brzmi: Dyrektywa niskonapięciowa;

Jego skrócony akronim to: LVD;

Jego kod to: 2014/35/UE;

Poprzednie dyrektywy w tym temacie, które dziś już nie obowiązują, to: 2006/95/WE, 73/23/EWG.

Warto znać odniesienia do starych dyrektyw, ponieważ często można je znaleźć w dokumentacji produktów lub komponentów, ale także w europejskich przepisach ustawowych i wykonawczych, jeśli nie były ostatnio aktualizowane.

Obszar zastosowania: Dyrektywa 2014/35/UE (LVD) dotyczy sprzętu elektrycznego prądu przemiennego i stałego o napięciu znamionowym odpowiednio od 50 do 1000 V i od 75 do 1500 V.

Zasadnicze wymagania: produkty objęte zakresem stosowania dyrektywy, które mają zostać wprowadzone na rynek europejski, muszą spełniać zasadnicze wymagania opisane w załączniku 1 dyrektywy. Ogólnie rzecz ujmując, zasadnicze wymagania Dyrektywy dotyczą wysokiego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, zwierząt domowych oraz mienia, przy jednoczesnym zapewnieniu funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Główna treść dyrektywy

 • Lokal
 • Obszar zastosowania
 • Definicje
 • Zasadnicze wymagania
 • Obowiązki producenta
 • Obowiązki pozostałych wykonawców
 • Wolny ruch
 • Domniemanie zgodności i normy zharmonizowane
 • Ocena zgodności
 • Organy notyfikowane
 • oznakowanie CE

Analiza obwoduLokal

Motywacje, które doprowadziły do napisania samej dyrektywy, rozumiane są jako „Przesłanki”.

Obszar zastosowania

Zakres określa kategorie produktów lub zjawisk regulowanych przez dyrektywę. Często formułowane jest ogólne kryterium wraz z wyraźnymi wykazami produktów/zjawisk podlegających dyrektywie oraz produktów/zjawisk wyłączonych z dyrektywy w celu wyjaśnienia konkretnych sytuacji.

Definicje

Sekcja „Definicje” zawiera wszystkie szczegółowe wyjaśnienia głównych terminów używanych w dyrektywie, przydatne do pełnego zrozumienia zakresu zastosowania.

Zasadnicze wymagania

Wymagania zasadnicze to wymagania, które musi spełnić wyrób, aby został wprowadzony na rynek. Często zasadnicze wymagania znajdują się w załączniku I do dyrektywy.

Obowiązki producenta

Producent (lub jego upoważniony przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej) jest przede wszystkim odpowiedzialny za wprowadzenie produktu na rynek. W tym rozdziale opisano obowiązki i procedury, których musi przestrzegać, odsyłając do załączników dyrektywy w celu uzyskania bardziej szczegółowych wyjaśnień i przepisów.

Obowiązki pozostałych wykonawców

Dystrybutorzy i sprzedawcy detaliczni ponoszą również odpowiedzialność, jeśli sprzedają produkty niezgodne z dyrektywami europejskimi. Muszą sprawdzić, czy producent zlecił przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego, czy produkt posiada deklarację zgodności UE i czy posiada znak CE.

Potencjalny importer musi zapewnić przeprowadzenie procedur weryfikacji zgodności produktu, sprawdzić obecność oznakowania CE oraz zapewnić dostępność dokumentacji technicznej produktu właściwym organom krajowym.

Wolny ruch

Państwa członkowskie muszą założyć, że produkty posiadające oznakowanie CE są zgodne ze wszystkimi przepisami mających zastosowanie dyrektyw wymagających jego umieszczenia. Nie mogą zatem zakazywać, ograniczać ani uniemożliwiać wprowadzania do obrotu i oddawania do użytku na swoim terytorium wyrobów opatrzonych oznakowaniem CE, chyba że przepisy dotyczące oznakowania CE zostały zastosowane w sposób niewłaściwy.

Domniemanie zgodności i normy zharmonizowane

Dyrektywy, które nas interesują, powiązane są z listą norm zharmonizowanych publikowaną w Europejskim Dzienniku Urzędowym. Normy zharmonizowane znacznie ułatwiają weryfikację zgodności produktu z wymaganiami dyrektywy. Normy te szczegółowo opisują, w jaki sposób należy przeprowadzać badania lub inne rodzaje ocen niezbędnych do weryfikacji bezpieczeństwa elektrycznego.

Jeżeli dla wyrobu dostępne są normy zharmonizowane spełniające wszystkie wymagania dyrektywy – jeżeli normy te zostaną zastosowane w sposób kompletny i wyrób przejdzie wszystkie badania wymagane przez same normy – wówczas można założyć, że wyrób spełnia wymagania wymogi bezpieczeństwa.ta dyrektywa. W przypadku braku zharmonizowanych norm odpowiednich dla produktu, ścieżka jest bardziej skomplikowana i kosztowna.

Wyposażenie odpowiedniego laboratorium do przeprowadzenia badań wymaganych przez Normy Zharmonizowane jest dość kosztowne. Z tego powodu producenci często polegają na zewnętrznych laboratoriach badawczych w zakresie testów bezpieczeństwa elektrycznego.

