Smartwatch między oznakowaniem CE, regulacje i rosnący rynek

Ewolucja klasycznego zegarka na rękę w perspektywie Internetu Rzeczy, smartwatch staje się jednym z najbardziej udanych produktów w kategorii "technologia ubieralna". Wśród kluczowych cech, które motywują sieć zwiększony popyt tych urządzeń, istnieją możliwości śledzenia połączeń, Wiadomości błyskawiczne i e-maile; możliwość skorzystania z widżetów i aplikacji o dużej różnorodności oraz, W dodatku, że mogą być również używane jako proste trackery fitness, między monitorowaniem wyników sportowych a kontrolą parametrów.

Smartwatch: rodzaje i funkcjonalności

Definiowanie siebie jako funkcjonalnego rozszerzenia smartfon, technologia smartwatcha ma różne stopnie korelacji z telefonem użytkownika. Możesz wskazać, w jaki sposób smartwatch "Zależności" te, w których większość funkcjonalności nabiera kształtu po podłączeniu do smartfonów; wręcz przeciwnie, "Samodzielny" może działać niezależnie od telefonu, nawet hosting kart SIM. W połowie drogi między nimi, ten smartwatch "Hybrydy" działają autonomicznie w odniesieniu do podstawowych funkcji – na przykład łączenia się z Internetem – i muszą być podłączone do smartfonów, zamiast, do obsługi wiadomości i funkcji związanych z połączeniami.

Definiowanie różnych asortymentów produktów to nie tylko funkcjonalności, ale także komponenty. Wśród rodzajów wyświetlać istnieją na przykład Tft, niezbyt jasne, które korzystają ze zmniejszonego zużycia energii; najbardziej znane Wyświetlacz lcd, które są jaśniejsze od poprzednich, oraz, na końcu, ten OLED O AMOLED, charakteryzuje się jeszcze ostrzejszym kontrastem chromatycznym.

Ten Sprzęt – procesor, pamięć wewnętrzna i RAM – ten zintegrowane czujniki – np. GPS, cardio i pulsoksymetr – a rodzaj Łączność – Wi-Fi lub Bluetooth – pomóż nakreślić różne kategorie urządzeń, w odniesieniu do wydajności pożądanej przez użytkowników.

Smartwatche marketingowe: CE

Do legalnego i bezpiecznego wprowadzania do obrotu, smartwatche muszą uzyskać oznakowanie CE i szanuj normy europejskie zdefiniowana w dyrektywie 2014/30/UE w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej, z dyrektywy 2014/35/UE (Dyrektywa niskonapięciowa), z rozporządzenia 2002/95/WE (Dyrektywa RoHS) i dyrektywy 2014/53/UE (CZERWONY) na urządzeniach radiowych.

L”uzyskanie oznakowania CE Dla tego typu produktów jest oparty, tylko, w sprawie’stosowanie norm zharmonizowanych prowadzące do weryfikacji wymagań. Podstawowym elementem marketingu jest przygotowanie dokumentacji technicznej związanej z produktem – która gromadzi całą dokumentację mającą na celu certyfikację zgodności wyrobu – oraz Deklaracji Zgodności UE, która wskazuje na legalność produktu w odniesieniu do wymagań prawnych.. Ł’zgłoszenie znaku CE, jawnie, czytelny i trwały,, należy zaliczyć do obowiązki producenta, ale cały proces zaświadczania zgodności obejmuje również dane liczbowe importera i dystrybutora.

Ten sporządzanie deklaracji zgodności i dokumentacji technicznej, umieszczanie znaku CE, zachowanie dokumentacji przez następne dziesięć lat to jedne z kluczowych punktów związanych z postacią producenta. Nel caso il fabbricante sia al di fuori della Comunità Europea, znajdujemy podobne zadania wśród obowiązków importera.

To zależy odimporter, Na przykład, weryfikuje dostarczenie deklaracji zgodności WE i dokumentacji dotyczącej identyfikowalności i do niego należy upewnienie się, że w okresie, w którym za produkt ponosi odpowiedzialność, zgodność wyrobu nie jest zagrożona. Podobnie jak importer, również dystrybutor ma obowiązek zapewnienia, że zgodność produktów utrzymuje się, zgłaszanie organom hipotetycznych wykrytych niespójności.

Rynek smartwatchy: przegląd i projekcje

Globalny wpływ COVID- 19 widział, jak sektor jest inwestowany przez zwiększony popyt w czasie pandemii. Według danych z raportów Counterpoint Research w trzecim kwartale 2021 ten Przesyłek smartwatchy to uprawiane z 16% w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego, oraz, z kolei, w drugim trymestrze ciąży 2022 są uprawiane z 13%, w porównaniu z tym samym okresem 2021.

Ten wymiar globalny rynku smartwatchy w 2020 stał na 18,62 miliardy dolarów. Zgodnie z raportem tematycznym Smartwatch Market and Forecast 2022–2028 według faktów i czynników, oczekuje się, że od 2022 glin 2028 globalny rynek smartwatchy będzie się rozwijał w tempie skumulowanego rocznego wzrostu (CAGR) z 21,5%. Globalny rynek smartwatchy był tego wart 22,46 miliardy dolarów w 2021 i oczekuje się, że przekroczy 97,52 miliardy dolarów przez 2028.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, Napisz do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

Pytania i uwagi

Jeśli masz pytania lub komentarze
Sicom Testowanie chętnie na nie odpowiemy.