Systemy oświetleniowe: normatywny, Oznakowanie CE i ekologiczny design

Proces prowadzący do certyfikacji komponentów do oświetlenia jest dobrze naznaczona szczegółowymi przepisami i dyrektywami. Porozmawiajmy na przykład o dyrektywie kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30 / EU, dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE, ale także rozporządzenia (UE) 2019/2020 oraz dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE.

Kompatybilność elektromagnetyczna dla systemów oświetleniowych

Ten Dyrektywa 2014/30/UE jest najbardziej wszechstronnym instrumentem harmonizacji przepisów państw członkowskich dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej różnych urządzeń. Aby móc wprowadzić na rynek, w tym przypadku, systemy oświetleniowe, Będą one zobowiązane do oznaczone oznakowaniem CE, ale także do przedstawienia deklaracji zgodności UE jako dalszego poświadczenia zgodności z normami wspólnotowymi.

La Kompatybilność elektromagnetyczna (kompatybilność elektromagnetyczna) Dyrektywa określa zharmonizowane normy, na których opiera się ocena zgodności, zapewnienie, że we wszystkich krajach UE system oświetlenia jest uznawany za zgodny z wymogami, a zatem bez żadnych przeszkód nadaje się do wprowadzenia do obrotu. Dyrektywa zawsze przewiduje Przygotowanie dokumentacji technicznej, po przeprowadzeniu niezbędnych testów, do dyspozycji organów nadzoru, dokładnie tak, jak dzieje się to również w przypadku dyrektywy niskonapięciowej 2014/35 / UE.

Jak zwykle, ramy prawne prowadzące do oznakowania CE określają szczegółowe obowiązki w zakresie Operatorzy połączeni z produktem. Będą one musiały – na różnych poziomach – sporządzać i utrzymywać dokumentację techniczną oraz deklarację zgodności UE, zapewniają stosowanie niezbędnych procedur w celu zapewnienia zgodności produkcji seryjnej z przepisami; zapewnia, aby urządzeniu towarzyszyły jasne instrukcje i informacje, oraz – na umotywowaną prośbę – dostarczyć wszystkie informacje i dokumentację, w formie papierowej lub elektronicznej, niezbędne do wykazania zgodności aparatury.

Systemy oświetleniowe a dyrektywa niskonapięciowa

I’ z Dyrektywa 2014/35/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących sprzętu elektrycznego przeznaczonego do użytku w Limity napięcia właściwego. Niniejsza dyrektywa odnosi się również do: normy techniczne IEC/ISO PL do których muszą stosować się producenci urządzeń elektrycznych, działanie jako źródło prawodawstwa w celu zwalczania przewidywanych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa.

Dyrektywa o niskim napięciu stanowi, że produkty są zgodne z dyrektywą – oraz wszystkie inne normy i dyrektywy dotyczące produktu – musi być oznaczone oznakowaniem CE wskazanie jej zgodności i bycie protagonistą deklaracji zgodności WE, przechowywane razem z odpowiednią dokumentacją techniczną, jak wspomniano powyżej dla dyrektywy EMC.

Jak wiadomo,, Certyfikacja CE jest niezbędna do wprowadzania na rynek różnego rodzaju produktów, w tym systemy oświetleniowe. Znak CE gwarantuje konsumentowi zgodność produktu pod względem ochrony zdrowia, Bezpieczeństwo i ochrona środowiska. Proces niezbędny do osiągnięcia Oznakowania charakteryzuje się szeregiem obowiązków związanych z różnymi podmioty gospodarcze. Główna odpowiedzialność certyfikacji jest jednym z obowiązków producent, Ale w tym procesie są różne niuanse, Podobnie jak liczby takie jak Upoważniony przedstawiciel, importer i dystrybutor są wyraźnie zaangażowane.

