Sanacja środowisk za pomocą lamp UVC: specyfika i zalety

Technologie odkażania środowisk należą do najbardziej użytecznych i poszukiwanych w fazie restartu po pandemii. Są to technologie oparte na jonizacji, fotokataliza, ozonowanie, filtracja, które stają się podstawowymi narzędziami do ograniczania ryzyko rozprzestrzeniania się wirusów i bakterie w budynkach użyteczności publicznej, mieszkania, ale także szpitale, transport.

Wśród najpopularniejszych systemów sanitarnych znajdujemy lampy LED-UVC, które generują więcej niż interesujące wyniki w ograniczaniu przenoszenia wirusów, dzięki zdolności dezaktywacji UVC i wysokiej funkcjonalności technologii LED pod względem wydajności, konsumpcja, czas.

Światło UVC w odkażaniu: podejście wielobarierowe

Cofnij się o mały krok, pamiętaj, że promieniowanie UV obejmuje tę część widma elektromagnetycznego o długości fali pomiędzy 100 i 400 nanometry (Nm) i które są podzielone na trzy główne kategorie: WINOGRONA (315-400 Nm), UVB (280-315 Nm) i, na końcu, UVC (100-280 Nm). Wykazano, że każde z tych pasm częstotliwości powoduje różne reakcje na organizmach żywych, w tym - w przypadku UVC - zniszczenie DNA lub RNA mikroorganizmów w wyniku reakcji fotochemicznej, dużo, aby się tam dostać’inaktywacja mikroorganizmów sami.

Od ponad czterdziestu lat, Światło UVC jest szeroko stosowane w dezynfekcji wody pitnej, ścieki, powietrze i powierzchnie, działa na dużą liczbę patogenów z doskonałymi wynikami. Dezynfekcja UVC jest często stosowana w połączenie z innymi technologiami, w podejściu wielobarierowym. Gwarantuje to, że w przypadku, gdy patogen przeżyje metodę (na przykład filtrowanie lub „proste” czyszczenie) zostałby później dezaktywowany przez światło UVC, które działałoby w funkcji konsolidacji całego procesu.

W badaniach "Arkusz informacyjny IUVA na temat dezynfekcji UV w przypadku COVID-19" (Badanie dotyczące wykorzystania promieniowania UV w dezynfekcji i sanityzacji z Covid-19) opublikowane przez International Ultraviolet Association (WSPARCIE) Podano, że lampy UVC osiągnęły bardzo wysoki poziom inaktywacji wirusów SARS-CoV-1 i MERS-CoV, czynnik, który prowadzi do przewidywania podobnych wyników w leczeniu wirusa COVID-19, SARS-CoV-2.

Skuteczność światła UVC w tym zakresie zależy od takich czynników, jak czas ekspozycji i możliwość fizycznego dotarcia światła UVC do wirusów, na przykład w fałdach i pęknięciach materiałów i powierzchni. W przypadkach, gdy światło UVC nie może dotrzeć do określonego patogenu, ten patogen nie zostałby inaktywowany. Pod tym względem podejście wielobarierowe jest jeszcze bardziej istotne.

Lampy UVC i lampy rtęciowe

Lampy rtęciowe są szeroko stosowane w systemach dezynfekcji i stanowią alternatywne rozwiązanie dla lamp UVC LED. Tam są, ale, wiele aspektów, które podkreślają zalety tej drugiej technologii w porównaniu z lampami rtęciowymi.

Po pierwsze, podczas gdy diody UVC LED emitują długość fali o maksymalnej skuteczności, lampy rtęciowe emitują promieniowanie UV o wartości 254 Nm, trochę mniej niż szczyt skuteczności bakteriobójczej. Na poziomie użyteczności, W dodatku, lampy rtęciowe emitują światło w sposób rozproszony, czynnik, który - w kontekście takim jak dezynfekcja, gdzie dokładność jest kluczowa - wydobywa zdolność diody LED do oświetlenie punktowe.

W przeglądzie zalet lampy UVC LED w porównaniu z lampą rtęciową, Następnie należy wziąć pod uwagę podstawowe cechy technologii LED, takie jak oszczędność energii, ten długi czas życia, zdolność do nagłego zapłonu, ten ruchliwość, ale także możliwość sterowania i modulacji urządzeń zdalny.

LAMPY UVC I BEZPIECZEŃSTWO

Światło UVC o długości fal pomiędzy 200 nm oraz 280 nm to znacznie więcej “intensywne światło słoneczne, dlatego też w „relacji człowiek-maszyna” konieczne jest zapewnienie prawidłowego użytkowania systemu, jak również jego własnego zgodność w zakresie bezpieczeństwa. Aby zagwarantować to i inne aspekty regulacyjne, wszystkie urządzenia muszą mieć oznaczenie Oznakowanie CE jako dowód pozytywnego przejścia wszystkich kontroli wymaganych przez Certyfikat CE produktów.

Na skórze, zwłaszcza, Światło UVC może powodować umiarkowane reakcje i oparzenia; podczas gdy na poziomie oczu nie należy wykluczać uszkodzenia rogówki i siatkówki.

Inne zagrożenia związane ze stosowaniem światła UVC wynikają z faktu, że niektóre urządzenia wytwarzają ozon podczas ich działania, podczas gdy niektóre wytwarzają ciepło, a inne wykonują znaczne ruchy w swoim cyklu użytkowania. W związku z tym, bezpieczeństwo lamp UVC należy oceniać tak samo, jak w przypadku każdego innego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w ramach procesu Certyfikat CE. Określone zagrożenia są podkreślane i uwzględniane w ramach oceny ryzyka produktu.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, Napisz do info@sicomtesting.com
lub zadzwoń +39 0481 778931.

Powiązane artykuły

2 komentarze na temat "Sanityzacja środowisk za pomocą lamp UVC: specyfika i zalety”

Pytania i uwagi

Jeśli masz pytania lub komentarze
Sicom Testowanie chętnie na nie odpowiemy.