Systemy oświetleniowe: przepisy, oznakowanie CE i projektowanie przyjazne środowisku

Proces, który prowadzi certyfikacja komponentów oświetleniowych jest dobrze uregulowane szczegółowymi przepisami i dyrektywami. Mówimy na przykład o dyrektywie kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE, dyrektywie niskonapięciowej 2014/35/UE, ale także rozporządzeniu (UE) 2019/2020 i dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE Rada.

Kompatybilność elektromagnetyczna dla systemów oświetleniowych

Tam Dyrektywa 2014/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady jest najpełniejszym narzędziem harmonizacji ustawodawstwa Państw Członkowskich w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej różnych urządzeń. W takim przypadku, aby wprowadzić systemy oświetleniowe do obrotu, będą zobligowani do tego oznaczone znakiem CE, ale także do przedstawienia deklaracji zgodności UE jako kolejnego poświadczenia zgodności z normami wspólnotowymi.

Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) definiuje zharmonizowane normy, na których opiera się ocena zgodności, zapewniając, że we wszystkich krajach UE system oświetleniowy jest uznawany za zgodny i w związku z tym może być sprzedawany bez żadnych przeszkód. Dyrektywa zawsze przewiduje przygotowanie dokumentacji technicznej, po przeprowadzeniu niezbędnych testów, należy udostępnić organom nadzorczym, dokładnie tak samo, jak ma to miejsce w przypadku dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE.

Jak zwykle ramy prawne prowadzące do oznakowania CE określają szczegółowe obowiązki operatorów podłączonych do produktu. Osoby te – na różnych poziomach – będą musiały sporządzić i utrzymywać dokumentację techniczną i deklarację zgodności UE, zapewnić wprowadzenie niezbędnych procedur, aby produkcja seryjna w dalszym ciągu spełniała wymogi; upewnić się, że do urządzenia dołączono jasne instrukcje i informacje oraz – na uzasadnione żądanie – dostarczyć wszelkie informacje i dokumentacjęw formie papierowej lub elektronicznej, niezbędne do wykazania zgodności urządzenia.

Systemy oświetleniowe a dyrektywa niskonapięciowa

To jest z Dyrektywa 2014/35/UE Parlamentu Europejskiego i Rady, że ustawodawstwo Państw Członkowskich dotyczące sprzętu elektrycznego przeznaczonego do użytku w ich obrębie określone limity napięcia. Dyrektywa ta odnosi się także do Normy techniczne IEC/ISO EN których muszą przestrzegać producenci urządzeń elektrycznych, stanowiąc źródło prawodawstwa mającego na celu zwalczanie zagrożeń przewidzianych dla zdrowia i bezpieczeństwa.

Dyrektywa niskonapięciowa stanowi, że produkty zgodne z tą dyrektywą – oraz wszystkimi innymi normami i dyrektywami odnoszącymi się do produktu – muszą być oznaczone znakiem CE aby wskazać zgodność i być głównym bohaterem deklaracji zgodności CE, którą należy przechowywać wraz z powiązaną dokumentacją techniczną, jak wspomniano powyżej dla dyrektywy EMC.

Jak wiadomo, certyfikacja CE jest niezbędna do wprowadzenia na rynek różnego rodzaju produktów, w tym systemów oświetleniowych. Znak CE gwarantuje konsumentowi zgodność produktu pod względem ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Proces niezbędny do uzyskania Znaku charakteryzuje się szeregiem obowiązków powiązanych z różnymi podmioty gospodarcze. Główna odpowiedzialność Certyfikacji jest jednym z obowiązków producent, ale w tym procesie występują różne niuanse, więc nawet liczby takie jak upoważniony przedstawicielimporter I dystrybutor są wyraźnie zaangażowani.

LED, ekoprojekt i rozporządzenie (UE) 2019/2020

The rozporządzenie (UE) 2019/2020 ustanawia wymogi dotyczące ekoprojektu w odniesieniu do sprzedaży lub eksploatacji oddzielnych źródeł światła i osprzętu sterującego.

W tych ramach regulacyjnych źródło światła rozumiemy jako: produkt napędzany elektrycznie, przeznaczony do emitowania światła głównie przez żarzenie, fluorescencję, wyładowania o dużej intensywności lub diody. Przez zasilacze należy jednak rozumieć elementy współpracujące ze źródłami światła w celu przygotowania energii elektrycznej z sieci do formatu elektrycznego wymaganego przez samo źródło.

Na poziomie projekt przyjazny dla środowiska systemów oświetleniowych diody LED – a co za tym idzie, aby poprawić efektywność środowiskową produktów w trakcie ich cyklu życia – rozporządzenie jawi się jako przydatne narzędzie zaradzić postępującej utracie efektywności energetycznej. W rzeczywistości te produkty mają tendencję do tracą jasność podczas ich użytkowania; oznacza to, że średnia efektywność energetyczna uzyskana w okresie życia produktu jest niższa niż w przypadku nowego produktu.