DOPROWADZIŁO, Ekoprojekt i regulacje (UE) 2019/2020

Ten przepis (UE) 2019/2020 ustanawia wymogi dotyczące ekoprojektu w odniesieniu do sprzedaży lub uruchamiania źródeł światła i oddzielnych zasilaczy.

W tych ramach regulacyjnych rozumiemy źródło światła jako Produkt sterowany elektrycznie zaprojektowany do emitowania światła głównie przez żarzenie, fluorescencja, Wyładowania o wysokiej intensywności lub diody. Zasilacze są przeznaczone, zamiast, jako elementy, które współpracują ze źródłami światła w celu przygotowania energii elektrycznej sieciowej do formatu elektrycznego wymaganego przez samo źródło.

Na poziomie Ekoprojekt systemów oświetleniowych DOPROWADZIŁO – a tym samym w celu poprawy efektywności środowiskowej produktów w trakcie ich cyklu życia – rozporządzenie jest użytecznym narzędziem Uzdrowienie postępującej utraty efektywności energetycznej. Te produkty, W zasadzie, mają tendencję do tracą jasność podczas ich użytkowania; Oznacza to, że średnia efektywność energetyczna uzyskana w okresie użytkowania produktu jest niższa niż w przypadku nowego produktu.

W tym kontekście, Regulamin wewnętrzny (UE) 2019/2020 stały Granice dopuszczalności redukcji strumienia świetlnego zgodnie z oczekiwanym życiem samego źródła, rekomendowanie testów wytrzymałościowych w celu wykrycia potencjalnej utraty jasności produktów.

Np, z typowym oczekiwanym okresem eksploatacji (Żywotność) z 15.000 Godzin, zmniejszenie jasności po 3.000 godziny pracy (analizowane w laboratorium) musi być mniejsza niż 7% wartości początkowej.

Nie jest to bardzo ścisły limit w wartościach bezwzględnych., ale parametru, który ma być używany jako kompas do rozróżnienia między produktami najwyższej jakości a produktami o niższej wydajności w celu zagwarantowania oszczędności energii netto w systemie europejskim.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, Napisz do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

łóżko z napędem Połączyć zmotoryzowany fotel

8 komentarze na temat "Systemy oświetleniowe: normatywny, Oznakowanie CE i ekologiczny design”

 1. Dzień dobry, sono il produttore di una lampada ho uno spazio molto ridotto per inserire, sulla lampada stessa, l’etichetta e la marcatura. I’ possibile sostituire tale etichetta con una scritta laser riportante il marchio CE e un QR-code con tutte le informazioni obbligatorie? Ringrazio fin da ora per la cortese risposta.

  Odpowiedź
  • Dzień dobry,
   Zgodnie z dyrektywami europejskimi:
   I fabbricanti indicano sul materiale il loro nome, ich zarejestrowaną nazwę handlową lub zarejestrowany znak towarowy i adres pocztowy, pod którym można się z nimi skontaktować lub, gdzie nie jest to możliwe, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del materiale.
   I’ possibile eseguire la marcatura con il laser ed è possibile inserire il QR-code ma bisogna comunque fornire i dati anche sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento se non è possibile apporre l’etichetta sul prodotto.
   Sul prodotto devono essere presenti la marcatura CE e, nel caso venga collegato alla rete elettrica, i valori dell’alimentazione (tensione, corrente(o potenza) e frequenza).
   Serdeczne pozdrowienia
   Sicom Test

   Odpowiedź
 2. Maść, per conto di un nostro cliente che deve esportare in Turchia, abbiamo il seguente problema.
  Abbiamo delle lampade di un produtto Francese, che dichiara che tali lampade sono a norma e certificate CE, ma sulle lampede non è stato apposto il marchio CE.
  Per importare in Turchia questo tipo di materiali, il marchio CE è obbligatorio.
  I’ possibile apporre il marchio CE conforme alla legge sulle lampade? Vi è una procedura da seguire? Come si ottiene l’etichetta conforme alla normativa?

