Badania jakościowe wyrobów elektrycznych i elektronicznych dla handlu detalicznego na dużą skalę

W łańcuchach produkcyjnych dystrybucji na dużą skalę istotne jest wdrożenie działań zapobiegawczych, które pozwolą nam z wyprzedzeniem poznać zgodność – lub jakichkolwiek problemów – produktów, z punktu widzenia ciała stałego oszczędność czasu i pieniędzy, ale także utrzymanie wysokiej reputacji marki wśród konsumentów końcowych.

Aby zaoferować użytkownikom szeroką gamę bezpieczne i wydajne produkty konieczne jest przeprowadzenie badań, pomiarów i kontroli w godz laboratorium badawcze i certyfikujące wykwalifikowany. Te kontrole jakości stanowią pełną gwarancję zgodności produktów z obowiązującymi przepisami, a tym samym ich dobrego funkcjonowania i konserwacjipozytywny wizerunek firmy i niezawodne, co jest czynnikiem o najwyższym znaczeniu dla głównych graczy w sektorze handlu detalicznego na dużą skalę.

Jakość wyrobów elektrycznych i elektronicznych: badania i certyfikaty

W celu potwierdzenia I wymagania bezpieczeństwa dotyczące produktów elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do handlu detalicznego na dużą skalę, wszystko trzeba pociągnąć dalej badania profilaktyczne i – idealnie – z kolejne kontrole, nawet według próbki.

Właściwie, pamiętaj o tym importerzy i dystrybutorzy - bez uszczerbku dla obowiązków normalnie spoczywających na producentach - mają obowiązek znać certyfikat CE oraz załączona dokumentacja produktów, identyfikując krytyczne problemy lub potencjalne niezgodności. W przypadku kontroli, wypadków lub nieprawidłowego działania produktu importerzy i dystrybutorzy również muszą mieć taką możliwość udowodnij, że postępowałeś rzetelnie, wdrażając wszystkie niezbędne środki kontroli produktów, które wprowadzają na rynek.

Aby zapewnić zgodność urządzenia z obowiązującymi dyrektywami, akonstruktywna analiza urządzenia, do wykonania testy związane z produktem, sprawdzenie oznaczeń, załączonej dokumentacji i dokumentacja techniczna produktu. Można przystąpić do weryfikacji analizy ryzyka i przydatności urządzenia, podchodząc do ewentualnych dalszych testów w odniesieniu do konkretnego produktu.

Import z Azji: testy jakości dla handlu detalicznego na dużą skalę

Import z Azji – i w ogóle z krajów spoza UE – produktów elektrycznych, elektronicznych i radiowych przeznaczonych do dystrybucji na dużą skalę jest działalnością wymagającą znajdowanie skutecznych dostawców i partnerów, ale także ocenę przepisów dotyczących rodzaju produktu, niezbędnych badań i certyfikatów zgodności.

W trakcie weryfikacja jakości produktuna różnych etapach procesu ich produkcji i dystrybucji. Tak naprawdę, jeśli producent nie należy do UE, importer i dystrybutor mają obowiązek zadbać o to, aby na produktach przedstawiono odpowiednią dokumentację, unikając w ten sposób sankcje, blokady celne I problemy prawne. W rzeczywistości nierzadko zdarza się, że certyfikaty posiadane przez dostawców azjatyckich są niewystarczające lub nieodpowiednie do wprowadzenia produktów na rynek we Włoszech.

Kontrola jakości produktów elektrycznych, elektronicznych i radiowych przeznaczonych do handlu detalicznego na dużą skalę jest podstawowym i ogólnie wymaganym krokiem w różnych momentach: w fazie produkcja, przed wyjazdem towaru, ale także po jego przybyciu, w celu powtórzenia certyfikatów i zrobienia kontrole próbek.

Kompetentne laboratorium badawcze i certyfikujące, takie jak Sicom Testing, ma za zadanie przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych w odniesieniu do norm zharmonizowanych, w celu uzyskania – lub potwierdzenia – zgodność z dyrektywami europejskimi, umieszczania lub sprawdzania oznakowania CE importowanych produktów.

Wizerunek firmy, badania jakościowe i certyfikaty

Najbardziej uważne nowoczesne sieci dystrybucyjne stanowią a duża dbałość o zadowolenie klienta, kluczowy element w coraz bardziej cyfrowym i wzajemnie połączonym świecie, w którym opinia o produkcie – pozytywna lub negatywna – może zostać udostępniona bardzo dużej części użytkowników.

TO duże, działające na dużą skalę grupy dystrybucji detalicznejtak naprawdę zwracamy się do Sicom Testing nie tylko po certyfikację, weryfikację i ocenę zagadnień związanych z bezpieczeństwem produktów, ale także po badania związane z ich użyteczność i ich wydajność, wykonane wg całkowicie spersonalizowane procedury, mając na celu pełne zadowolenie konsumenta końcowego.

Obecność tych kontroli jakości, a także powtarzanie testów produktów importowanych, odbija się pozytywnie na reputacja marki korporacyjnej a co za tym idzie, od związanych z tym zysków. Ogromna wartość pojęcia reputacji w procesach wyborów konsumenckich była przedmiotem badań Webera Shandwicka w analizie „The State of Corporate Reputation”.

Z raportu wynika, że ankietą objęto średnio kadrę kierowniczą wiodących światowych firm przypisują 63% wartości rynkowej swojej firmy ogólnej reputacji marki. Twierdzenie badania „Everything Matters Now” opiera się na kluczowej koncepcji: w dobie mediów społecznościowych, portali do dzielenia się opiniami klientów niewielka awaria lub minimalny wypadek może mieć ogromny wpływ na obroty. Tam Reputacja firmy jest zatem nieocenionym atutem pozwalającym na maksymalne wykorzystanie tego potencjału wynik finansowy.

Wybierz odpowiednie laboratorium

Wielkoprzemysłowy handel detaliczny regularnie korzysta z wykwalifikowanych partnerów, którzy oferują klientom produkty w pełni spełniające ich oczekiwania. Niezbędne jest kierowanie się sobą przy wyborze laboratorium za powodzenie procesu, biorąc pod uwagę specyfikę i potrzeby kanału dystrybucji.

Małe i średnie laboratoria prezentują się jako optymalnych partnerów pod względem ochrona prywatności I trafność odpowiedziw porównaniu z dużymi grupami certyfikującymi, które mogą lepiej nadawać się do szybkiego zarządzania ogromną serią produktów – być może dystrybuowanych w różnych krajach.

Tam jednak, gdzie wolumen produktów jest średniej wielkości lub zachodzi potrzeba zgłębienia konkretnego tematu z niezwykłą dokładnością – lub ewentualnie oceny, wypadek produktu – małe laboratorium może zagwarantować klientowi aw pełni poświęcona uwaga, co przekłada się na większą dbałość i z pewnością skuteczne i szczegółowe odpowiedzi.

Co więcej, w małym lub średnim laboratorium możesz na tym zyskać wysoki poziom poufności, biorąc pod uwagę mniejszą grupę osób mających kontakt z informacjami o klientach, co jest trudne do powtórzenia w przypadku większego partnera certyfikującego.

Dopełnieniem całości jest uwaga poświęcona klientowi personalizacja testów i prób, maksymalna ochrona prywatności, dwudziestoletnie doświadczenie w branży, dostępność wysoko wykwalifikowany personel kto zna je dokładnie potrzeb wielkoskalowego handlu detalicznego, robią Sicom Testing idealny partner dla firm działających w tym kanale dystrybucji.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, napisz do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

Pytania i komentarze

Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi
Sicom Testing chętnie Ci odpowie.