W tym kontekście rozporządzenie (UE) 2019/2020 ustanawia pewne wymogi granice dopuszczalności redukcji strumienia świetlnego w zależności od oczekiwanej żywotności samego źródła, zalecenie przeprowadzenia testów wytrzymałościowych w celu identyfikacji potencjalnej utraty jasności produktów.

Na przykład, przy typowym oczekiwanym czasie życia wynoszącym 15 000 godzin, spadek jasności po 3000 godzinach pracy (analiza laboratoryjna) musi być mniejszy niż 7% wartości początkowej.

Nie jest to niezwykle surowy limit w wartościach bezwzględnych, ale parametr, który można wykorzystać jako kompas przy rozróżnianiu produktów o wyższej jakości od produktów o gorszych parametrach, aby zagwarantować oszczędności energii netto dla systemu europejskiego.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, napisz do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

Zmotoryzowane łóżko Łączyć Zmotoryzowany fotel

12 komentarzy do “Sistemi di illuminazione: normative, marcatura CE e progettazione ecocompatibile”

 1. Dzień dobry,
  proszą nas o produkcję dla sklepów odzieżowych tzw. „lightboxów”, czyli „skrzynek aluminiowych”, na które przyklejane są diody LED + transformator + wtyczka 220V (patrz link)

  https://polisettimo.it/wp-content/uploads/2021/04/Lightbox-1c.png

  Chciałbym zrozumieć, czy jest to prawidłowe i zgodne z prawem, że w naszej branży praktyką jest, że klient prosi o te wykonane na zamówienie świecące przedmioty, a firmy dostarczają je po prostu poprzez montaż materiałów elektrycznych z oznakowaniem CE, odpowiednio zmontowanych i zamocowanych na konstrukcja aluminiowa.
  Czy można to zrobić bez umieszczania jakiegokolwiek oznakowania CE innego niż oznakowanie komponentów?
  Dziękuję 1000

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   Zgodność z obowiązującymi dyrektywami musi zostać zweryfikowana na gotowym produkcie, aby mógł on zostać wprowadzony do obrotu na rynku europejskim.
   W zależności od rodzaju produktu stosowane są różne dyrektywy. W przypadku urządzeń elektrycznych i elektronicznych podłączonych do sieci elektrycznej obowiązują dyrektywy dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej i dyrektyw niskonapięciowych.
   Gotowy produkt musi zostać przetestowany zgodnie z odpowiednimi normami zharmonizowanymi, aby wykazać zgodność z wymaganiami odpowiednich dyrektyw.
   Dokumentację produktu oraz protokoły przeprowadzonych badań należy zgromadzić w dokumentacji technicznej.
   W przypadku wielu podobnych produktów (które np. różnią się jedynie ilością diod i wymiarami) istnieje możliwość stworzenia jednego pliku technicznego.
   Deklaracja zgodności produktu musi być sporządzona i podpisana przez producenta.
   Z wyrazami szacunku
   Test Sicom

   Odpowiedz
 2. Sprzedam lampę składającą się z przewodu i żarówki, oba posiadają oznaczenie CE. Wykonuję abażur i podstawę. Czy potrzebuję certyfikatu?

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   Zgodność z obowiązującymi dyrektywami należy sprawdzić na gotowym produkcie, aby mógł on zostać wprowadzony do obrotu na rynku europejskim, nawet jeśli składa się z komponentów już indywidualnie certyfikowanych.
   W zależności od rodzaju produktu stosowane są różne dyrektywy. Na przykład dyrektywy dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej i dyrektywy niskonapięciowej mają zastosowanie do urządzeń elektrycznych i elektronicznych podłączonych do sieci energetycznej.
   Produkt należy przetestować zgodnie z odpowiednimi normami zharmonizowanymi, aby wykazać zgodność z wymaganiami odpowiednich dyrektyw.
   Dokumentację produktu oraz protokoły przeprowadzonych badań należy zgromadzić w dokumentacji technicznej.
   Deklaracja zgodności produktu musi być sporządzona i podpisana przez producenta.
   Sicom Testing może przeprowadzić dla Państwa badania oraz przygotować dokumentację techniczną i deklarację zgodności.

   Z wyrazami szacunku
   Test Sicom

   Odpowiedz
 3. Dzień dobry, jestem producentem lampy.Mam bardzo mało miejsca na umieszczenie etykiety i oznaczenia na samej lampie. Czy można zastąpić tę etykietę napisem laserowym ze znakiem CE i kodem QR zawierającym wszystkie obowiązkowe informacje? Z góry dziękuję za uprzejmą odpowiedź.

