Dziesięć punktów z europejskiej dyrektywy w sprawie sprzętu radiowego

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r.

W dniu 22.05.2014 w Dzienniku Urzędowym opublikowano zał Dyrektywa 2014/53/UE wydany przez Parlament Europejski i Radę i skierowany do sprzęt radiowy które celowo transmitują, emitują lub odbierają fale radiowe do celów radiokomunikacji lub radiolokacji i które systematycznie wykorzystują widmo radiowe.

Nie uważa się, że urządzenia końcowe linii stacjonarnej są objęte dyrektywą.

Niedawna publikacja uchyla dyrektywę 1999/5/WE, ponieważ podlega ona różnym istotnym zmianom i dlatego została wycofana ze względu na przejrzystość.

Krótko mówiąc, 10 punktów zaczerpniętych z dyrektywy

 1. Nadajnik nie może generować szkodliwych zakłóceń, a emisję niepożądanych fal radiowych należy ograniczyć do poziomu, który przy osiągniętym postępie technologicznym pozwala na uniknięcie szkodliwych zakłóceń.
 2. Odbiornik, jeśli jest obecny, musi charakteryzować się poziomem wydajności umożliwiającym normalną pracę i chroniącym go przed ryzykiem szkodliwych zakłóceń.
 3. Zdolność odbioru odbiornika uważana jest za ważny czynnik zapewniający efektywne wykorzystanie widma radiowego: musi on posiadać odpowiednią odporność na szkodliwe zakłócenia i niepożądane sygnały.
 4. Interoperacyjność pomiędzy urządzeniami radiowymi i akcesoriami poszczególnych kategorii lub klas musi uwzględniać standard (ładowarkę akumulatorów), aby ograniczyć gromadzenie się odpadów elektronicznych i niepotrzebnych kosztów.
 5. Należy doskonalić ochronę danych osobowych i prywatności użytkowników sprzętu radiowego oraz ochronę przed oszustwami poprzez rozwój odpowiednich funkcji wdrażanych w produktach.
 6. Sprzęt musi umożliwiać dostęp do służb ratunkowych, a jego projekt musi uwzględniać zabudowę ułatwiającą obsługę nawet osobom niepełnosprawnym.

 7. Możliwość przesyłania lub modyfikowania oprogramowania tylko wtedy, gdy zgodność sprzętu nie jest zagrożona.
 8. Obowiązek rejestracji urządzeń radiowych przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu w systemie scentralizowanym ma na celu zwiększenie efektywności i skuteczności nadzoru rynku oraz przyczynienie się do podniesienia poziomu zgodności z niniejszą dyrektywą. Obowiązek ten wiąże się z dodatkowymi obciążeniami dla podmiotów gospodarczych i dlatego powinien zostać wprowadzony jedynie w odniesieniu do kategorii urządzeń radiowych, w przypadku których nie osiągnięto jeszcze wysokiego poziomu zgodności.
 9. W przypadku producentów nie przewiduje się wcześniejszego przekazywania informacji o warunkach użytkowania sprzętu radiowego wykorzystującego niezharmonizowane pasma częstotliwości.
  System System informacji o częstotliwości ECO (EFIS) Europejskiego Urzędu Łączności (ECO) jest dostępny dla producentów, którzy mogą wyszukiwać informacje o częstotliwościach dla wszystkich Państw Członkowskich oraz oceniać, czy i na jakich warunkach taki sprzęt radiowy może być używany w każdym Państwie Członkowskim.
 10. Do celów promocyjnych, demonstracyjnych na targach, wystawach i imprezach możliwe jest eksponowanie sprzętu radiowego, który nie jest zgodny z niniejszą dyrektywą i który nie może być wprowadzony do obrotu, pod warunkiem, że wystawcy zapewnią odpowiedni poziom informacji publiczność.

Sicom Testing oferuje kompleksową obsługę certyfikacja sprzętu radiowego działające zgodnie z głównymi standardami telekomunikacyjnymi.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, napisz do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

urządzenia typu man-down rfid Technologia RFID przenośny_komputer Testowanie elektroniczne

Pytania i komentarze

Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi
Sicom Testing chętnie Ci odpowie.