  Odpowiedź
  • Dzień dobry,
   Le procedura di marcatura CE e la conseguente apposizione dell’etichetta sul prodotto è di responsabilità del fabbricante.
   Se il fabbricante francese ha effettuato sulle lampade tutte le verifiche del caso e queste sono risultate conformi ai requisiti delle direttive europee applicabili, allora devono essere marcate CE.
   L’etichetta contenente il marchio CE e le altre informazioni obbigatorie va apposta dal fabbricante o dal responsabile del prodotto se il fabbricante non si trova all’interno dell’Unione Europea.
   Serdeczne pozdrowienia
   Sicom Test

   Odpowiedź
 3. Dzień dobry, Zamierzam zacząć sprzedawać produkt oświetleniowy do dekoracji jasnych ścian za pomocą świateł LED. Rozumiem, że potrzebuję certyfikatu CE oraz deklaracji odpowiedzialności i zgodności UE.
  Potrzebne byłyby dalsze wymogi na szczeblu europejskim?
  Dzięki wielkie

  Odpowiedź
  • Dzień dobry,
   Jeśli jesteś producentem produktu, Twoje obowiązki są następujące::
   – przeprowadza odpowiednią procedurę oceny zgodności
   – przygotowanie dokumentacji technicznej
   – umieszcza oznakowanie CE na urządzeniu
   – przygotować wymagane dokumenty (Deklaracja zgodności, Wytyczne)
   – Umieść etykietę.

   Jeśli importujesz produkt z krajów spoza UE, jesteś uważany za importera:
   Każdy importer jest zobowiązany do umieszczenia swojej nazwy na sprzęcie elektrycznym, zarejestrowaną nazwę handlową lub zarejestrowany znak towarowy oraz adres pocztowy, pod którym można się z Tobą skontaktować, zapewnienia przeprowadzenia przez producenta odpowiedniej procedury oceny zgodności;, że producent przygotował dokumentację techniczną, czy oznakowanie CE jest umieszczone na aparaturze, że temu ostatniemu towarzyszą wymagane dokumenty, oraz czy producent spełnił wymogi dotyczące etykietowania.

   Jeśli jesteś dystrybutorem:
   dystrybutorzy sprawdzają, czy produkt nosi oznakowanie CE, towarzyszy mu wymagana dokumentacja (Europejska deklaracja zgodności) a także instrukcje i informacje dotyczące bezpieczeństwa w języku łatwo zrozumiałym dla konsumentów i innych użytkowników końcowych w państwie członkowskim, w którym sprzęt elektryczny ma być udostępniany na rynku, a producent spełnił wymogi dotyczące etykietowania, a importer(jest obecny) umieścił swoją nazwę na produkcie, zarejestrowaną nazwę handlową lub zarejestrowany znak towarowy oraz adres pocztowy, pod którym można się z Tobą skontaktować

   Serdeczne pozdrowienia
   Sicom Test

   Odpowiedź
 4. Dobry wieczór,

  Mam pytanie. Tworzę projekt lampy stołowej z wbudowaną bezprzewodową ładowarką do telefonu komórkowego. Sam je wyprodukuję. Będzie wykonany z drewna, a części elektryczne i elektroniczne zostaną włączone. Ładowarka, transformator i gniazdo lampy, i wtyczka same w sobie posiadają certyfikat CE. Potrzebuję certyfikatu CE, aby móc sprzedać gotową część? Dziękuję

  Odpowiedź
  • Dzień dobry,
   Tak, nawet jeśli produkt składa się z części z oznakowaniem CE, kompletny produkt musi być nadal badany w celu wykazania jego zgodności i umożliwienia umieszczenia oznakowania CE
   Serdeczne pozdrowienia
   Sicom Test

   Odpowiedź

Pytania i uwagi

Jeśli masz pytania lub komentarze
Sicom Testowanie chętnie na nie odpowiemy.