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   Według dyrektyw europejskich:
   „Producenci podają swoją nazwę, zastrzeżoną nazwę handlową lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres pocztowy, pod którym można się z nimi skontaktować, na materiale lub, gdy nie jest to możliwe, na opakowaniu lub w dokumencie towarzyszącym materiałowi.”
   Istnieje możliwość wykonania znakowania laserowego oraz wprowadzenia kodu QR, ale dane muszą być także podane na opakowaniu lub w dokumencie towarzyszącym, jeżeli nie ma możliwości umieszczenia etykiety na produkcie.
   Na produkcie musi znajdować się oznakowanie CE oraz, jeśli jest on podłączony do sieci elektrycznej, parametry zasilania (napięcie, prąd (lub moc) i częstotliwość).
   Z wyrazami szacunku
   Test Sicom

   Odpowiedz
 4. Witam, w imieniu jednego z naszych klientów, który potrzebuje eksportu do Turcji, mamy następujący problem.
  Posiadamy lampy francuskiego producenta, który deklaruje, że lampy te są zgodne z CE i posiadają certyfikat, jednak na lampach nie został umieszczony znak CE.
  Aby importować tego typu materiały do Turcji, wymagane jest posiadanie znaku CE.
  Czy na lampach można umieścić znak CE zgodny z przepisami? Czy istnieje procedura, której należy przestrzegać? Jak uzyskać etykietę zgodną z przepisami?

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   Za procedurę oznakowania CE i wynikające z niej umieszczenie etykiety na produkcie odpowiada producent.
   Jeżeli francuski producent przeprowadził wszystkie niezbędne kontrole lamp i stwierdził, że spełniają one wymagania obowiązujących dyrektyw europejskich, wówczas muszą one posiadać znak CE.
   Etykieta zawierająca znak CE i inne obowiązkowe informacje musi zostać umieszczona przez producenta lub osobę odpowiedzialną za produkt, jeśli producent nie ma siedziby na terenie Unii Europejskiej.
   Z wyrazami szacunku
   Test Sicom

   Odpowiedz
 5. Dzień dobry, mam zamiar rozpocząć sprzedaż produktu oświetleniowego do dekoracji jasnych ścian za pomocą lamp LED. Rozumiem, że potrzebuję certyfikatu CE oraz deklaracji UE o odpowiedzialności i zgodności.
  Czy konieczne byłyby dalsze wymogi na poziomie europejskim?
  Tysiące dzięki

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   Jeżeli jesteś producentem produktu, Twoimi obowiązkami są:
   – przeprowadzić odpowiednią procedurę oceny zgodności
   – przygotować dokumentację techniczną
   – umieścić oznakowanie CE na urządzeniu
   – przygotować wymagane dokumenty (deklaracja zgodności, instrukcje)
   – umieść etykietę.

   Jeśli importujesz produkt z krajów spoza UE, jesteś uważany za importera:
   Każdy importer ma obowiązek umieścić na sprzęcie elektrycznym swoją nazwę, zarejestrowaną nazwę handlową lub zarejestrowany znak towarowy oraz adres pocztowy, pod którym można się z nim kontaktować, w celu upewnienia się, że producent przeprowadził odpowiednią procedurę oceny zgodności, że producent przygotował dokumentację techniczną, czy na urządzeniu znajduje się oznakowanie CE, czy do urządzenia dołączone są wymagane dokumenty oraz czy producent spełnił wymagania dotyczące etykietowania.

   Jeśli jesteś dystrybutorem:
   dystrybutorzy sprawdzają, czy produkt posiada oznakowanie CE, czy dołączono do niego wymaganą dokumentację (europejską deklarację zgodności) oraz instrukcje i informacje dotyczące bezpieczeństwa w języku łatwo zrozumiałym dla konsumentów i innych użytkowników końcowych w państwie członkowskim, w którym sprzęt elektryczny ma być używany zostać udostępnione na rynku oraz że producent spełnił wymogi dotyczące etykietowania oraz że importer (jeśli istnieje) umieścił na produkcie swoją nazwę, zarejestrowaną nazwę handlową lub zarejestrowany znak towarowy oraz adres pocztowy, pod którym można się skontaktować

   Z wyrazami szacunku
   Test Sicom

   Odpowiedz
 6. Dobry wieczór,

  Mam pytanie. Tworzę projekt lampy stołowej z wbudowaną bezprzewodową ładowarką do telefonu komórkowego. Sam je wyprodukuję. Będzie wykonany z drewna i zawiera części elektryczne i elektroniczne. Ładowarka, transformator i gniazdo do lampy, kabel i wtyczka posiadają certyfikat CE. Czy potrzebuję certyfikatu CE, aby móc sprzedać gotowy produkt? Dziękuję

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   Tak, nawet jeśli produkt składa się z części posiadających oznakowanie CE, kompletny produkt musi mimo to zostać poddany testom w celu wykazania jego zgodności i możliwości umieszczenia oznakowania CE
   Z wyrazami szacunku
   Test Sicom

   Odpowiedz

Pytania i komentarze

Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi
Sicom Testing chętnie Ci odpowie.