Organy notyfikowane

W Europie jest to jednostka, która może przeprowadzić ocenę zgodności występując w roli strony trzeciej lub ocenić, czy ta przeprowadzona przez producenta i jego zaufane laboratoria jest prawidłowa. Jednakże w większości przypadków korzystanie z jednostki notyfikowanej nie jest przewidziane lub w żadnym przypadku nie jest konieczne.

oznakowanie CE

Produkty spełniające wszystkie postanowienia odpowiednich dyrektyw wymagające oznakowania CE muszą je nosić. Oznaczenie to stanowi w szczególności informację, że produkty spełniają zasadnicze wymagania wszystkich mających zastosowanie dyrektyw oraz że przeszły procedurę oceny zgodności przewidzianą w samych dyrektywach. Państwa członkowskie są również zobowiązane do podjęcia niezbędnych środków w celu ochrony oznakowania CE.

Sicom Testing dzięki swojemu ogromnemu doświadczeniu oferuje szeroką gamę usług dla testy bezpieczeństwa elektrycznego.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, napisz do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

narażenie_człowieka telefon deszczowy Dom rodzinny Bezpieczeństwo System pomiarowy SAR

49 komentarzy do “La Direttiva Bassa Tensione (LVD)”

 1. Dzień dobry,
  Czy dyrektywa w sprawie ekoprojektu ma zastosowanie również do produktów opracowanych na otwartej licencji? Produkt podobny do karty sieciowej.
  Drugie pytanie brzmi: jeśli klient chce inną wtyczkę, to czy należy ją testować łącznie z całym systemem?

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   Dyrektywa dotycząca ekoprojektu ma zastosowanie do produktów podłączonych do sieci energetycznej. Jeżeli nie ma szczegółowych przepisów dotyczących rodzaju produktu, w przypadku produktów domowych i biurowych nadal konieczne jest sprawdzenie zużycia w trybie czuwania (lub wyłączonym, ale wyłączonym). podłączony do sieci) ) jest niższa od określonych limitów. Jeśli produkt jest produktem wtykowym, który można podłączyć do systemu zasilanego z sieci, ekoprojekt ma zastosowanie do całego systemu.
   Z wyrazami szacunku
   Test Sicom

   Odpowiedz
 2. Dobry wieczór. Chciałbym wiedzieć, czy raporty z testów LVD są obowiązkowe dla wyłączników i wymagają interwencji jednostki notyfikowanej. To samo pytanie odnośnie lampek choinkowych. Dziękuję

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   Wyłączniki automatyczne podlegają przepisom LVD, dlatego w celu wykazania zgodności wymagane są raporty z testów; interwencja jednostki notyfikowanej nie jest konieczna, ponieważ zgodnie z założeniem (9) dyrektywy LVD: „Niniejsza dyrektywa nie przewiduje żadnej procedury oceny zgodności wymagającej interwencji jednostki notyfikowanej”.
   Jeśli chodzi o lampki choinkowe, podlegają one dyrektywie LVD, jeżeli są przeznaczone do stosowania przy napięciu znamionowym od 50 do 1000 V w przypadku prądu przemiennego i od 75 do 1500 V w przypadku prądu stałego, w przeciwnym razie podlegają one ogólnej dyrektywie dotyczącej bezpieczeństwa produktów (2001/2001/2001/2001). 95/WE); ponadto, jeśli do stworzenia instalacji wykorzystuje się kilka lampek bożonarodzeniowych, ta ostatnia (we Włoszech) również musi być zgodna z przepisami dotyczącymi instalacji.
   Z wyrazami szacunku
   Test Sicom

   Odpowiedz
 3. Jakimi wytycznymi powinienem się kierować przy balkonowym panelu fotowoltaicznym 39V i 10,8A DC... z mikroinwerterem 350W na 230V AC podłączonym do sieci domowej równolegle z rozdzielaczem (wpiętym)? Mówilibyśmy o mocy końcowej z 1 panelem o mocy 350 W, podczas gdy z 2 panelami równolegle o mocy 700 W w trybie prądu przemiennego.

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   Poszczególne moduły muszą spełniać wymagania dyrektyw:
   -Niskie napięcie
   -Zgodność elektromagnetyczna
   -RoHS
   Z wyrazami szacunku
   Test Sicom

   Odpowiedz
   • Czy jednak zestaw „panel+inwerter+skrzynka z zabezpieczeniami+wtyczka” nie powinien mieć jako całości jednego oznakowania CE, mimo że poszczególne elementy już to oznaczenie mają?

    Odpowiedz
    • Dzień dobry,
     Jeżeli zmontowany "panel+inwerter+pudełko z zabezpieczeniami+wtyczka" sprzedawany jest użytkownikowi końcowemu jako pojedynczy produkt, to tak, musi mieć jednolite oznaczenie, obowiązujące dyrektywy są takie same.
     Z wyrazami szacunku
     Test Sicom

     Odpowiedz

Pytania i komentarze

Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi
Sicom Testing chętnie Ci odpowie.