Technologia LED: zalety i zastosowania w oświetleniu

Technologie oświetleniowe LED (diody elektroluminescencyjne) w dalszym ciągu cieszą się szerokim rozpowszechnieniem na rynku krajowym i międzynarodowym, ponieważ stanowią przyjazną dla środowiska alternatywę dla tradycyjnych technologii oświetleniowych. To uznanie wartości – na poziomie ekologicznym, ekonomicznym i funkcjonalnym – pomiędzy producentami i konsumentami powoduje, że rynek oświetlenia LED, jak wynika z szacunków i prognoz techników, wyraźnie rośnie. Tylko we Włoszech – jak wynika z „Raportu dotyczącego wydajnego i inteligentnego oświetlenia” Politechniki w Mediolanie – rynek LED wzrośnie z 900 milionów euro w 2015 r. do ponad Oczekuje się, że na rok 2020 wyniesie 1,5 miliarda euro.

Szacowany wzrost wyraźnie wpływa na różne obszary zastosowań. W 2020 roku – ponownie powołując się na wspomniany raport – szacuje się, że w oświetleniu gospodarstw domowych będzie wykorzystywanych 400 milionów źródeł światła LED. Do tego czasu liczba technologii LED w oświetleniu publicznym powinna osiągnąć 3,5 miliona, natomiast w sektorze przemysłowym/usługowym rynek powinien wzrosnąć o 80% w porównaniu z 2015 r., przy czym 20% włoskiego przemysłu skorzysta z technologii LED. Ogólny obraz skutkowałby całkowitymi oszczędnościami energii wynoszącymi 10,8 TWh rocznie.

Zalety i obszary zastosowań oświetlenia LED

Jak wspomniano, do najważniejszych obszarów zastosowania technologii LED należą oświetlenie prywatne, oświetlenie publiczne i przemysłowe, a także sektor motoryzacyjny. Zalety jego stosowania dotyczą podstawowych aspektów, takich jak oszczędność energii, redukcja kosztów utrzymania związanych z żywotnością produktu, jakość strumienia świetlnego, w pełnej zgodności z dyrektywą wspólnotową RoHS II. W szczególności możemy uwzględnić następujące mocne strony oświetlenia LED:

Oszczędzanie energii. Przy tym samym emitowanym strumieniu źródło LED pochłania mniejszą ilość energii niż tradycyjne urządzenia oświetleniowe. Dzięki szerokim możliwościom kolimacji skuteczność świetlna urządzeń LED jest wysoka przy zmniejszonym zużyciu i zauważalnej redukcji emisji CO2. Szacuje się, że przy takim samym oświetleniu technologia LED osiąga oszczędności energii większe niż 50% w porównaniu z technologiami tradycyjnymi.

Ściemnianie. Regulacja strumienia świetlnego to jedna z opcji, na jaką pozwala technologia LED, utrzymująca temperaturę barwową i światło bez widocznych zmian, ale z możliwością częściowego zużycia według potrzeb.

Oświetlenie uliczne LEDOchrona środowiska. Technologia LED działa w pełnej zgodności z rozporządzeniem 2011/65/WE (znanym również dzisiaj jako RoHS II Dyrektywa w sprawie ograniczeń substancji niebezpiecznych), która zastąpiła rozporządzenie 2002/95/WE. Dzieje się tak dlatego, że w przeciwieństwie do niektórych starszych technologii oświetleniowych w diodach LED nie ma materiałów toksycznych ani szkodliwych dla środowiska, co pozytywnie wpływa na utylizację zużytych źródeł światła. Ponadto źródła te nie emitują promieni UV i IR.

Żywotność i konserwacja. Przy zasilaniu odpowiednim prądem i odpowiednim chłodzeniu przez odpowiedni układ rozpraszania, technologie LED zapewniają żywotność rzędu dziesiątek tysięcy godzin. Znacznie dłuższa żywotność tradycyjnych technologii oświetleniowych – na przykład żarówek i świetlówek – oznacza, że częstotliwość wymiany jest znacznie zmniejszona, co zmniejsza koszty konserwacji sprzętu.

Jakość światła. Światło emitowane przez źródło LED charakteryzuje się wysokim stopniem oddawania barw, co ma zasadnicze znaczenie dla percepcyjnej aktywności koloru przez ludzkie oko. Centralnym punktem przy wyborze technologii LED do oświetlenia drogowego oraz w sektorze motoryzacyjnym jest „białe światło” LED, które pozwala uzyskać efektywne i bezpieczne oświetlenie przy niższym zużyciu energii.

Uwagi dotyczące obsługi urządzeń

Jak wspomniano, właściwe zarządzanie temperaturą opraw LED jest kluczem do ich trwałości; dlatego konieczne jest zapewnienie układ chłodzenia/rozpraszania co pozwala technologii wytrzymać wysokie temperatury. Ponadto, aby zoptymalizować technologie LED i zagwarantować ich skuteczność pod względem działania i oszczędności energii, zastosowano doskonałą jakość i konstrukcjęzarys elektroniki. Charakterystyka komponentów elektronicznych - pod względem wymiarów i funkcjonalności - musi być odpowiednia do projektu produktu LED, aby zapewnić prawidłowe zarządzanie przepływem powietrza, a tym samym lepszą wydajność świetlną, stabilność i, jak wspomniano, żywotność i efektywne oszczędności energii i ekonomii.

Sicom Testing oferuje kompleksową obsługę certyfikacja komponentów oświetleniowych.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, napisz do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

Pytania i komentarze

Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi
Sicom Testing chętnie Ci odpowie.