Nawet dla osób o ograniczonej produkcji, koszt niezgodnością produktu jest znacznie większa, jeśli zostanie wykryty, gdy produkt jest już w obiegu, w porównaniu do być wykryte i rozwiązane w procesie certyfikacji.
W niektórych przypadkach, polegać na wielkich międzynarodowych marek z testów i certyfikacji nie jest gwarancją jakości.

Stosowanie wszystkich standardów wymaganych podczas certyfikacji produktu w rzeczywistości jest to kwestia pewnego stopnia złożoności oraz jego prawidłowy przebieg wymaga skrupulatność wraz z wielkiej wiedzy technicznej.

Ponieważ faza przygotowawcza dokumentacji technicznej dla oznakowania CE, musimy dokładnie ocenić deklaracji zgodności i dokumentacji dostarczonej przez poszczególnych producentów komponentów.

Jest to ważny krok, ponieważ wiąże dostawców klienta, który jest lepiej ocenić przed rozpoczęciem produkcji.

Prace przeprowadzone przez laboratorium badawcze i certyfikacji ma na celu ochronę swojego klienta i zapobiec mu wielką niedogodność, gdy produkt jest w obiegu. Jednak niektórzy klienci nie są świadomi tej roli, szczególnie wtedy, gdy twarz opóźnienia na etapie planowania mogą przeważać ślepe dążenie do uzyskania znaku CE na produkcie za wszelką cenę, pod warunkiem, że w pośpiechu.

Jak uzyskać znak CE

Aby uzyskać Certyfikat CE produktów, często powinno obejmować jak laboratorium Sicom Testing, charakteryzuje kompetentnego personelu i ekstremalnych uwagę na ochronę produktu i klienta.

Aby wprowadzić swój produkt na rynek z ufnością, całkowitego bezpieczeństwa i zgodności z obowiązującymi normami, skonsultować się z ufnością do Sicom Testing (info@sicomtesting.com)

pytania

Jeśli masz pytanie lub komentarz
Sicom Testowanie chętnie na nie odpowiemy.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. wymagane pola są zaznaczone *