Umowa o współpracy pomiędzy Sicom Testing a CATAS

Nawiązanie współpracy pomiędzy różnymi laboratoriami nie zawsze jest łatwe, a co dopiero natychmiastowe. Często bowiem konkurencja zwycięża, czyniąc jakąkolwiek współpracę niemal niemożliwą.

Przy okazji niedawnego seminarium specjalizacyjnego dotyczącego zelektryfikowanych produktów meblowych, Sicom Testing I KATAS pokazali jednak, że współpraca jest możliwa. W rzeczywistości oba laboratoria podpisały umowę o oferowaniu kompletnej usługi we wszystkich kwestiach związanych z meblami zelektryfikowanymi.

Sicom Testing jest laboratorium specjalizującym się w badaniach kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Z kolei CATAS zajmuje się wszystkimi badaniami mechanicznymi i chemicznymi, mając bardzo długie doświadczenie w branży mebli elektrycznych.
Jej dyrektor, dr Andrea Giavon, od lat uczestniczy jako przedstawiciel Włoch w międzynarodowych grupach normalizacyjnych tej branży.

Połączenie zasobów Sicom Testing i CATAS działa już od kilku miesięcy, ale dzięki porozumieniu nabiera bardziej uporządkowanego i przede wszystkim bardziej bezpośredniego kształtu dla klienta końcowego.

Firmy produkujące meble połączą się z jedną platformą, na której znajdą usługi obu laboratoriów.
To nie przypadek, że porozumienie zostało podpisane podczas seminarium Zastosowanie dyrektywy maszynowej, oznakowanie CE, kompatybilność elektromagnetyczna.
Współpraca pomiędzy Sicom Testing a CATAS w rzeczywistości ma za główny cel bezpieczeństwo firm produkcyjnych i klientów końcowych.

The meble pod napięciem, być może najbardziej rewolucyjny i użyteczny wynalazek w branży meblarskiej (wystarczy pomyśleć o fotelach zelektryfikowanych, które poprawiają życie setek ludzi, żeby podać przykład), słusznie podlegają rygorystycznym przepisom CE.

Jeśli nie zostaną odpowiednio przetestowane, mogą być przyczyną nieprzyjemnych i niebezpiecznych wypadków domowych z poważnymi szkodami dla użytkownika i firmy produkcyjnej.

W konferencji odbywającej się w siedzibie Catas, której tematem była m.in Bezpieczeństwo produktu meblowego: analiza ryzyka, mówca Doktor Andrea Giavon bardzo jasno wyjaśnił różne rodzaje ryzyka.
„W trakcie analizy” wyjaśnił „Musimy wziąć pod uwagę normalne użycie, ale także nietypowe, ale przewidywalne użycie.
Na przykład fotel przeznaczony dla jednej osoby czasami pomieści dwie, a nawet trzy osoby, w poprzek lub na podłokietnikach.
W przytoczonym przykładzie przewrócenie się może być spowodowane nadmiernym obciążeniem lub zawaleniem się konstrukcji, co może mieć bardzo poważne konsekwencje dla zaangażowanych osób”.

Również w tym przypadku odpowiedzialność wobec prawa ponosi producent, gdyż są to przewidywalne zastosowania produktu.

Mówca lekarz Roberto Passini, Reżyser Sicom Testing, poruszył kolejny ważny temat dotyczący sprzętu AGD. Bezpośrednio cytujemy niektóre fragmenty przemówienia lekarza.
„Wszystkie urządzenia gospodarstwa domowego podlegają rodzinie zharmonizowanych norm EN 60335.
Są to dość surowe zasady, ponieważ środowisko domowe w Europie i na świecie jest najniebezpieczniejszym środowiskiem, w którym dochodzi do najwyższego odsetka poważnych i śmiertelnych wypadków, częściej niż na drogach, niż w miejscu pracy.
W środowisku domowym osoby nieprzeszkolone, dzieci i osoby starsze korzystają z wszelkiego rodzaju sprzętu i są narażone na różne niebezpieczeństwa. Musimy także wziąć pod uwagę noworodki, inwalidów i zwierzęta domowe…”
.
Ze słów Doktora Roberto Passini jasno wynika, że w środowisku domowym należy wziąć pod uwagę jednoczesną obecność wielu podmiotów o różnych cechach fizycznych i zdolnościach.

Należy przyznać ogromne uznanie europejskim technicznym grupom roboczym za opracowanie dyrektyw, wytycznych dotyczących stosowania dyrektyw, norm zharmonizowanych i norm technicznych.
Celem tego zbioru przepisów jest pomoc producentom i rynkowi europejskiemu.
Stosowanie norm i dyrektyw jest obowiązkowe i tworzy uproszczoną ścieżkę, która gwarantuje dostęp do całego rynku europejskiego, przyczyniając się jednocześnie w konkretny sposób do jakości produktów.

Współpraca pomiędzy dwiema firmami, tak dobrze zorganizowaną i doświadczoną jak CATAS e Sicom Testing to właściwy sposób na oferowanie konsumentom końcowym i producentom mebli bezpiecznych w każdej sytuacji i użytkowaniu.
Wydaje nam się, że słuszne będzie zakończenie, zagłębiając się w te dwie ważne rzeczywistości.

Catas to najważniejsza rzeczywistość na poziomie europejskim w zakresie analiz chemicznych, testów fizycznych i mechanicznych materiałów, komponentów i produktów stosowanych w sektorze drzewnym, meblarskim i budowlanym.
Posiada dwa centra operacyjne, San Giovanni al Natisone (Ud) i Lissone (Mb), wyposażone w doskonałe, najnowocześniejsze laboratoria i najlepszych wyspecjalizowanych techników.

Sicom Testing jest laboratorium badawczo-certyfikacyjnym urządzeń elektrycznych, elektronicznych i radiowych, które może poszczycić się również doświadczeniem w zakresie: testowanie mechanicznych elementów mebli, w certyfikacja komponentów oświetleniowych I Elementy wyposażenia do użytku medycznego.
Codziennie w dwóch biurach w Trieście i San Canzian d'Isonzo wysoko wyspecjalizowani technicy pracują nad tym, aby wprowadzenie na rynek produktów zelektryfikowanych było proste, szybkie i bezpieczne.

Lepiej zapobiegać niż leczyć, uczy nas popularna mądrość i jesteśmy pewni, że gdy dwa laboratoria połączą swoją wiedzę, zasoby i narzędzia, z pewnością wszyscy będziemy choć trochę bezpieczniejsi.

Sicom Testing i CATAS oferują kompleksową obsługę certyfikacja komponentów oświetleniowych, produkty elektryczne, sprzęt elektroniczny i testowanie mechanicznych elementów mebli.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, napisz do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

Zmotoryzowane łóżko Zmotoryzowany fotel

Pytania i komentarze

Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi
Sicom Testing chętnie Ci odpowie.