Wadliwe produkty i kontrweryfikacja testów certyfikacyjnych

W życiu produktu, nawet po wprowadzeniu go na rynek, mogą one wystąpić problemy związane z eksploatacją, bardzo często, gdy urządzenie jest już u użytkowników końcowych. Problemy związane z bezpieczeństwem i funkcjonalnością, które w związku z tym podważają autorytet firmy produkcyjnej (lub dystrybucyjnej), narażając na ryzyko jej relację zaufania z klientem.

W przypadku wadliwego działania produktów wskazane jest przeprowadzenie procedury kontrweryfikacja badań certyfikacyjnych w kompetentnym laboratorium. Kontrweryfikacja może polegać na konstruktywnej analizie urządzenia, ponownym wykonaniu testów produktu i jego krytycznych obszarów, przystąpieniu do dalszych testów w związku ze zgłoszonym problemem.

Kontrkontrole produktów problematycznych: obowiązki i liczby

Jak wiadomo, do ogółu zalicza się certyfikację CE i monitorowanie zgodności produktu w czasie obowiązków producenta, ale istnieją różne przypadki, które osobiście dotyczą liczb dystrybutor I importer.

Importer i dystrybutor – na poziomie zadań ogólnych – muszą zarówno zapewnić, że produkty pozostają w ich odpowiedzialności, a nie zostały zmodyfikowane w sposób, który mógłby zagrozić ich zgodności. Istotne znaczenie ma – ważny dla obu postaci – obowiązek wdrożenia wszystkie niezbędne środki kontrolnezwłaszcza w przypadku nieprawidłowego działania produktu.

W fazie kontrolę przez właściwe władze w rzeczywistości w przypadku incydentów związanych z produktami importerzy i dystrybutorzy muszą mieć taką możliwość udowodnij, że działałeś szybko i dokładnie. W tym kontekście kontrole wtórne produktów problematycznych są one podstawowym działaniem mającym na celu ochronę konsumenta, ale także gwarantującym autorytet uczestników łańcucha produkcji i dystrybucji.

Wadliwe produkty: niepowodzenie testów certyfikacyjnych

Po zidentyfikowaniu produktu stwarzającego problemy związane z jego bezpiecznym użytkowaniem przez użytkownika końcowego, firmy zwracają się do kompetentnego laboratorium z prośbą o podjęcie dalszych działań kontrweryfikacja badań certyfikacyjnych urządzenia, analizując je w jego krytyczne komponenty i poddawanie się temu konkretne testy.

Prawie we wszystkich przypadkach produkt, który ujawnił problemy w użytkowaniu, to produkt, który kontrweryfikacja testów certyfikacyjnych kończy się niepowodzeniem. Generalnie zatem praktycznie pewne jest, że produkt, który nie przejdzie testów certyfikacyjnych (na jakimkolwiek etapie są one proponowane) będzie produkt, który będzie sprawiał problemy w użytkowaniu.

Dzieje się tak, ponieważ testy certyfikacyjne są niezwykle blisko możliwych problemów w rzeczywistym użytkowaniu produktu, prezentując się jako doskonale niezawodne narzędzie dostarczające wskazówek co do jakości wyrobu wprowadzanego do obrotu.

Jakie laboratorium jest właściwe do testowania krytycznego produktu?

Wypadek produktowy to krytyczny moment dla każdej firmy, dlatego wybór najodpowiedniejszego laboratorium jest niezbędny, aby skutecznie i zdecydowanie zarządzać tym delikatnym etapem.

Jeżeli duże grupy certyfikacyjne mogą być preferowane w przypadku konieczności certyfikacji dużej serii produktów w bardzo krótkim czasie, w przypadku produktu, który ujawnił problemy małych i średnich laboratoriów prezentują się jako skuteczniejszych partnerów pod względem dokładności odpowiedzi i ochrony prywatności korporacyjnej.

Wysoki poziom opieki i uwagę na klienta – które są nieodłączną cechą małych laboratoriów – są czynnikami decydującymi w razie potrzeby zagłębić się w konkretny temat lub jeden problem związany z produktem. W bardziej intymnych kontekstach bowiem klient jest zarządzany z całkowicie dedykowaną uwagą, co przekłada się na większą dbałość w operacjach, a na pewno skuteczniejsze i pełniejsze reakcje.

Pod względem szacunek dla prywatności, małe lub średnie laboratorium zapewnia wysoki stopień poufności, biorąc pod uwagę mniejszą grupę roboczą, która ma kontakt z informacjami, a jest to wymóg, którego większy partner certyfikujący nie jest w stanie zagwarantować.

Dzięki pełna personalizacja prób i testów w sprawie produktów krytycznych i niekrytycznych, do bliskość klientów gdziekolwiek znajdują się ich biura, z maksymalną ochroną prywatności i dwudziestoletnim doświadczeniem w branży, Sicom Testing pozostaje idealnym partnerem dla firm, które tego potrzebują kontrole kontrolne i testy produktów elektrycznych, elektronicznych i radiowych.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, napisz do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

bezpieczeństwo produktów elektrycznych

Pytania i komentarze

Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi
Sicom Testing chętnie Ci odpowie.